Google Groups [DomacaSkolaBA] Absolvovali sme

Absolvovali sme:

12.11.2011        Stretnutie v MC Klbko v Karlovej Vsi

18.11.2011        Tlačová konferencia k návrhu zákona o DV

11.12.2011        Stretnutie v čajovni Unik

30.11.2011        Lobing v parlamente (s pokračovaním 2.12.2011)

08.12.2011         Boj o DV v NRSR

12.01.2012         Predloženie návrhu experimentu na ŠPÚ

21.01.2012         Stretnutie v Klbku

18.05.2012         Stretnutie Tonyho Frica s poslancom Kuffom

15.05.2012         Ministerstvo školstva neschválilo experiment na 2. stupni

24.05.2012         Odoslaný list ministrovi školstva Čaplovičovi

16.06.2012         Valné zhromaždenie v Rodinkove

22.06.2012         Vierka v NR (rozhovory s Vašečkom, Prochádzkom, ombudsmankou)

25.06.2012         Minister Čaplovič odpovedal na list

27.06.2012         OZ sa premenovalo na Domáce vzdelávanie na Slovensku, o. z.

03.10.2012         Bánovce n. Bebravou. Ad de Bruin: Biblický pohľad na vzdelávanie

29.10.2012         Ministerstvo školstva – téma: Experiment na 2. stupni

08.11.2012          Návšteva NR SR s Richardom Vašečkom

16.11.2012          Konference domácího vzdělávání Praha

09.03.2013          Seminár o portfóliovom hodnotení v Bratislave

18.05.2013          Akadémia domácich školákov Žilina

21.05.2013          Prednáška Susane Waldstein v Bratislave – v angličtine

17.06.2013          Diskusia v KDH BA na tému Situácia v regionálnom školstve a možnosti riešenia

29.08.2013          No back to school – Obchoditá pri Očovej

15.11.2013          Konferencia DV v Prahe

29.03.2014          Seminár domáceho vzdelávania Škola Fantázia Banská Bystrica

05.04.2014           Akadémia domáceho vzdelávania Praha

20.05.2014           Výlet na Červený Kameň

11.06.2014           Rokovanie na ministerstve s p. Bugáňovou

23.06.2014           Prednáška s diskusiou Domáca škola Bernolákovo

06.09.2014???      No back to school 2014 (tiež fotky ako príloha)

sept 2014             kampaň Chceme vedieť viac – s priebehom do novembra

30.09.2014           Rozhovory na ministerstve

09.10.2014           Máme stanovy Oz

20.10.2014           Roadshow Moderný učiteľ (trvanie do 7.11.2014)

15.11.2014           Česká konferencia DV (do 16.11.2014)

22.11.2014           Seminár DV v Ivanke pri Dunaji. Fotky. Zvukový záznam.