Čo so vzdelávaním detí, kým prehrmí pandémia…

V čase pandémie by si mnohí rodičia svoje deti radšej nechali dočasne doma. Dôvody majú rôzne: kým prehrmí ďalšia vlna korony, kým sa nebudú musieť nosiť rúška, kým sa nebude musieť testovať… alebo kým pominie riziko, že sa deti v kolektíve nakazia. Niektorí počas lockdownov v školskom roku 2019/20 zistili, že dokážu svoje deti vzdelávať individuálne doma. Našli ste sa v niektorej skupine? Prečítajte si a zvážte svoje kroky podľa našich odporúčaní v poradí, v akom sú uvedené. Našli sme pre vás štyri možné riešenia.

Ak vaša škola neposkytuje dištančné vzdelávanie alebo deťaťu dištančné vzdelávanie nevyhovuje, máte možnosť požiadať o individuálny učebný plán alebo o individuálne vzdelávanie. Čo je čo, aký je v tom rozdiel, v akých situáciách je ktorá forma vzdelávania vhodná a čo môžete v jednotlivých prípadoch očakávať.

1. INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN NA AKTUÁLNEJ ŠKOLE

Ak si chcete nechať dieťa doma dočasne – napr. počas platnosti aktuálnych protipandemických opatrení, ktoré sú z nejakého dôvodu prekážkou v dennom dochádzaní do školy, alebo počas celej pandémie, ktorej trvanie sa nedá odhadnúť, skúste najprv zvoliť cestu individuálneho učebného plánu (IUP) na základe § 26 ods. 2 Školského zákona. Ten totiž hovorí: „Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom.“ Celková pandemická situácia a aj aktuálny núdzový stav v krajine sa môže považovať za „závažný dôvod“. Je to len na prístupe riaditeľa školy. Na slovenských školách sú riaditelia, ktorí majú pochopenie pre obavy rodičov a sú prístupní riešeniu situácie individuálnym učebným plánom. 

Obráťte sa na riaditeľa školy, kam vaše dieťa chodí a slušným spôsobom mu vysvetlite svoje obavy a dôvody. Predstavte svoju víziu fungovania vašej rodiny a dieťaťa, ako by ste zabezpečili to, aby dieťa plnilo školský vzdelávací program (ŠkVP) a mohlo byť priebežne hodnotené. Načúvajte aj druhej strane a buďte pripravení na kompromisy. Aj školy majú svoje povinnosti a musia sa riadiť príslušnými predpismi.  Škola v tomto prípade zabezpečuje nejaký rozsah vzdelávania, kontaktu, podpory, kontroly stanovený na základe vašej dohody s riaditeľom školy a s triednym učiteľom. 

2. INDIVIDUÁLNY UČEBNÝ PLÁN NA INEJ ŠKOLE

Ak si chcete dieťa nechať doma dočasne a riaditeľ školy, kam vaše dieťa aktuálne chodí, nie je naklonený riešeniu situácie cestou individuálneho učebného plánu (IUP), skúste s touto prosbou osloviť riaditeľov iných škôl vo svojom okolí v medziach dojazdnosti do školy. Pred zmenou školy sa dohodnite s riaditeľom novej školy na podmienkach IUP.  Aj v tomto prípade načúvajte druhej strane a buďte pripravení na kompromisy.

3. INDIVIDUÁLNE (DOMÁCE) VZDELÁVANIE NA AKTUÁLNEJ ŠKOLE

Vydajte sa na cestu domáceho vzdelávania, ak veríte, že to ako rodina zvládnete. Prechod dieťaťa do domáceho vzdelávania totiž zmení chod celej rodiny. Čo všetko domáce vzdelávanie obnáša, sa dočítate na webe OZ DVS na stránkach Často kladené otázky a Ako začať s DV školákov

Ak uvažujete o tom, že po skončení pandémie by sa dieťa vrátilo späť do vyučovacieho procesu, ušetríte si množstvo času a energie investovaného do hľadania novej školy, odhlasovania z aktuálnej školy, vracania učebníc atď., keď požiadate o domáce vzdelávanie na aktuálnej škole. Opýtajte sa preto najprv riaditeľa školy, kam dieťa chodí, či by bol naklonený domácemu vzdelávaniu. Následne sa s ním dohodnite na postupe – najmä približný termín (alebo aspoň s akým predstihom vás bude škola informovať o termíne komisionálnej skúšky) a spôsob preskúšania. Ak by ste sa ako rodina po nejakom období rozhodli, že sa dieťa vracia do školy, prechod späť bude tiež plynulejší. 

4. INDIVIDUÁLNE (DOMÁCE) VZDELÁVANIE NA KMEŇOVEJ ŠKOLE NAKLONENEJ DOMÁCEMU VZDELÁVANIU 

Ak ste objavili pozitíva, ktoré vašej rodine domáce vzdelávanie môže priniesť a neuvažujete o návrate detí do klasického vzdelávacieho procesu, ak veríte, že práve domáce vzdelávanie je vaša cesta a váš životný štýl a vaša aktuálna škola nepodporuje myšlienku domáceho vzdelávania, oslovte niektorú z kmeňových škôl naklonených tejto forme vzdelávania. Ich zoznam nájdete na stránke Školy pre DV. 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20