Dejiny Slovenska (nielen) ku štvrtáckej vlastivede

Štvrtáci sa v školách stretávajú s prehľadom dejín Slovenska na približne ôsmich hodinách vlastivedy vtesnaných do jedného mesiaca. Osem štyridsaťpäťminútoviek je na cestu časom z praveku po súčasnosť pramálo. Vystačia akurát na memorovanie. Na domácom vzdelávaní si však môžeme hodinový fond prispôsobiť potrebám a záujmom detí. Môžeme ich zaujať. Môžeme im sprostredkovať z každého obdobia nejakú skúsenosť spojenú s nejakou emóciou. Stačí sa na to dobre pripraviť a deti si môžu naše dejiny zažiť na vlastnej koži. Doma vzdelávajúca mama Lucia Mešková pripravila rozsiahly materiál (pdf na stiahnutie) na úvod do dejín Slovenska, ako ho prežila so svojimi deťmi. Nájdete v ňom tipy na tvorivé aktivity, výlety, knihy, video a audio materiály… Je taký nadupaný, že ho pokojne môžete využiť aj pri dejepise vo vyšších ročníkoch.

Hneď na úvod uvádzame hlavný zdroj, s ktorým sa pracovalo, a to knihu: Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Denisa Gaálová). Táto kniha relatívne jednoduchou formou prezentuje celé dejiny Slovenska. K jednotlivým časovým obdobiam nájdete samostatné publikácie, ale sú veľmi hutné, väčšinou určené starším čitateľom. Ak doma máte čokoľvek doplnkové, určite použite. Je fajn si postupne prechádzať túto knihu, vopred načítať témy, podčiarkovať to, čo chceme deťom prečítať. Čítať je možné nahlas väčšinou popri tom, ako ony priamo pracujú s daným materiálom k téme. To si odpozorujete sami, či dokážu vnímať pri tvorbe, koľko textu vedia absorbovať, ako dlho im trvá tvorba a či nebudú mať hotovo skôr, ako vy prečítate polovicu pripraveného textu 😉 Odporúčame aj knihu Natálie Gálisovej Dejiny statočného národa slovenského. Je spracovaná pútavo, sú tam rôzne „pikošky“.

Text tohto článku je rozčlenený na kapitoly podľa jednotlivých celkov približne zodpovedajúcich členeniu v štvrtáckej vlastivede. V prípade obsahovo väčších celkov je ďalej delený na podkapitoly. V každej kapitole nájdete na záver teoretickej časti ilustračné obrázky, nasledujú doplnkové materiály a tipy na výlety.   

Autorský materiál na stiahnutie nájdete na konci tohto článku, ktorý bol pre potreby OZ DVS poupravený, a preto sa od pôvodného pdf mierne líši. Lucii ďakujeme za rozsiahly a podrobne spracovaný vzdelávací materiál. Ak sa rozhodnete jej prácu oceniť, môžete tak urobiť formou dobrovoľného príspevku na jej účet: SK11 0200 0000 0018 1197 5754.

Časová páska dejín

Pravek a Starovek

Slovania a Veľká Morava

Uhorsko v 10. – 16. storočí

Habsburská monarchia

Československo 1918 – 1939

Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945 a 2. svetová vojna

Československá republika a Nežná revolúcia

Záver a ďalšie tipy

Celá dejepisná téma štvrtáckej vlastivedy je už malou predprípravou na dejepis v piatom ročníku. Úžasné tipy ponúkla domškolácka mamina Alexandra Dobrotková vo webináriAko na dejepis piateho ročníka“.

Odporúčame výlet do Historypark Štefanová, ktorý mapuje prierez celej histórie formou historického bludiska.

Život našich bežných predkov samozrejme mapujú aj mnohé skanzeny, určite odporúčame aj návštevu v niektorom z nich.

Video stručne mapujúce súhrnné dejiny Slovenska.

Celkový pohľad na časť vyzdobenej steny (zvyšok sa nezmestil a pokračoval za oknom)
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20