Dejiny Slovenska (nielen) ku štvrtáckej vlastivede

Štvrtáci sa v školách stretávajú s prehľadom dejín Slovenska na približne ôsmich hodinách vlastivedy vtesnaných do jedného mesiaca. Osem štyridsaťpäťminútoviek je na cestu časom z praveku po súčasnosť pramálo. Vystačia akurát na memorovanie. Na domácom vzdelávaní si však môžeme hodinový fond prispôsobiť potrebám a záujmom detí. Môžeme ich zaujať. Môžeme im sprostredkovať z každého obdobia nejakú skúsenosť spojenú s nejakou emóciou. Stačí sa na to dobre pripraviť a deti si môžu naše dejiny zažiť na vlastnej koži. Doma vzdelávajúca mama Lucia Mešková pripravila rozsiahly materiál (pdf na stiahnutie) na úvod do dejín Slovenska, ako ho prežila so svojimi deťmi. Nájdete v ňom tipy na tvorivé aktivity, výlety, knihy, video a audio materiály… Je taký nadupaný, že ho pokojne môžete využiť aj pri dejepise vo vyšších ročníkoch.

Hneď na úvod uvádzame hlavný zdroj, s ktorým sa pracovalo, a to knihu: Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Denisa Gaálová). Táto kniha relatívne jednoduchou formou prezentuje celé dejiny Slovenska. K jednotlivým časovým obdobiam nájdete samostatné publikácie, ale sú veľmi hutné, väčšinou určené starším čitateľom. Ak doma máte čokoľvek doplnkové, určite použite. Je fajn si postupne prechádzať túto knihu, vopred načítať témy, podčiarkovať to, čo chceme deťom prečítať. Čítať je možné nahlas väčšinou popri tom, ako ony priamo pracujú s daným materiálom k téme. To si odpozorujete sami, či dokážu vnímať pri tvorbe, koľko textu vedia absorbovať, ako dlho im trvá tvorba a či nebudú mať hotovo skôr, ako vy prečítate polovicu pripraveného textu 😉 Odporúčame aj knihu Natálie Gálisovej Dejiny statočného národa slovenského. Je spracovaná pútavo, sú tam rôzne „pikošky“.

Text tohto článku je rozčlenený na kapitoly podľa jednotlivých celkov približne zodpovedajúcich členeniu v štvrtáckej vlastivede. V prípade obsahovo väčších celkov je ďalej delený na podkapitoly. V každej kapitole nájdete na záver teoretickej časti ilustračné obrázky, nasledujú doplnkové materiály a tipy na výlety.   

Autorský materiál na stiahnutie nájdete na konci tohto článku, ktorý bol pre potreby OZ DVS poupravený, a preto sa od pôvodného pdf mierne líši. Lucii ďakujeme za rozsiahly a podrobne spracovaný vzdelávací materiál. Ak sa rozhodnete jej prácu oceniť, môžete tak urobiť formou dobrovoľného príspevku na jej účet: SK11 0200 0000 0018 1197 5754.

Aktivita vhodná ako úvod do dejepisu. Keďže ideme hovoriť o dejinách Slovenska, je dobré hovoriť o nich v širšom kontexte. Inšpirované časovou páskou podľa Marie Montessori.

Posolstvo: deti prostredníctvom tvorby hmatateľne zažijú a vidia časové úseky a vedia si porovnať napr. trvanie vzniku vesmíru a Zeme v porovnaní s časovým úsekom života ľudí. Pre deti to býva krásny „aha-moment“.

Časová páska

Materiál:

Pokladničná páska z klasického papiera (aby sa na ňu dalo lepšie maľovať), ľubovoľné farby: ceruzky, vodovky, temperky alebo iné.

Postup:

Vychádzame z približných časových údajov a pomeru 1 milión rokov = 1 cm (Zem vznikla pred 4,5 mld. rokov, prvý život na Zemi môžeme predpokladať pred 3,5 mld. rokov, prvých predkov ľudí pred 2,5 miliónmi rokov). Celá páska bude mať dĺžku 4,5 m + 10 cm na začiatku na pre nás neznáme obdobie.

1. „?“ – na začiatku pásky je otáznik (prvých 10 cm zľava doprava nevyfarbených). Symbolizuje to, čo nevieme o vzniku vesmíru, sveta, čo nevieme presne časovo datovať, o čom sú dohady (veľký tresk, vznik Zeme a pod.).

2. Ľubovoľná farba, ktorou deti vymaľujú prvý úsek pásky. Dĺžka úseku – od otáznika 1 m. Na tento úsek lepíme menšie obrázky. Tieto obrázky si tlačíme na veľkosť pásky a tak, aby sa dali vyfarbovať. Kým deti vyfarbujú, môžeme diskutovať o téme. „Čo vzniklo skôr, prečo, ako,…“ a ako si to predstavujú deti.

 Na začiatok idú obrázky symbolizujúce vznik vesmíru (veľký tresk, slnko, hviezdy, planéty, Zem), ďalej procesy na samotnej Zemi – vznik pevniny, hornín, oceánov (napr. sopka, ostrov v mori).

3. Ďalšia časť pásky opäť inou farbou, dĺžka úseku je celý zvyšok pásky okrem posledných 2,5 cm.

 Na začiatok lepíme obrázok prvého organizmu (aspoň jeho približná predstava – napr. bunka), následne dinosaury a potom ďalšie živočíchy z každého druhu (ryba, vták, plaz, hmyz, cicavec – poradie som neriešila).

4. Tretia časť pásky je posledná farba, ktorá sa potom stane aj podkladovou pre ďalšie nápisy jednotlivých historických období). Dĺžka úseku je 2,5 cm. Na túto časť pásky dávame obrázok prvých ľudí. Od tohto bodu začínajú dejiny ľudstva.

Diskusia: “Čo deti vidia? Na čo prišli? Ako vnímajú tento pomer časových úsekov? Čo všetko človek zmenil v porovnaní s tým, ako krátko žije na Zemi?” V prípade, že ste veriaca rodina, môžete si prečítať úvod do Biblie (Genezis) o stvorení sveta až po stvorenie Adama a Evy a porovnať si ho s tým, čo vidíte na páske.

Časová páska – celkový pohľad
Časová páska – detail, 1. polovica
Časová páska – detail, 2. polovica

Skameneliny

Veľké ploské kamene, plastelína ľubovoľnej farby. Modelujte z plastelíny časti trilobita alebo inú skamenelinu a postupne ju priliepajte na kameň

Pre veľkých umelcov pridávame aj tento link, ako si vyrobiť „skutočnú“ skamenelinu trilobita.

Na internete nájdete mnoho videí, ale celkovo odporúčam trochu sa v tom pohrabať a ideálne napozerať si ich k téme vopred (!) – každé dieťa inak reaguje a niektoré scény najmä z hraných dokumentov môžu byť dosť drsné a desivé. Vlastná skúsenosť 😉.

Vynikajúci dokument od National geographic o vzniku Zeme

Dokument BBC o pravekých zvieratách

Druhý diel už spomína aj pračloveka

Poznámky:

*Ak ste na čísla, tak si k jednotlivým obdobiam môžete priradiť aj roky (cca vznik vesmíru, Zeme, prvých organizmov…), aj keď údaje sa rôznia a tie miliardy napríklad nemusia byť až tak dobre uchopiteľné.

* Je super diskutovať o tom, že síce máme nejaké časové údaje, ale tie nie sú nemenné. Vedci a archeológovia stále skúmajú a objavujú nové fakty, napr. stále staršie archeologické nálezy. Na začiatku je skvelé nechať dieťa, nech samo povie, čo si myslí: „Ako vieme, kedy to všetko vzniklo? Kto na to prišiel? Dá sa to presne určiť? Ako by si to vypočítal(a) ty?“ a pod. Rovnako môžete s deťmi popremýšľať, ako sa menili teórie o tvare a vzájomnom pohybe Zeme a Slnka a nadviazať, že vedecké poznatky sa stále vyvíjajú.

Sandberg na Devínskej Kobyle, Bratislava

Múzeum praveku v Bojniciach

Iné paleontologicky významné lokality na Slovensku

Ústrižok pásky s názvom PRAVEK (nápis píšu deti), podkladová farba, akú ste si zvolili na posledný úsek časovej pásky.

Roky: 2,5 mil rokov pred. n. l. – cca 450 po n. l.

Z prvých období našej histórie nemáme žiadne písomné zmienky, len nálezy. V rámci dejín Slovenska sa sústredíme na jaskynné maľby a maľby uhlíkom, Moraviansku Venušu, neskôr na dobu bronzovú. V rámci nej už existujú aj písomné zmienky (Rimania), spomíname samozrejme Keltov, Rimanov a aj iné časti našich najstarších dejín (pozri knihu).

* Na fotografiách si možno všimnete menšie odchýlky v časových úsekoch a názvoch – pre tento text boli upravené podľa odbornej korektúry.

Moravianska Venuša

Bežná hlina zo záhrady, voda. Vyrobíte hmotu, z ktorej sa dá modelovať a podľa obrázku skúšajte modelovať venuše. Pritom sa dá s deťmi hovoriť o téme uctievania ženy a ženstva, plodnosti, o matriarcháte.

Jaskynné maľby

Papier na pečenie, hnedá, biela, béžová a čierna voskovka, obrázky jaskynných malieb z Altamiry. Táto pani to robí krásne, návod si pokojne zjednodušte podľa vašich potrieb.

Skúste aj maľbu uhlíkom. Veľké hladké ploské kamene, uhlík z ohniska. Ako inšpirácia môžu slúžiť nástenné jaskynné maľby alebo voľná tvorivosť detí (motívmi zväčša bývajú predchodcovia dnešných cicavcov).

Doba bronzová

Z kartónu si vystrihnete náhrdelník (dobré je odmerať si vopred krk, prípadne si spraviť jednoduchšiu šablónu z obyčajného papiera, aby deťom nebolo ľúto, ak im potom náhrdelník nesedí), zlatý baliaci papier si deti nastrihajú na kúsky a potom obliepajú kartón, kým nie je pokrytý celý povrch, výsledkom bude šperk z obdobia doby bronzovej.

Mletie múky

Skúsiť si „pomlieť“ vlastnú múku z pšeničných alebo ražných zŕn tlčením medzi dvoma kameňmi a upiecť si na ohni (rozpálenom kameni) placku z tejto múky a z vody. Diskusia: „Vieš si predstaviť takto si každý deň pripravovať jedlo? Čo ak by sa stalo, že by si nenašiel žiadne zrná vo voľnej prírode? Je to dôvod, prečo si ľudia začali pestovať vlastné obilie? Čo myslíš, ako ľudia zisťovali, ktoré rastliny a huby sú jedovaté? Ako by si to robil(a) ty?“.

Výroba pravekej zbrane

Výroba pravekej zbrane – palica, kameň v podobe pravekého pazúrika (deti si môžu skúsiť obiť kameň o kameň do požadovaného tvaru), kožená šnúrka. Diskusia: “Bolo jednoduché vyrobiť si zbraň? Aké to mali naši predkovia? A ako to podľa teba bolo neskôr s náradím na prácu? Ako prišli na to, čo potrebujú? Myslíš, že sa veľakrát pomýlili a museli nástroje stále zdokonaľovať? Je chyba pri práci pre človeka užitočná?“.

Iné tipy

Tvorba keltskej mince Biatec – stačí nakresliť na papier, alebo ak máte doma odloženú starú 5-korunáčku, dá sa prekresľovať obrys voskovkou.

Rímsky vojak – skús si nakresliť rímskeho vojaka v brnení podľa predlohy.

Video o paleolite

Úžasné tipy ponúka aj domškolácka mamina z Čiech (témy dinosaury, pravek, staršia doba kamenná, mladšia doba kamenná, doba bronzová a železná ai.)

Montessori-pravek:

Dobré nápady na zážitkové učenie nájdete aj na portáli Učíme se venku.

Dějiny udatného Českého národa – Séria má viac než 100 epizód a pokrýva celú históriu ľudstva až po súčasnosť. Je to ako pomocný zdroj takmer pri každej téme vzhľadom na vtipné spracovanie, jazykovú bezbariérovosť a mnoho príbuzných historických faktov (novodobú históriu pokrývajú z pozície ČR). Pravek a starovek pokrývajú epizódy 01 – 06.

Dějiny udatného Českého národa

Na spestrenie si môžete vypočuť povesti z archívu Rádia Junior (na úvod relácie vždy vysvetľujú reálie k povesti z predošlej relácie, samotná povesť zvykne začínať cca v 8. minúte, séria má viac ako 300 dielov). Povesti k tejto epoche: Púchovská kultúra – Kotíni, Rimania a liečivý prameň, dve povesti o Havránku (z iného historického obdobia) – prvá a druhá.

Andrej Kmeť, prezývaný aj slovenský Schliemann, sa popri kňazskej činnosti vo svojom voľnom čase venoval archeológii. Okrem mnohých nálezov z predhistorických období, najmä z doby bronzovej, našiel tiež kostru mamuta, ktorú daroval Slovenskému národnému múzeu. Venoval sa tiež folkloristike – zbieral a zapisoval ľudové povesti, piesne, rozprávky,  skúmal zvyky a obyčaje, zbieral výšivky a čipky, ktoré prezentoval aj na rôznych zahraničných výstavách (viac o Andrejovi Kmeťovi, povesť o Andrejovi Kmeťovi, v ktorej ho deti spoznajú ako náruživého botanika).

Múzeum praveku v Bojniciach

Archeoskanzen Havránok

Laugaricio Trenčín

Antická Gerulata Rusovce

Praveké aj slovanské hradisko Molpír pri Smoleniciach

Pozostatky rímskych kúpeľov – Villa rustica, Veľká lúka, Dúbravka

Vlastivedné múzeum Galanta – expozícia z archeologickej lokality Gáň-Brakoň

Megality (menhiry) v obci Holíč

Väčší pás STREDOVEK (nápis píšu deti), podkladová farba, akú ste si zvolili na posledný úsek časovej pásky, 476 – 1500 n. l.

Ústrižok s názvom VEĽKÁ MORAVA (nápis píšu deti), podkladová farba, akú ste si zvolili na posledný úsek časovej pásky, 9. storočie.

Máme už aj písomné zmienky, prevládajú však archeologické nálezy: kostoly, hradiská, zbrane, keramika, a pod.

Solúnski bratia Konštantín a Metod

Kresba, potrebujete farbičky/voskovky. Z internetu si stiahnite obrázok, z ktorého odstrihnete okraje z oboch strán (alebo stredový pás) tak, aby deti museli dokresľovať časť tváre, oblečenia a pozadia. Deťom dajte ako predlohu odstrihnuté časti, aby mohli obrázok dokresliť čo najvernejšie.

Hlaholika

Výkres, tuš/atrament, pero. Z internetu si stiahnite a vytlačte hlaholiku (napr. z wikipédie; deti majú predlohu aj v učebnici, ale odlišuje sa od tej, ktorá je na internete). Použite na písanie tuš alebo atrament a vtáčie perá s hrubším hrotom (napr. orlie, môže byť aj husacie alebo akékoľvek iné; ak nemáte, použite redispero). Deti si skúšajú napísať svoje vlastné mená a potom aj nejaký text. Môžu sa s tým pohrať a vytvoriť nejakú šifru, napísať kamarátovi list v hlaholike, alebo nejakú tajnú inštrukciu k skrytému slovanskému pokladu. Alebo im takúto šifru môžete pripraviť vy.

Výroba slovanských tuník

Hrubšia látka, nite, ihly, (ak si chcete vyrábať vlastné gombíky, tak aj drevené paličky, pílka, klince, kladivo), kruhy na vyšívanie (nemusia byť), farebné bavlnky. Použite režné plátno, ktoré vyzerá pomerne autenticky, vo forme obdĺžnika napr. cca 130×50 cm. Deti ho preložia, v preloženom mieste si vystrihnú otvor na hlavu a zošijú si okraje košele tak, aby im ostali otvory pre ruky – no majú na to prísť sami.

/Vrelo odporúčam, aby si vyskúšali vystrihnutie otvoru na hlavu najprv na preloženom papieri, pretože ak by som ich nechala ísť „naostro“, nič nám z látky neostane 😊. Deti šili ručne, okrem toho som im dala aj kruhy na vyšívanie a košeľu si ozdobili výšivkou, vyšili meno v hlaholike, rybky, kríž, obilie – čo chceli a spájalo sa im so Slovanmi. Na vyšívanie sme používali farebné bavlnky. Okrem toho si z palíc napílili aj gombíky, do ktorých som im pomohla spraviť klincom diery a tie si tiež prišili na košeľu./

Varenie kaše

Typický pokrm Slovanov. Deti uvaria napr. ovsenú, alebo takú, akú majú radi. Použite do nej sušené ovocie, orechy a med. Spestriť to môžete varením na otvorenom ohni, ak máte takú možnosť.

Stavba slovanského obydlia – polozemnice

Vyšší level pre veľkých pracantov 😉 Ak máte možnosť práce v exteriéri, deti sa môžu pustiť do maličkého modelu alebo skutočnej stavby, do ktorej sa môžu aj ukryť. Je potrebné vykopať základy, nanosiť si pevné palice, z ktorých vyrobia „áčkovú“ konštrukciu. Na tú môžu navrstviť prírodný materiál (slama, tráva, kôra, konáre) alebo len prehodiť látku.

Iné tipy

Môžete sa pohrať s myšlienkou Svätoplukových prútov – deti porovnajú náročnosť zlomenia najprv jedného a potom všetkých 3 zviazaných prútov. V rámci diskusie odpovedajú na otázky: “Aká je symbolika Svätoplukových prútov v bežnom živote, vo vašej rodine? Má zmysel o nich uvažovať aj v rámci krajiny či národov”.

Proglas
Dokument o Veľkej Morave (na českom území)
Videovýpisky – názorné “učebnicové” video (opäť české)

Dějiny udatného Českého národa – epizódy 07 – 10.

Opäť materiál z Učíme se venku.

Povesti z archívu Rádia Junior (o Nitrianskom kniežatstve, Svätoplukovi, Svoradovi, Avaroch atď, viď materiál na konci článku).

V archíve nájdete aj dvojdielnu rozprávkovú hru zasadenú do čias Veľkej Moravy Tajomstvo zoborského kláštora (prvý a druhý diel).

Do tohto obdobia je zasadený aj dej rozhlasovej rozprávky Biela skala.

K tejto téme si môžete tiež prečítať dobrodružnú knihu slovenského autora Romana Brata Tajné písmo. Ak sa ku knihe dostanete, odporúčam prečítať si ju vopred a posúdiť, či je pre vaše deti vhodná (niektoré pasáže sú drsnejšie).

Hradisko Bojná

Kostolíky v Kopčanoch a Dražovciach

Areál Ducové pri Piešťanoch

Hrad Devín

Hradisko Molpír (Smolenice)

Pozostatky kostola na hradnom vrchu v Bratislave

Kaplnka na Trenčianskom hrade

Nitra – Kostol sv. Emeráma, kostol na Martinskom vrchu, Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne (Malá a Veľká Skalka) – svätyňa sv. Andreja Svorada a Beňadika, pozostatky benediktínskeho opátstva – dá sa zaradiť už aj do obdobia Uhorska

Názov „Uhorsko“, podkladová farba, akú ste si zvolili na posledný úsek časovej pásky, časový úsek: 10. – 16. storočie.

Väčší pás „NOVOVEK“, podkladová farba, akú ste si zvolili na posledný úsek časovej pásky, časový úsek: 1500 – dodnes.

Obsah: Štefan I., Ondrej II., Belo IV., Matúš Čák Trenčiansky a rytierstvo, Matej Korvín, Tatári a Turci na našom území.

Prvý uhorský kráľ, korunovaný roku 1000.

Portrét Štefana I.

Farbičky/vodovky/temperky, brko, tuš/atrament, nalepovacie kamienky, stužky, zlaté pliešky (nemusí byť). Na papier približne vo veľkosti A2 si deti spoločne nakreslia postavu Štefana I., prezrite si niekoľko portrétov na internete a deti si pomocou nich urobia predstavu.

Korunovačné klenoty

Potom poprezerajte a povedzte niečo o korunovačných klenotoch. Deti dorobia na samostatných papieroch svätoštefanskú korunu, jablko, žezlo, meč a plášť, ktoré potom dolepia k portrétu. Pracovať sa môže s farbičkami alebo vodovkami/temperkami, koláž môžu dorobiť aj s rôznymi nalepovacími „drahokamami“, ozdobnými zlatými plieškami, stužkami a pod.

Iné tipy

Okrem toho môžte skúsiť napodobniť podpis Štefana I. pomocou brka a tušu.

Povesť: Špania Dolina (tri historické osobnosti – Štefan I.).

Článok a podcast o Štefanovi I.

Ondrej II. i Belo IV. boli významnými kráľmi Uhorska.

Zlatá bula Ondreja II.

Deti si vytvoria vlastnú „bulu“, teda listinu zákonov. Vymyslia si, aké zákony by platili v ich krajine, spíšu ich tušom a redisperom/brkom. Okrem toho sa môžte rozprávať na tému pečatenia (prečo bolo dôležité, kto ho využíval, čo to bol pečatný prsteň, čo je to listové tajomstvo, ako to funguje dnes). Listinu podľa vzoru Zlatej buly môžete „zapečatiť“ pomocou ozdobného pliešku (bižutéria) a červenej bavlnky.

Pečať

Do polovice zemiaku môžete vyrezať vlastnú pečať (hviezdičku, rybku), nakvapkať vosk, ideálne včelí vosk alebo vosk z farebnej sviečky, či roztopenej voskovky, nechať pár sekúnd vosk stuhnúť, aby sa celý nerozlial a zemiakom spraviť odtlačok. Môžete ňou zapečatiť listy pre kamarátov, písané tiež tušom a brkom.

Belo IV.

Syn Ondreja II., okrem iného zakladateľ mesta Banská Bystrica. Namiesto buly Ondreja II. môžu deti stredovekú listinu napísať aj pri rozprávaní sa o tomto panovníkovi. “Ako by taká listina podľa nich vyzerala? Čo sa píše v listine, ktorou sa zakladá mesto?” Použite opäť tuš a brko/redispero. Ak chcete dosiahnuť efekt starej listiny, pred písaním namočte papier v čiernom čaji alebo káve a nechajte poriadne vysušiť. Vzor originálnej listiny.

Hrady

Belo IV. sa snažil zvýšiť obranyschopnosť miest i celej krajiny, preto vo veľkom podporoval výstavbu hradov. Hrad môžete postaviť z rôznych materiálov, papieru, lega, piesku. Na internete nájdete aj množstvo omaľovánok slovenských hradov.

Povesti o Belovi I: prvá, druhá a tretia.

Matúš Čák Trenčiansky bol uhorský šľachtic a vojvodca. V súdobých reáliách bol najmocnejším vládcom celého terajšieho západného a stredného Slovenska. Prezývali ho aj pán Váhu a Tatier.

Rytierske zbrane

Výroba meča (podľa možností a schopností dieťaťa – z kartónu, dreva, mäkký meč z izolácie na trubky – krásny návod tu.

Typickými zbraňami rytiera boli okrem meča aj sekera, kopija, vyrábať si môžete aj štít, napr. z kartónu. Takisto môžete vyfarbovať, obrázkov na internete je veľa.

Rytierske hry

Môžete sa doma zahrať na rytierov, v knihe Dejiny statočného národa slovenského nájdete aj pravidlá pre vtedajších uchádzačov o tento titul, napr.: “Vždy pomôž ľuďom v núdzi. Buď čestný a hovor pravdu. V každej situácii preukáž odvahu. Nenechaj sa odradiť ťažkosťami. Nikdy sa nevychvaľuj ani nepovyšuj”. Napíšte si tieto pravidlá a dajte ich na viditeľné miesto. Môžete si spraviť rytiersky týždeň, počas ktorého sa nimi budete riadiť a vždy večer si spraviť zhodnotenie dňa, komu sa ako darilo.

Rytierske cnosti

Okrem toho rytieri museli obhájiť tieto cnosti a zručnosti: jazda na koni, plávanie, streľba z luku, zápas spojený so šermom, poľovanie na divú zver, šach, veršovanie. Niektoré z nich si môžete vyskúšať alebo aspoň imitovať. Môžete urobiť aj rytiersky turnaj, deti vymyslia disciplíny a môžu zapojiť aj rodičov, starých rodičov, susedov, kamarátov.

Viac o rytierskych cnostiach v knihe Ako sa stať rytierom – Príručka pážaťa (Steer Dugald, 2007), ktorú nájdete v knižniciach.

Povesti: Attila, Svätopluk, Matúš Čák Trenčiansky, o rytierovi Rolandovi, Rytier Bombura, rozprávky o rytierovi smutnej postavy – o slávnom don Quijotovi, Karol Róbert z Anjou.

Putovanie dejinami z dielne SAV o M. Č. Trenčianskom.

O hrade Gýmeš, ktorý dobyl aj Matúš Čák

Matej Korvín, alebo Matej I., uhorský a chorvátsky kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Zakladateľ Universitas Istropolitana (Academia Istropolitana). Korvín bolo meno, ktoré Matejovi dodatočne prischlo podľa havrana v erbe rodu Huňadyovcov (z lat. corvus – havran). Ten priniesol podľa povesti Jánovi Huňadymu prsteň – Dar od kráľa Žigmunda, ktorý Ján stratil. Na erbe drží havran tento prsteň v zobáku.

Havran s prsteňom

Obrys havrana na výkrese, natrhané kúsky čierneho papiera, ktoré deti nalepujú do obrysu. Do zobáku havranovi nakreslia prsteň.

Univerzita

Diskusia na tému univerzita: “Aké predmety by si vybral/-a ako najdôležitejšie v tej dobe a aké dnes? Skús napísať rozvrh pre študenta univerzity v roku 1465″.   

Povesti o Matejovi Korvínovi: Kráľova studňa, V hrachovišti, V račianskom vinohrade, Zvolenský zámok, Kráľova Lehota, Vígľašský zámok, o lipe kráľa Mateja ai.

Článok o Matejovi Korvínovi a osude Univerzity Istropolitany.

Nákresy Univerzity Istropolitany.

Dějiny udatného českého národa – epizódy 43 – 45.

Obdobie Uhorska poznačili vpády Tatárov (Mongolov) a Turkov.

Turci

V priebehu témy sme si čítali aj o Tatároch, keď sme sa dostali k Turkom, tak sme urobili porovnanie a malú koláž. Vytlačíme tatárskych a osmanských bojovníkov na vyfarbenie, deti ich vystrihnú, vyfarbia a nalepia na vlastné bojové pole (časovo samozrejme nereálne stretnutie, ale takto vidíme rozdiely v oblečení, výzbroji, spôsobe boja). Okrem toho môžete z reklamných letákov vystrihnúť písmená a urobiť nápis „Tatári vs. Turci“. Nezabudnite ani na tému janičiarov.

Tatári: obrázky aj napr. na colorkid, shutterstock.

Turci: obrázky aj napr. na alamy či granger.

Janičiar: obrázok:

janissary_swordsman_by_huseyinsekerciler-d3kj56m
Koláž porovnania Tatári vs. Turci

Vitráže

V tomto období sa postavilo mnoho chrámov, ktoré môžeme s deťmi navštíviť a nadviazať tak na tému umenia z tejto doby. Môžete vyrobiť vitrážové okná. Použijeme priesvitný pauzovací papier, čierny výkres na vytvorenie orámovania, prípadne aj imitáciu jednotlivých dielikov vitráže. Deti pracujú s farbičkami alebo s temperkami /odporúčam použiť menej vody, aby sa papier čo najmenej vlnil/. Ako predlohu môžete zvoliť napríklad svätcov, ktorí sú patrónmi mien detí, rozličné cirkevné výjavy alebo akýkoľvek abstraktný vzor. Môžete sa inšpirovať aj návštevou v kostole s takýmito oknami.

Banská Bystrica – Belo IV

Téma Tatári: Spišský hrad, Komárno, Fiľakovo

Téma Turci: Pevnosti Fiľakovo, Komárno, Nový zámok v Banskej Štiavnici (+ množstvo zrúcanín, ktoré zohrali významnú úlohu v protitureckých bitkách – skúste popozerať vo svojom okolí)

Trenčiansky hrad – Matúš Čák

Matej Korvín: Universitas Istropolitana v Bratislave, pôvodná budova na Ventúrskej ulici (dnes katedra VŠMU), lipa kráľa Mateja v Bojniciach

Téma rytieri: fontána rytiera Rolanda na Hlavnom námestí v Bratislave, pravidelné predstavenia na Beckove

Iné z tohto obdobia: Solivar pri Prešove (od r. 1571), Kláštorné múzeum Červený kláštor

Časový úsek: 16. storočie – 1918.

Osvietenstvo bolo kultúrne hnutie, filozofický smer a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu racionalizmom, rozumovým vnímaním. Heslo osvietenstva: Sapere aude! Maj odvahu používať svoj vlastný um!

Mária Terézia – portrét

Nájdite si na internete portrét, ktorý sa deťom bude najviac páčiť. Predkreslite základné črty tváre, ostatné si dorobia deti samy – dokončia portrét, vyfarbia, ozdobia šaty nalepovacími kamienkami. Zaujímavosťou práce je parochňa, ktorú tvoria z vaty (vytvorte typické kučery a tie postupne dolepujte).

Mozaika

Obrázok Márie Terézie a jej rodiny si rozstrihajte na menšie kúsky a deti ich zlepia dokopy na podkladový výkres na štýl mozaiky. Na okraj si napíšte reformy, ktoré sú z pohľadu detí najdôležitejšie, najzaujímavejšie.

Fajansová keramika

Fajansová keramika – manufaktúra v Holíči. Z výkresu si deti vystrihnú vázy a snažia sa ich ozdobiť podľa vzoru fajansovej keramiky (napr. vodovkami).

Jozef II.

Pokračoval v reformách, pre chlapcov môže byť zaujímavá informácia, že chodieval oblečený takmer výlučne vo vojenskej uniforme – tmavej či svetlej. Môžu si ju skúsiť nakresliť, prípadne vytvoriť z farebných papierov – máte viac možností.

Vojenské medaily

Typické boli aj vojenské medaily. Úloha na týždeň – Vymyslite počas týždňa každému členovi rodiny medailu, môžete jej dať aj vtipný názov (napr. Rád zlatej varešky pre mamu, Rád zlatej skrutky pre kutilského tatina, alebo Rád vyhriatej periny pre niektorého menej aktívneho člena rodiny 😉 ). Medailu vytvorte a na konci týždňa si spravte slávnostné udeľovanie rádov.

Baníctvo na Slovensku

Tému baníctva spomíname na úvod, keďže už od stredoveku u nás zohrávalo významnú úlohu a práca mnohých osvietencov s ním úzko súvisí. K tejto téme sa môžete vyjadriť podľa záujmov dieťaťa, k tomuto obdobiu dejín sa viaže najmä skonštruovanie a zavedenie nových strojov do baníckej výroby (rodina Hellovcov, Samuel Mikovíni). V prípade záujmu odporúčam v tipoch na výlet návštevu banských múzeí.

Slovenskí osvietenci

Prečítajte si niečo o práci nasledujúcich najvýznamnejších slovenských osvietencov a porozmýšľajte, čo z toho považujete za najdôležitejšie, najzaujímavejšie, ktorej z týchto činností by ste sa chceli možno raz venovať vy:

Matej Bel

Po smrti ho označovali pomenovaním Veľká ozdoba Uhorska, bol to učenec, ktorý bol odborníkom v mnohých oblastiach – polyhistor (učiteľ, encyklopedista, filozof, vedec, evanjelický kazateľ, venoval sa vlastivedným prácam). Zakladateľ modernej vlastivedy v Uhorsku. Z jeho iniciatívy vychádzali prvé pravidelne vychádzajúce noviny v Uhorsku – Nova Posoniensia. O čom by informovali noviny, keby ich mali písať vaše deti? Pokúste sa spoločne zhrnúť témy, prípadne vytvoriť aspoň jednu stránku takých novín.

Samuel Mikovíni

Kartograf, zememerač, pracoval na banskej univerzite v Banskej Štiavnici ako pastor (kňaz) a bol inžinierom stredoslovenských banských miest, v Bratislave zriadil prvé známe observatórium na Slovensku. Skúste si vybrať mesto, obec (alebo mestskú časť), ktorú máte radi a nakreslite jej mapu.

Maximilán Hell

Katolícky kňaz, astronóm, matematik, fyzik. Bol dvorským astronómom, matematikom, profesorom mechaniky na univerzite vo Viedni. Založil viaceré hvezdárne a stal sa svetovo uznávaným astronómom vďaka svojmu pozorovaniu Venuše (jedno z pozorovaní uskutočnil aj pri expedícii za severný polárny kruh). Na mape Mesiaca je po ňom pomenovaný jeden kráter a tiež je po ňom pomenovaná planétka Maxhell (3727).

Samuel Tešedík

Evanjelický farár, jeden z najväčších osvietencov Európy, založil školský inštitút, ktorý sa stal vzorovým pre všetky ostatné školy v Uhorsku, venoval sa mnohým zaujímavých činnostiam dôležitým pre bežných obyvateľov: vysádzanie lesov, domáce spracovanie hodvábu a chov húseníc priadky morušovej, venoval sa zlepšeniu zdravotného stavu, výživy a životných podmienok chudobných obyvateľov, hĺbeniu studní.

Tešedíkove reformy školstva boli populárne v mnohých krajinách. “Ako by vyzerala ideálna škola/učebňa podľa vašich domškolákov? Čo by v nej nesmelo chýbať? Ako by sa vyučovalo?”

Knihy v tej dobe boli písané ozdobným písmom. Vyskúšajte si kaligrafiu – prepíšte názov obľúbenej knihy či strofu básne.

Anton Bernolák

Prvý kodifikátor slovenského jazyka – bernolákovčiny. Pozrite si ukážku zo slovníka A. Bernoláka – prvého veľkého slovníka slovenčiny (Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí). Môžete si prečítať aj Fándlyho Polemiky písané v bernolákovčine a pokúsiť sa prerozprávať/prepísať text do súčasnej slovenčiny. V čom sa líšia?

Iné tipy

Diskusia: popremýšľajte, prečo sa hnutie osvietenstva rozšírilo po Európe. “Kde alebo prečo vznikla potreba začať sa pozerať na svet inak než cez náboženské dogmy? Odkiaľ a ako sa k nám osvietenstvo dostalo? Ako dlho trvalo, kým sa osvietenské myšlienky dostali v tej dobe zo západu Európy k nám na naše územie? Koľko by to trvalo dnes?”

Video o Márii Terézii, ktoré vytvorili deti zo ZUŠ

Dějiny udatného Českého národa: epizódy 75 – 80.

Povesti o banských mestách: o permoníkovi z Banskej Štiavnice, Zlatonosná povesť, o prekliatom prsteni, o novom zámku, o Banskej Bystrici.

Povesti o Márii Terézii: Rybí kráľ, Mária Terézia na cestách, o jezuitoch.

Povesti o Holíči: o šibenici, o veternom mlyne, o Holíči.

Epizóda z náučného seriálu Byl jednou jeden člověk

Bratislava: Bratislavský hrad (sídlo Márie Kristíny – najobľúbenejšej dcéry Márie Terézie, jedinej dcéry, ktorá sa mohla vydať z lásky), korunovačný kostol Dóm sv. Martina v Bratislave, korunovačná trasa – ak budete nasledovať symbol zlatej korunky na dlažbe v uliciach centra mesta, môžete sa vydať po stopách kráľov a kráľovien, ktorí boli v Bratislave korunovaní (medzi nimi aj Mária Terézia), sochy Márie Terézie (napr. na nábreží Dunaja a v záhrade prezidentského paláca).

Mesto Holíč: zámok, baroková sýpka, Evanjelický tolerančný kostol, budova bývalej manufaktúry; žrebčinec v Kopčanoch

Skalica

Borovicové lesy (bory) na Záhorí, ktoré dala vysadiť Mária Terézia (ak si chcete predstaviť, ako by vyzerala  táto lokalita bez výsadby, môžete zájsť na slovenskú púšť – Šranecké piesky).

Budova bývalej textilnej manufaktúry Šaštín-Stráže, tzv. Kartúnka

Múzeá baníctva: Rožňava, Gelnica, Banská Štiavnica (múzeum v prírode), Liptovský Hrádok

Mincovňa v Kremnici

Slovenské technické múzeum Košice (obdobie územia Slovenska ako najpriemyselnejšej časti Uhorska)

Štiavnické Bane – Bašta: múzeum astronóma Maximilána Hella

Žiar n. Hronom: na tému M. Hella môžete nadviazať aj návštevou Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella

Napoleonské vojny

Napoleonské vojny. Deti si môžu skúsiť vyrobiť origami meč podľa návodu. Zahrajte si hru na štvorčekovom papieri „lodičky“. Namiesto lodičiek si vymyslite tvary hradov, jeden z hráčov bude bojovať za Napoleona, druhý za Rakúsko-Uhorsko. Kto vyhral? (pravidlá tu).

Napoleon v Bratislave

Stopy Napoleona v Bratislave môžete sledovať predovšetkým z písomných záznamov. Medzinárodne významným aktom bolo podpísanie Bratislavského mieru, ktorý ukončil vojnu medzi Francúzskom a Rakúskom. Bratislava však vtedy vyzerala úplne inak. Porovnajte súčasnú mapu mesta a historickú napríklad v tomto článku. Pozorujte dunajské ramená a ako vyzerala táto veľká rieka predtým, než jej brehy upravili. Diskusia: “Prečo sa riekam vo veľkých mestách upravujú korytá? Aký vplyv to má na rieku, vodu a vodné organizmy, napríklad ryby? Myslíte si, že úprava brehov rieky umožňuje väčší rozvoj mesta?

Portrét Ľudovíta Štúra

Podobná práca ako pri portréte Márie Terézie. Ľudovít Štúr mal výrazné črty, ktoré sa dajú umelecky pomerne ľahko zachytiť. Vlasy a bradu vyrobíte z vaty a následne nafarbíte hnedou temperovou farbou.

Štúrovčina

Deti vymyslia krátky text (ideálne a najzaujímavejšie je, ak si to spoja s vybranými slovami a použijú ich v texte/básničke čo najviac) a potom si na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra môžu vyskúšať, ako vyzerá prepis textu do „štúrovčiny“. Rovnako je možné použiť tento web Zlatého fondu a “zludevítovať text”.

Môžete porovnať štúrovčinu s bernolákovčinou z predošlej kapitoly, prípadne si predčítať zo Štúrovej tvorby (Nárečja slovenskuo pdf).

Revolučná vlajka

Skúste ju zreplikovať na papier a porozprávajte sa o potrebe národov na sebaurčenie. Porovnajte vlajku so súčasnou slovenskou vlajkou.

Povesť o Napoleonovi.

Dějiny udatného Českého národa – epizóda 85.

Dějiny udatného Českého národa
Dejepis inak – Napoleon Bonaparte

Seriál RTVS – Slovenský Pantheon Ľudovít Štúr

Podcast o Ľudovítovi Štúrovi

Detská kniha aj s omaľovánkou či lego figúrkou Ja som Ľudovít – možno ju využiť pri lego-nadšencoch a vystavať napríklad zasadanie Slovenskej národnej rady.

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, cintorín v Modre, miesto, kde sa Ľ. Štúr zranil.

Hrad Devín (Napoleon ho tesne pred odtiahnutím svojich vojsk dal vyhodiť o vzduchu), Stará radnica v Bratislave (Objavíte delovú guľu vo fasáde radnice, ktorá nám pripomína bitku v Bratislave?)

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci

Od tohto historického obdobia môžu byť nasledujúce témy pre deti ťažšie uchopiteľné, viac politické. Sústredime sa skôr na „ducha doby“ (hudba a štýl za prvej republiky, atmosféra počas socializmu).

Príčiny rozpadu monarchie

Monarchia bola neudržateľná, veľa národov sa dožadovalo väčších práv a uznania svojich národnostných požiadaviek, situácia bola vyhrotená najmä na Balkáne. Diskusia: “Kde je Balkán? Ktoré krajiny tam zaraďujeme? Pracuj s mapou.”

Sissi

Pre dievčatá môže byť zaujímavá princezná Sissi, manželka cisára Františka Jozefa I., ktorá bola známa tým, že sa veľmi starala o svoje telo (používala rôzne skrášľovacie kúry, držala diéty, starala sa o veľmi dlhé vlasy, zaujímala sa o módu). Môžete si pozrieť spolu aj starý film.

Zákopy

V prvej svetovej vojne sa používali aj zbrane, ktoré doteraz neboli k dispozícii a ich sila bola omnoho ničivejšia, ako v akýchkoľvek predošlých vojnách. Vojaci sa preto ukrývali v zákopoch, ktoré si sami budovali. Skúste si zo starej krabice vytvoriť model zákopu.

Dějiny udatného Českého národa: epizódy 94 a 95.

Dokument o Sissi
Dejepis inak: Na ceste k prvej svetovej vojne
Dejepis inak: Priebeh prvej svetovej vojny

Najväčšia expozícia z 1. sv. vojny na Slovensku je v múzeu A. Warhola v Medzilaborciach

Skúste nájsť v okolitých obciach pamätníky padlým hrdinom (často spojené pre obete 1. aj 2. sv. vojny), porozmýšľajte nad týmito obeťami, kto to mohli byť, ako mohli žiť, ako sa dostali do vojny (chceli ísť dobrovoľne, alebo museli narukovať?), čo sa stalo s ich príbuznými…

Máte doma fotografie nejakých predkov v uniforme? Porozprávajte sa so svojimi starými rodičmi, či vedia od svojich rodičov, ako sa žilo počas vojny.

Bunker z 1. sv. vojny v Bratislave na Železnej studničke (nad Klepáčom)

Mapa ČSR z roku 1919, zdroj: wikipedia

Československo

Vytlačte si slepú mapu z roku 19141920. Deti vyfarbia na prvej Rakúsko-Uhorskú monarchiu a na druhej nástupnícke štáty po 1. sv. vojne.

Bankovky

S deťmi môžete tvoriť bankovky koruny československej. Deti už poznajú mnohé historické osobnosti – ktoré by vybrali za Slovensko na spoločné československé bankovky? Môžu vymyslieť ich hodnotu a nakresliť portrét osobnosti (prípadne použiť vytlačený). Skúste aj napodobniť ochranné prvky bankoviek a spraviť „priehľadnú časť“ tak, že napríklad nakreslíte na jeden papier svoj vymyslený podklad a druhým ho prelepíte.

Milan Rastislav Štefánik – citáty

Café Štefánik v Ivanke pri Dunaji nájdete úžasný interiér a mnoho artefaktov zo života Štefánika. Okrem toho sa tu ukrýva veľa citátov (na väčších i menších obrazoch na stenách, na stole,…). Môžete sa sem s deťmi vybrať a dať im úlohu, aby našli a dokončili nasledovné citáty, o ktorých sa dá potom krásne diskutovať a preniesť ich do dnešnej doby:

  1. Pravde veriť, pravdu žiť a ………. (pravdu brániť.)
  2.  Sila ducha je neobmedzená a ………. (nemá hraníc.)
  3. Veriť, milovať, ………. (pracovať.)
  4. Poctivosť nie je slovo – je to ………. (logický dôsledok života.)
  5. Niet ľudí čiernych ………. (ani bielych.)
  6. Žil som krásny život. Prežíval som ………. (večnosť v sekundách.)

Pomôcť si môžete aj týmto krátkym dokumentom a popremýšľať nad odkazom citátov M. R. Štefánika. “Aké boli jeho životné priority? Čo sa snažil dosiahnuť a prečo?”

Tomáš Garrigue Masaryk

Prvý československý prezident. Prezidenti sú vždy vyobrazení na poštových známkach. Vytvorte si veľkú poštovú známku s vašou podobizňou. Deti môžu najprv nakresliť svoj portrét s pomocou zrkadla, potom nalepiť tvár na pripravený biely papier s vrúbkovaným okrajom (použite nožnice na ozdobné strihanie).

Iné tipy

Ak budete mať šťastie, tak na potulkách po našich hradoch a zámkoch sa vám podarí získať rôzne omaľovánky či iné využiteľné materiály.

Chov lipicanov má tradíciu už z dôb Rakúsko-Uhorska, jazdievala na nich aj Sissi, kone v slovenských Topoľčiankach sa chovali od vzniku ČSR. Kontext s T. G. Masarykom.

Dějiny udatného českého národa: epizódy – 95 – 100.

Tipy na literatúru pre detského čitateľa o Štefánikovi: Štefánik – muž činu (A.Berka), Ja som Milan (Čemerička/Čemeričková, taktiež aj s omaľovánkou a lego-figúrkou), Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (T. Cíger), Milan Rastislav Štefánik – kreslený príbeh rodáka z Košarísk (L. Mlčúchová), komiksový román Štefánik (Šlajch, Kyselová, Baláž), Milan Rastislav Štefánik – detstvo (R. Matúšková), Milan Rastislav Štefánik ako symbol (P. Macho).

Dejepis inak: Vznik Československa

Rodisko M. R. Štefánika v Košariskách, mohyla na Bradle (Brezová pod Bradlom)

Ivanka pri Dunaji: malá mohyla M. R. Štefánika, busta a pamätná izba v Informačnom centre na Nám. Svätej Rozálie, Café Štefánik

T. G. Masaryk: zámok a Národný žrebčín v Topoľčiankach, kaštieľ v Topoľčiankach bol jeho letným sídlom

Medzivojnové obdobie: Múzeum dopravy Bratislava, múzeum historických vozidiel a veteránov pri Lozorne; pre tých, čo majú radi šport – približne toto obdobie (do roku 1945) mapuje zaujímavá expozícia v Ski múzeu v Tatranskej Lomnici

Primárne práca s knihou o dejinách. Máme (mali sme) v rodine niekoho, kto bojoval v druhej svetovej vojne alebo bol jej súčasníkom a mal nejaké zážitky a skúsenosti s touto situáciou?

1. Slovenská republika

Prvá slovenská republika je veľmi kontroverzná téma, a preto treba veľmi opatrne deťom ponúkať a vysvetľovať aktivity. Zároveň je potrebné upozorniť, že kreslenie symbolov spájajúcich sa s hnutiami potlačujúcimi ľudské práva a šíriacimi nenávisť (fašistickými) je v našej krajine trestné.

Židovská otázka

Môžete sa prejsť po meste a predstaviť si, kam všade by ste nemali prístup, ak by ste boli Židom/Židovkou počas druhej svetovej vojny. V rámci diskusie môžete položiť otázky: “Ako by ste sa cítili? Čo by sa stalo, keby ste neuposlúchli zákaz? Prečo voči tomu väčšina národa nezakročila, prečo to schvaľovali, žili s tým? Odkiaľ sa vzala nenávisť a strach?” a pokúsiť sa hľadať východiská. “Existuje aj dnes nenávisť voči náboženským alebo etnickým skupinám? Čo sa proti tomu dá robiť?”

Podzemný bunker

Ako by mal vyzerať podzemný bunker? Deti sa môžu pokúsiť ho nakresliť so všetkým zariadením a vybavením, ktoré by tam malo podľa nich byť. Na tejto stránke nájdete množstvo fotografií bunkrov z druhej svetovej vojny.

Zoznam vecí

Podobnou aktivitou je zoznam vecí, ktoré by ste si zbalili, keby ste ako utečenec pred vojnou museli (navždy) opustiť svoj domov. Je potrebné sa zamyslieť, čo sú nevyhnutnosti, nechajte deti popremýšľať a spoločne sa porozprávajte o tom, kam je vhodné ísť, čomu sa vyhnúť, ako by asi vyzeral dnes taký “nový začiatok” a s čím museli zápasiť ľudia počas II. svetovej vojny (výmena a množstvo peňazí, reč, pasy).

Lietadlá

Významnú úlohu počas vojny malo letectvo, postavte si z papiera, z iných materiálov alebo drievok lietadlo.x<

Dějiny udatného Českého národa: epizódy 101 – 103

Množstvo materiálov i tipov na aktivity k téme druhej svetovej vojny nájdete aj na našom webe.

Dejepis inak: Život v prvej republike
Dejepis inak: Móda v prvej republike
Pochod Hlinkovej gardy z filmu Obchod na korze
Dejepis inak: SNP

Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Nájdite pamätníky padlým hrdinom vo svojom okolí (téma na diskusiu totožná s 1. svetovou vojnou)

Vojenské historické múzeum Piešťany

Múzeum petržalského opevnenia Bratislava

Pamätník na Slavíne v Bratislave  

Múzeum letectva Košice

Dargovský priesmyk

Dukliansky priesmyk

K tejto téme je ideálna príležitosť vyspovedať súčasníkov režimu v rámci našich rodín – “Urob interview s niekým, kto prežil značnú časť svojho života v socializme”. (prepojenie na slohovú časť slovenského jazyka pre 4.ročník).

Spartakiáda

Deti (alebo celá rodina) si môžu nacvičiť program na rodinnú spartakiádu. Úlohou je vybrať si podkladovú hudbu a do nej pripraviť gymnastické či tanečné cviky. Inšpiráciu nájdete v doplnkových materiáloch.

Socialistický obchod

Hra na obchod. Pripravíme rôzne druhy tovarov (bežne dostupné potraviny, drogériu, kancelárske potreby, čo doma máme). Na každú položku dáme cenovku, deti dostanú “rozpočet” – veľmi skromný a “zadanie na deň” – napríklad treba uvariť obed a zároveň má niekto narodeniny, alebo príde veľká návšteva. V obchode je málo na výber a zároveň deti musia vyšpekulovať, čo by z daných vecí v rámci rozpočtu mohli použiť na prípravu obeda pre rodinu. Precvičia si matematiku, kreativitu i plánovanie.

Existuje spoločenská hra, ktorá simuluje podpultový predaj, skúste ju zohnať a zahrať si ju: „Hra Rad – podpultová stolová hra“.

Kľúče

Štrnganie kľúčami sa stalo symbolom Nežnej revolúcie. Deti môžu z kartónu vyrobiť zväzok kľúčov a navliecť ich na krúžok. Porozprávajte sa, prečo sa štrngalo kľúčami a prečo sa Nežná revolúcia volá nežná.

Pionieri a skauti

Vyrobte si zo špendlíkov a modelovacej hmoty pionierske odznaky so znakmi prírody.

Pionieri boli istou verziou skautingu, ktorý bol ale štátom kontrolovanou a vedenou organizáciou. Skauti naopak boli slobodnou organizáciou existujúcou v rôznych podobách pred pioniermi a po páde socializmu opäť vznikali skautské organizácie. Skauti zbierajú “medaile” za aktivity – bobríkov. Ich prehľad nájdete v knihe Chlapci od Bobrej rieky. Zahrajte sa a zasúťažte si.

Dějiny udatného Českého národa: epizódy 104 – 112.

Prvomájový sprievod a sprievod priamo v rozprávke Princezná a pol kráľovstva (konkrétne min. 33:00 – 39:00).

Spartakiáda.

Pioniersky sľub Iskričiek.

Sviečková manifestácia, Bratislava 1988.

Modlitba pro Martu, Praha 1989.

Nežná revolúcia na našom webe.

Každodenný život v roku 1988
Čo sme nakupovali pred rokom 1989?
Dejepis inak: Pražská jar a invázia

Múzeum socializmu a studenej vojny pri obci Alekšince (Nitra)

Múzeum obetí komunizmu v Košiciach

V mnohých mestách nájdete pamätník obetiam komunizmu (Bratislava, Žilina, Trenčín, Nitra, Zvolen, Spišská Belá),  alebo pamätné tabule pripomínajúce tragické udalosti z roku 1968 (napr. Bratislava Univerzita Komenského – Šafárikovo námestie, alebo pri budove Hlavnej pošty)

Záver a ďalšie tipy

Celá dejepisná téma štvrtáckej vlastivedy je už malou predprípravou na dejepis v piatom ročníku. Úžasné tipy ponúkla domškolácka mamina Alexandra Dobrotková vo webináriAko na dejepis piateho ročníka“.

Odporúčame výlet do Historypark Štefanová, ktorý mapuje prierez celej histórie formou historického bludiska.

Život našich bežných predkov samozrejme mapujú aj mnohé skanzeny, určite odporúčame aj návštevu v niektorom z nich.

Video stručne mapujúce súhrnné dejiny Slovenska.

Celkový pohľad na časť vyzdobenej steny (zvyšok sa nezmestil a pokračoval za oknom)
Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20