Domáce vzdelávanie podľa Stana

Domáce vzdelávanie očami muža, otca domškoláckej rodiny. Ôsmy diel.

Predstav nám stručne seba a svoju rodinu.

Som manžel a otec od srdca. Profesne ma napĺňa technika a oddychujem ako domáci kutil pri rodinnom dome. Mám manželku Janku a sedem detí: Svetlanka (13), Timotej (12), Benedikt (10), Eliáš (8), Tobiáš (5), Miriam Filotejka (2,5), Janka Mária (1 mesiac).

Ako a prečo ste sa rozhodli vzdelávať svoje deti doma?

Janinka je pedagogička primárneho vzdelávania a pozná zákulisie pedagogiky v rôznych častiach Európy ako aj vo svete. Čo-to viem aj ja.

Tak sme sa spolu v slobode rozhodli deti vzdelávať najlepšie ako vieme formou jedného z druhov domáceho vzdelávania, aj keď musím povedať, že u nás vôbec nie sú vypracované systémové kroky, ktoré by zaručovali rovnocenné podmienky pre rodičov, ktorí majú deti v školách a rodičov, ktorí vzdelávajú deti doma.

Mal si spočiatku obavy z domáceho vzdelávania a z toho rozhodnutia?

Vôbec nie. Ako občania SR sme viazaní zákonom. Poznáme možnosti a hľadáme cestu. Ak sme obaja za jedno a vo svojom vnútri stotožnení s odovzdaním toho najlepšieho našim deťom, tak sa nie je čoho báť.

S akými reakciami sa ohľadom domáceho vzdelávania stretávaš v širšej rodine či vo vašom okolí?

Širšia rodina je vychovaná neslobodne v intenciách predpisov a normatívnej výchovy, preto neočakávam pochopenie z ich strany, a ani neprišlo. Akceptovali však našu slobodu, aj keď sme si ju museli určitým spôsobom vydobyť.

Aké máš koníčky a ako sa premietajú do vášho domáceho vzdelávania?

Práca a zveľaďovanie domu s jasným cieľom: vytvoriť krajšie a jednoduchšie životné prostredie pre svoju rodiny, ktorú mám veľmi rád. Ďalej mám rád náučno-duchovnú a náučno-technickú literatúru.

Ako zhruba vyzerá váš deň alebo týždeň?

Týždeň je rozvrhnutý na 5 + 1 + 1. Od pondelku do piatku máme pracovný režim vrátane vzdelávania. Sobota je pre nás pracovný sanitárny deň a priestor na voľnočasové aktivity. Nedeľa je deň pracovného pokoja a opäť priestor na voľnočasové aktivity, ale aj fyzický i duševný oddych.

Štandardný deň u nás zahŕňa rannú rutinu plus starostlivosť o domáce zvieratá. Potom sa deti odoberajú k štúdiu a dospelí k práci – manželka k menším deťom, ktoré potrebujú vzdelávacie vedenie, väčšie deti k svojim stolom na samoštúdium predpísaného učiva, ktoré potom skontrolujeme. Nasleduje obed a starostlivosť o domáce zvieratá. Poobede voľnočasové aktivity – občas tam patrí aj pomoc pri prácach okolo domu, ktoré pochopiteľne nemusia pre všetkých znamenať voľnočasovú aktivitu. Večer opäť rutina: večera, hygiena, modlitba, posteľ.

Stanova rodina

Ako funguje vaše domáce vzdelávanie?

Ako tatinko popri prácach okolo domu učím deti praktickým prácam ako aj cvičeniam obtiažnejšieho charakteru. Mamička teoreticky i názorne Montessori metódou učí menšie deti základom a väčšie deti vedie k samoštúdiu a sebakritickému hodnoteniu pri kontrole.

Ako vidíš rolu otca detí vzdelávaných doma?

Z nadhľadu sledujem celý vzdelávací proces a názorne, diskusiou aj s rodičovskou láskou sa snažím prehovoriť k dieťaťu, aby si uvedomilo po častiach celú spleť procesov v spoločnosti a snažilo sa implementovať svoj prínos do tohto procesu. Ak to ešte nedokáže, snažíme sa spoločne prísť na to, kde je problém a tento problém odstrániť (sebectvo, lenivosť, pohodlnosť, pýcha, uzatvorenosť, ale i podceňovanie sa a podobne).

Čo Ťa naučilo domáce vzdelávanie alebo Tvoje deti počas ich domáceho vzdelávania?
Prekvapilo Ťa niečo?

Prekvapilo ma, že keď som sa snažil nainštalovať bezpečnostné zábradlie k dcérkinej posteli, 7-ročný Eliáško mi okamžite povedal, ako to mám urobiť a bolo to veľmi dobré. Ja som nad tým dumal asi päť minúť a nevedel som prísť na najjednoduchší spôsob, na čo mi syn odrazu povedal presne, ako na to.

Aké výzvy vidíš na domácom vzdelávaní? 

Aby sme deti vedeli viesť k vzdelávaniu nie pre prínos svoj, ale pre prínos spoločnosti. Vymazali z našich myslí sebectvo a strach z prežitia.

Aké pozitíva prináša domáce vzdelávanie Tvojej rodine? 

Súdržnosť, eliminovanie krízy autority, pochopenie.

Aká udalosť situácia alebo zážitok v súvislosti s domácim vzdelávaním Ti z posledného
obdobia utkvel?

Spleť nepatrných situácií v aute, na cestách, doma pri komunikácii, kde mi deti v praxi ukazujú záujem o vzdelanie tým, ako s ľahkosťou ovládajú praktické informácie. Je to nádherná možnosť viesť deti k samoštúdiu aj za hranice požadovaného. Slobodné vzdelávanie vedie k autonómii jedinca a radosť z poznaného obohacuje celú spoločnosť.

Ak by si Ty ako dieťa mal možnosť vzdelávať sa doma, využil by si ju?

Áno.

Čo by si odkázal otcom, ktorí zvažujú vzdelávať svoje deti doma?

Nebojte sa, ale pustite sa do toho iba ak nie ste sebecký. Vyžaduje si to obetu, do ktorej je ale povolaný každý rodič, nech je sudcom, právnikom, lekárom, strojárom, montážnikom…

Prináša to svoje ovocie v podobe krajšieho a hlbšieho vzťahu s dieťaťom a opačne.

Dieťa má možnosť poznať šírku, hĺbku možností, ktoré má bez predsudkov, zaradenia. Je to nový človek s rovnakými možnosťami ako ktokoľvek iný. Presne tak, ako existuje jediná pravda, že každý človek musí umrieť, tak existuje taká istá pravda, že každý jeden človek, ktorý je počatý a milovaný, má rovnakú štartovaciu čiaru bez rozdielu. Rodič, spoločnosť, kamaráti, rodina tento pohľad môžu podporiť, ale aj pokriviť a má to ďalekosiahle následky v živote jedinca aj v spoločnosti.

Ďakujeme za rozhovor a želáme aj naďalej veselé domáce vzdelávanie!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20