Ako šli domškoláci za vedou do Maďarska

Skupina domškolákov sa zapojila do geocachingovej súťaže ClimateQuest, ktorú na Slovensku zastrešovala organizácia BROZ. Ich úlohou bolo pohľadať kešky – špeciálne dobrodružné skrýše – na vybraných miestach v okolí Bratislavy. Popritom sa naučili čo-to o aktuálnych environmentálnych problémoch.

Geocaching je celosvetová zábavná i dobrodružná hra, kedy hráči pomocou GPS súradníc, indícií alebo vylúštením rôznych hádaniek hľadajú ukryté kešky – skrýše, ktoré sa nachádzajú naozaj všade na svete. Častokrát vás zavedú na rôzne neznáme či zaujímavé miesta. K takmer každej je uvedený sprievodný text, ktorý vám priblíži dané miesto, jeho históriu, prírodné špecifiká či rôzne iné zaujímavosti a môžete sa tak veľa naučiť. A práve toto sa stalo ústrednou časťou súťaže, do ktorej sa domškoláci zapojili.

Cieľom súťaže bolo zábavnou formou upriamiť pozornosť školákov na environmentálne problémy. Pri hľadaní kešiek navštívili okolie Slovnaftu, Hrušovskú zdrž, Vodárenskú záhradu i terasový vodozádržný terén v Karlovej Vsi. Naučili sa tak niečo nielen o obnoviteľných zdrojoch, ale aj o význame vody pre krajinu, význame živých riek i to, ako rôzne aktivity človeka menia vodný režim v krajine. Súťaž vyhrali a prvou cenou bol zájazd do maďarského Mosonmagyaróváru do interaktívneho prírodovedného centra zážitkov Futura, kde strávili takmer celý deň.

Toto interaktívne centrum zážitkovou formou deťom približuje rôzne prírodné a fyzikálne javy. Deti si mohli vyskúšať rôzne pokusy s vodou, mechanickým šírením vĺn, mohli si vyskúšať, aké to je počas zemetrasenia, zažiť rôzne optické javy a klamy a mnoho iného. Uprostred dňa mali spoločný obed – pizzu, ktorá tiež mala úspech. Samozrejme veľký úspech mala aj preliezacia ihrisková časť, kde sa deti poriadne vybehali a vybláznili.

Najviac si však užili práve spoločný výlet zájazdovým autobusom – niečo, čo bežne domškoláci nezažívajú. Rodičia, ktorí sa výletu zúčastnili spolu s nimi, sa zhodli, že sa pokúsia im podobný výlet spoločným autobusom alebo vlakom vymyslieť.

Za tento výnimočný výlet (výhru) patrí Bratislavskému regionálnemu ochranárskemu združeniu veľká vďaka – že sú na Slovensku patrónmi súťaže ClimateQuest, ktorá originálnym a moderným spôsobom približuje kľúčové environmentálne témy širokej verejnosti, a zároveň umožnila výhru zrealizovať aj po „domškolácky“ – teda deti mohli ísť aj s rodičmi a súrodencami – tak, ako bežne vyzerajú domškolácke výlety či exkurzie. Ďakujeme!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20