Povinné predprimárne vzdelávanie a domáce vzdelávanie predškolákov

Predprimárne vzdelávanie je od septembra 2021 povinné. Čo to znamená a ktorých detí sa povinnosť týka? Akou formou môžem túto povinnosť splniť a čo mi hrozí, ak ju nesplním? Musí ísť moje dieťa do škôlky alebo ho môžem vzdelávať doma? Čo pre to musím urobiť? Ako mám postupovať? 

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) zorganizovalo pre širokú verejnosť bezplatný webinár na tému povinného predprimárneho vzdelávania a domáceho vzdelávania predškolákov. Webinár ste mohli sledovať naživo online v sobotu 17. apríla 2021 o 18 hod na YouTube kanáli OZ DVS. Ak ste ho nestihli, môžete si ho kedykoľvek pozrieť zo záznamu.

V priamom prenose mal webinár vyše sto účastníkov. V priebehu 24 hodín od živého vysielania pribudli ešte štyri stovky divákov, ktorí si pozreli webinár zo záznamu. Organizátorky teda výberom témy trafili do čierneho – posvietili si (alebo skôr nám ostatným) na veľmi aktuálnu tému, ktorá sa týka mnohých z nás a navyše je zahalená množstvom otáznikov.

Webinár a najmä následnú diskusiu moderovala Mária Rešutíková. Venovala sa otázkam z radov divákov, ktorí mohli svoje podnety do diskusie klásť písomne v komentároch na YouTube.  

Hlavná rečníčka webinára Monika Ludrovanová sa v OZ DVS špecializuje na oblasť legislatívy a vzdelávania. Divákov za 43 minút previedla od zápisu do materskej školy až po doklad o získaní predprimárneho vzdelávania s odbočkami k špecifickým prípadom ako je odklad začiatku povinnej školskej dochádzky alebo individuálne predprimárne vzdelávanie v rodine žijúcej v zahraničí. Vysvetlila základné pojmy, ozrejmila povinnosti plynúce z novely školského zákona, vymenovala všetky možné spôsoby plnenia predprimárneho vzdelávania, poradila ako postupovať. Nakoniec odpovedala na rôznorodé otázky divákov.

Hosťkou webinára bola Mgr. Daniela Bohošová, pedagogička v materskej škole v Jastrabej – kmeňovej škole zastrešujúcej domácich školákov a od školského roku 2021/22 aj „domácich predškolákov“. Pani Bohošová bude vykonávať overovanie osobnostného rozvoja predškolákov vzdelávaných doma, preto na ňu boli smerované najmä praktické otázky ohľadom overovania – ako bude prebiehať a čo má predškolák ovládať.

V najbližších dvoch mesiacoch plánuje OZ DVS ďalšie dva webináre. Témy budú opäť veľmi horúce pre mnohých rodičov, no možno aj učiteľov. V máji budeme hovoriť o tom, ako „dobiť baterky“ a v júni – najmä pre rodičov, sprievodcov a učiteľov prvákov – zmapujeme rôzne vzdelávacie metódy. Sledujte našu stránku na Facebooku a náš kalendár podujatí, aby vám nič neuniklo.

Tešíme sa na vás!

Jarné bzzzučanie alebo tipy na detské knihy o hmyze a iných bezstavovcoch

Naposledy sme písali o knihách pre začínajúcich čitateľov v článku „Hurá, viem čítať! A čo ďalej?“. Tentoraz sa zameriame na konkrétnu tému, ktorou sa zaoberajú všetky nižšie spomínané tituly, a to: hmyz a iné bezstavovce. Na počudovanie kníh o maličkých tvoroch, ktoré nás niekedy fascinujú a inokedy vydesia, existuje viac než dosť.

Continue reading “Jarné bzzzučanie alebo tipy na detské knihy o hmyze a iných bezstavovcoch”

Kmeňové školy (14. diel): SZŠ Ždaňa alebo Slobodná demokratická škola Košice

Na záver seriálu sa presúvame na východné Slovensko, kde sme sa na cestu za kmeňovými školami naklonenými domácemu vzdelávaniu vydali. Sme v Košiciach a rozprávame sa s PaedDr. Lenkou Mazákovou, spoluzakladateľkou a pedagogičkou Slobodnej demokratickej školy. Škola má oficiálne sídlo a viaceré triedy na Jarmočnej 96 v Ždani. V budúcnosti bude hojne využívať aj priestory svojho zriaďovateľa v Košiciach (o. z. Ťahanovská záhrada, Ťahanovská 74) a tiež rokuje o prenájme priestorov v areáli ZŠ Fábryho v Košiciach. Škola je zaradená do siete školských zariadení od septembra 2021. Na svoj prvý školský rok má predbežne dohodnutých približne 20 denných žiakov na prvom stupni a asi 50 domácich školákov – väčšinu na prvom stupni, niekoľkých zahraničných a niekoľkých na druhom stupni. Škola môže prijať približne 80 žiakov na domáce vzdelávanie spolu do všetkých ročníkov na prvom i druhom stupni ZŠ. 

Continue reading “Kmeňové školy (14. diel): SZŠ Ždaňa alebo Slobodná demokratická škola Košice”

Kmeňové školy (13. diel): ZŠ s MŠ Skýcov

Táto nová kmeňová škola v obci Skýcov neďaleko Zlatých Moraviec sa otvorila domácemu vzdelávaniu od roku 2021. V aktuálnom školskom roku 2020/21 má škola 63 denných žiakov a dvoch žiakov študujúcich na zahraničných školách. V budúcom  školskom roku môže prijať päť domškolákov žiakov do každého ročníka na 1. stupni. Ak sa zrealizuje avízovaná zmena v zákone a bude podporené domáce vzdelávanie na 2. stupni, škola bude prijímať i žiakov do 5. až 9. ročníka. Na naše otázky odpovedá riaditeľka školy PaedDr. Magdaléna Slezáková.

Continue reading “Kmeňové školy (13. diel): ZŠ s MŠ Skýcov”

Webináre OZ DVS štartujú

Doba kovidová je náročná, ale zároveň prináša nové výzvy, ktoré nás posúvajú vpred. Pre pandémiu a obmedzené osobné kontakty sme boli nútení presunúť sa do online priestoru, na druhej strane práve vďaka pandémii skúšame nové možnosti a posúvame svoje hranice. Po Konferencii domáceho vzdelávania 2020 sme začali uvažovať nad ďalšími vzdelávacími a podpornými aktivitami. Postupne sa vykryštalizovali dva formáty: vzdelávacie webináre a podporné skupinky pre členov OZ DVS.

Continue reading “Webináre OZ DVS štartujú”

Kmeňové školy (12. diel): ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice

Dnes navštívime malú kmeňovú školu so štyrmi ročníkmi prvého stupňa ZŠ (1. – 4.). Nachádza sa v obci Chocholná – Velčice neďaleko Trenčína. Škola má 28 denných žiakov a  zastrešuje 11 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 môže prijať do jednotlivých ročníkov po 10 domácich školákov, čiže 40 spolu na celý 1. stupeň. Na naše otázky odpovedá riaditeľka školy PaedDr. Alena Lea Ilenčíková.

Continue reading “Kmeňové školy (12. diel): ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice”

Kmeňové školy (11. diel): ZŠ s MŠ Stará Kremnička

Stará Kremnička je obec v banskobystrickom kraji, v okrese Žiar nad Hronom, leží na trase do Kremnice. Miestna škola zastrešuje len prvý stupeň základnej školy, teda 1. – 4. ročník. My sme sa rozprávali s jej riaditeľkou Mgr. Jarmillou Kušpálovou, ktorá nám na úvod prezradila, že na škole sa vzdeláva 17 denných žiakov a 23 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 môže do každého ročníka prijať 12 žiakov. 

Continue reading “Kmeňové školy (11. diel): ZŠ s MŠ Stará Kremnička”