Domškolácka čitateľská výzva 2024

Marec je mesiac knihy a my spúšťame už tretí ročník domškoláckej čitateľskej výzvy! Účastníci v nej plnia zadané čitateľské úlohy, dané témy spracujú spôsobom podľa vlastného výberu a svoje práce posielajú mailom do OZ DVS. Každý účastník získa malý darček od OZ DVS, vylosovaní víťazi darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Všetky prečítané knihy spracujeme do článku ako tipy na čítanie pre ďalších domškolákov. Výzva nie je klasickým nudným čitateľským denníkom. Jej úlohou je podporiť čítanie detí (detí s rodičmi) a kreatívne spracovanie obsahu knihy podľa určených zadaní. Žiadne spracovanie nie je nesprávne 🙂 Inšpirujte sa predošlými ročníkmi: tu sú čitateľské tipy z roku 2022 a tu tipy z druhého ročníka v roku 2023.

Pravidlá domškoláckej čitateľskej výzvy

  1. Zapojiť sa môže každý domškolák (dieťa, ktoré má v škole schválené individuálne vzdelávanie).
  2. Víťazov losujeme vo dvoch kategóriách: začínajúci čitateľ a pokročilý čitateľ.
  3. Každá práca musí obsahovať viditeľne uvedené meno dieťaťa, názov knihy a meno autora knihy. Ak ide o kapitolu v prečítanej knihe, je potrebné pripojiť aj názov kapitoly.
  4. Každý účastník musí splniť aspoň päť úloh výzvy.
  5. Bonusová úloha sa počíta za dve.
  6. Spôsob spracovania úlohy (kreslenie, maľovanie, koláž, na počítači….) je čisto na výbere účastníka.

Práce posielajte do 15. novembra 2024 na adresu publicrelations@domacaskola.sk.

Zadanie Domškoláckej čitateľskej výzvy 2024