Dary pre OZ DVS

Ako finančne podporiť OZ DVS

Činnosť občianskeho združenia môžete podporiť kedykoľvek príspevkom cez našu darovaciu stránku na platforme darujme.sk. Financie použijeme na:

 • organizáciu a propagáciu Konferencie domáceho vzdelávania
 • materiálne zabezpečenie akcie Akadémia domáceho vzdelávania
 • propagačné materiály na akciu No back to school, materiálne zabezpečenie akcie – zážitkový program pre deti, tvorivé dielne
 • pozornosti pre účastníkov Domškoláckej čitateľskej výzvy.

Naši donori a dary

Na činnosť OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

 • 15 darcov na Konferencii domáceho vzdelávania , 2022, 245 €, dobrovoľný príspevok
 • 45 darcov na Konferencii domáceho vzdelávania , 2021, 622,76 €, dobrovoľný príspevok
 • anonymný darca, 2018, 1200€, Dar pre OZ na No back to school
 • anonymný darca, 2017, 10€, Dar pre OZ DVS
 • OZ Kruh pomoci, 2016, 50€, Dar pre OZ DVS na určený účel
 • Iveta Fiľová, 2016, 120€, Dar pre OZ DVS
 • Hlavné mesto SR Bratislava, 2016, 500€, Grant na projekt Montessori požičovne
 • Iveta Fiľová, 2015, 100€, Dar pre OZ DVS
 • Boni Fructi, 2015, 45€, Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis
 • BSP Applications, 2015, nefinančný dar, tlač materiálov pre akcie OZ DVS
 • Boni Fructi, 2014, 65€, Občerstvenie na Akadémiu DV 2014
 • OZ DVS dostalo od Daňového úradu asignované dane, ich výšku sme zverejnili na stránke 2 % z daní

OZ DVS darovalo finančné prostriedky

 • 2017, OZ InkluCity, 250€, na základe darovacej zmluvy