Google Groups [DomacaSkolaBA] Anglický (a iný cudzí) jazyk

Čo sa dá robiť:

Bilingválna domácnosť: Jeden z rodičov, ktorý vie veľmi dobre anglicky, rozpráva s dieťaťom od malička v tejto reči. Tak si dieťa reč osvojí ako svoju rodnú.

Anglická olympiáda cez kmeňovú školu.

Anglicky ostatné predmety.

Knihy a učebnice:

Angličtina pre malých školákov. (Pokračovanie k Angličtina pre najmenších.)

Angličtina Welcome + CD. Pracovný zošit Alphabet Book s precvičovaním písma.

To sme my – That´s us + CD. Pre 3. roč. Je aj pokračovanie pre 4. roč.

First Friends. (1. a 2. roč.) Rodičia sú s učebnicou spokojní kvôli jednoduchosti.

Family and Friends. (od 3. roč.)

Učíme sa po anglicky.

Alphabet book.

ABC books. Knihy pre deti v angličtine.

Fat Cat on a Mat (čítanie a listovanie knihy na Youtube). Pracovné listy ku knihe.

English World + CD.

Materiály:

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Časti tela 1 2

Flashcards.

Lego hra počty.

Hudobná teória v angličtine, pracovné listy 1 2 .

Hudobná teória v angličtine vzorový lapbook.

Karty na tému jar.

Karty na tému Vianoce.

Koncoročný test z AJ ZŠ 2.roč. Fantázia

Koncoročný test z AJ ZŠ 3.roč. Fantázia

Koncoročný test z AJ ZŠ 4.roč. Fantázia

Linky:

http://www.anglictina-hrou.cz/

Baby Einstein. Youtube kanál.

Busy Beavers. Youtube kanál.

http://www.eslprintables.com/reading_worksheets/poems/index.asp?page=10

https://www.hocus-lotus.sk/

http://www.howjsay.com/

Hry na učenie cudzích jazykov.

It´s AumSum Time. Youtube kanál.

Kids World. Youtube kanál.

Little Baby Bum. Youtube kanál.

www.oxfordowl.co.uk/

www.oxfordowl.co.uk/for-home

Pinkfong! Kids’ Songs & Stories. Youtube kanál.

Scribblenauts Remix – strategická hra na rozvoj slovnej zásoby.

Super Simple Song. Youtube kanál.

The Kids Picture Show. Youtube kanál.

http://supersimplelearning.com/resource-center/ – pre menších