Neznášala písanie, dnes je autorkou románu. Aj vďaka domácemu vzdelávaniu.

Nadaná česká domškoláčka Klára Klimecká (17) je čerstvou autorkou vyše 190 stranového románu „Píseň moře“ napriek tomu, že je dysgrafička. Sama sa definuje ako silný introvert, no výborne sme sa porozprávali, hoci sme sa videli prvýkrát v živote. Hovorili sme o jej knihe aj o domácom vzdelávaní.

Continue reading “Neznášala písanie, dnes je autorkou románu. Aj vďaka domácemu vzdelávaniu.”

Domškolákov je na Slovensku 0,3 %. Z 1000 žiakov v školách sú traja domškoláci.

Koľko domškolákov máme na Slovensku? Ako vzrástol ich počet oproti minulým rokom? Aký máme trend v porovnaní so zahraničím? Hrozí u nás pandémia „koronových domškolákov“? Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní v školskom roku 2021/2022. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v MŠ a žiakov ZŠ, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka. 

Continue reading “Domškolákov je na Slovensku 0,3 %. Z 1000 žiakov v školách sú traja domškoláci.”

Prehľad termínov zápisu do 1. ročníka ZŠ 2022/2023

Prinášame vám prehľad termínov zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na školách naklonených domácemu vzdelávaniu. Okrem dátumov tu nájdete aj informácie o forme zápisu a ďalšie dôležité podrobnosti, ktoré by ste mali vedieť ešte pred zápisom. Školy uvádzame v abecednom poradí podľa mesta či obce, kde sa školy nachádzajú.

Continue reading “Prehľad termínov zápisu do 1. ročníka ZŠ 2022/2023”

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania domškôlkarov je momentálne aktuálna téma. Historicky prvé posúdenie má prebiehať práve teraz v marci. Štátny pedagogický ústav vydal v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania (IV) v rámci povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. Vybrali sme z neho odpovede na najčastejšie otázky rodičov.

Continue reading “Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ”

ZOH 2022 a ich využitie v domácom vzdelávaní

Doma vzdelávajúca mama Lucia Mešková pripravila rozsiahly materiál pre fanúšikov (nielen) zimných olympijských hier, ktorý skvelo a pútavo prepája viacero predmetov s týmto významným podujatím. Nájdete v ňom históriu OH, charakteristiku jednotlivých športov, úspešných športovcov a množstvo zaujímavých úloh a odkazov na ďalšie zdroje informácií.

Continue reading “ZOH 2022 a ich využitie v domácom vzdelávaní”

Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022

Novela školského zákona č. 415/2021 Z. z. priniesla viaceré zmeny v školskom zákone, ktoré sa týkajú aj domáceho vzdelávania a sú účinné od 1. januára 2022. Pripravili sme pre vás prehľad zmien, ktoré môžu ovplyvniť domškolákov (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Continue reading “Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022”