Google Groups [DomacaSkolaBA] Anglický jazyk

Čo sa dá robiť:

Bilingválna domácnosť: Jeden z rodičov, ktorý vie veľmi dobre anglicky, rozpráva s dieťaťom od malička v tejto reči. Tak si dieťa reč osvojí ako svoju rodnú.

 

Knihy a učebnice:

Angličtina Welcome + CD

To sme my – That´s us + CD. Pre 3. roč. Je aj pokračovanie pre 4. roč.

First Friends. Rodičia sú s učebnicou spokojní kvôli jednoduchosti.

Učíme sa po anglicky

ABC books. Knihy pre deti v angličtine.

 

Materiály:

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Koncoročný test z AJ ZŠ 2.roč. Fantázia

Koncoročný test z AJ ZŠ 3.roč. Fantázia

Koncoročný test z AJ ZŠ 4.roč. Fantázia

 

Linky:

http://www.anglictina-hrou.cz/

http://www.howjsay.com/

http://supersimplelearning.com/resource-center/ – pre menších

http://www.eslprintables.com/reading_worksheets/poems/index.asp?page=10

http://www.oxfordowl.co.uk/

http://www.oxfordowl.co.uk/for-home