Domškolácka čitateľská výzva 2023

Marec je mesiac knihy a my spúšťame domškolácku čitateľskú výzvu! Účastníci v nej plnia zadané čitateľské úlohy, dané témy spracujú spôsobom podľa vlastného výberu a svoje práce posielajú mailom do OZ DVS. Každý účastník získa malý darček od OZ DVS, vylosovaní víťazi darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve Martinus. Všetky prečítané knihy spracujeme do článku ako tipy na čítanie pre ďalších domškolákov. Tu sú čitateľské tipy z roku 2022.

Pravidlá domškoláckej čitateľskej výzvy

  1. Zapojiť sa môže každý domškolák (dieťa, ktoré má v škole schválené individuálne vzdelávanie).
  2. Víťazov losujeme vo dvoch kategóriách: začínajúci čitateľ a pokročilý čitateľ.
  3. Každá práca musí obsahovať viditeľne uvedené meno dieťaťa, názov knihy a meno autora knihy. Ak ide o kapitolu v prečítanej knihe, je potrebné pripojiť aj názov kapitoly.
  4. Každý účastník musí splniť aspoň päť úloh výzvy.
  5. Bonusová úloha sa počíta za dve.
  6. Spôsob spracovania úlohy (kreslenie, maľovanie, koláž, na počítači….) je čisto na výbere účastníka.

Práce posielajte do 15. novembra 2023 na adresu publicrelations@domacaskola.sk.

Zadanie Domškoláckej čitateľskej výzvy 2023

Kalendár domšoláckej čitateľskej výzvy 2023

Stiahni si náš kalendár, kde si môžeš zaznamenávať svoje napredovanie v čitateľskej výzve, aby si mal(a) prehľad, ako na tom si.