Dary pre OZ DVS

Ako finančne podporiť OZ DVS

Činnosť občianskeho združenia môžete podporiť kedykoľvek príspevkom cez našu darovaciu stránku na platforme darujme.sk. Financie použijeme na:

✨ organizáciu a propagáciu Konferencie domáceho vzdelávania,

✨ materiálne zabezpečenie akcie Akadémia domácich školákov,

✨ propagačné materiály na akciu No back to school, materiálne zabezpečenie akcie – zážitkový program pre deti, tvorivé dielne

✨ pozornosti pre účastníkov Domškoláckej čitateľskej výzvy.

Naši donori a dary

Na činnosť OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

💛 15 darcov na Konferencii domáceho vzdelávania , 2022, 245 €, dobrovoľný príspevok

💛 45 darcov na Konferencii domáceho vzdelávania , 2021, 622,76 €, dobrovoľný príspevok

💛 anonymný darca, 2018, 1200€, Dar pre OZ na No Back To School

💛 anonymný darca, 2017, 10€, Dar pre OZ

💛 OZ Kruh pomoci, 2016, 50€, Dar pre OZ na určený účel

💛 Iveta Fiľová, 2016, 120€, Dar pre OZ

💛 Hlavné mesto SR Bratislava, 2016, 500€, Grant na projekt Montessori požičovne

💛 Iveta Fiľová, 2015, 100€, Dar pre OZ

💛 Boni Fructi, 2015, 45€, Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis

💛 BSP Applications, 2015, nefinančný dar, tlač materiálov pre akcie OZ

💛 Boni Fructi, 2014, 65€, Občerstvenie na Akadémiu DV 2014

OZ DVS dostalo od Daňového úradu asignované dane, ich výšku sme zverejnili na stránke 2 % z daní.

OZ DVS darovalo finančné prostriedky:

2017, OZ InkluCity, 250€, na základe darovacej zmluvy