Digitálny príspevok pre žiakov SR a domškoláci

Zaregistrovali ste informácie o digitálnom príspevku pre deti na školách na Slovensku a zaujíma vás, či naňho majú nárok aj domškoláci? V našom článku sa dozviete odpoveď aj ostatné potrebné informácie.

Digitálny príspevok pre žiakov SR (ďalej len “digitálny príspevok”) je finančný príspevok na nákup digitálneho zariadenia. Jeho cieľom je podporiť rozvoj digitálnych zručností žiakov základných a stredných škôl. Podrobné informácie k tomuto príspevku nájdete na stránke digitalnyziak.sk.

Aká je výška digitálneho príspevku?

Výška digitálneho príspevku je 350 eur. Je možné si ho uplatniť ako zľavu pri nákupe digitálneho zariadenia.

Ktorých žiakov sa digitálny príspevok týka?

Digitálny príspevok sa týka žiakov, ktorí:

  • sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),
  • majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
  • sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, dokladu o nevykonávaní zárobkovej činnosti – napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe), 
  • sú žiakmi 1. ročníka stredných škôl v SR pre rok 2022/2023 vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl.

Výnimkou sú žiaci, na ktorých sa vzťahuje dočasná ochrana (odídencov z Ukrajiny). Pre túto skupinu žiakov sa pripravuje samostatný projekt.

Týka sa príspevok aj domškolákov?

Áno, ak spĺňajú vyššie spomenuté podmienky.

Na nákup akého zariadenia je možné príspevok uplatniť?

Môžete si ho uplatniť na nákup notebooku, počítača alebo tabletu. Vami vybrané zariadenie však musí spĺňať stanovené požiadavky. Požadované parametre na digitálne zariadenie nájdete TU

Ako môžem o príspevok požiadať?

Prvým krokom je registrácia žiaka na portáli digitalnyziak.sk. Tu sa dozviete aj podrobný postup, ako si príspevok uplatniť.

Do kedy je potrebné sa zaregistrovať? 

Registrácia na webovej stránke digitalnyziak.sk bude dostupná do 30. júna 2023

Je potrebné k registrácii prikladať aj nejaké dokumenty a potvrdenia?

Nie, údaje všetkých zaregistrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch overí priamo realizátor projektu (tento proces môže trvať aj niekoľko týždňov).

Kde môžem nakúpiť digitálne zariadenie?

V niektorej z predajní zapojených do projektu. Zoznam predajní bude čoskoro zverejnený TU

Zákonný zástupca žiaka je pri nákupe zariadenia povinný predajcovi preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Predajca následne prostredníctvom informačného systému overí zástupcu žiaka a oprávnenosť prijať príspevok. 

Do kedy je potrebné digitálne zariadenie kúpiť?

Do 31. októbra 2023.

Čo ak si vyberiem digitálne zariadenie v hodnote vyššej alebo nižšej ako je výška digitálneho príspevku?

Ak je cena vybratého zariadenia nižšia ako 350 eur, uplatní sa digitálny príspevok maximálne do výšky ceny vybratého zariadenia (nárok na zvyšnú časť digitálneho príspevku zaniká). Ak je cena vybraného zariadenia vyššia ako 350 eur, rozdiel medzi digitálnym príspevkom a cenou zariadenia doplatíte.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám nejaké doplňujúce otázky k digitálnemu príspevku?

Môžete sa obrátiť na zamestnancov Call centra Digitálnej koalície.
Zdroj: https://digitalnyziak.sk/

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20