Google Groups [DomacaSkolaBA] Hlavné menu

Stav k 17.12.2015

Index tém zo stránky https://groups.google.com/forum/#!forum/domacaskolaba

Vypracovala: Katka Gracáková

Zdroj informácií: Google Groups [DomacaSkolaBA]

Úpravy formátovania textu pre potreby publikovania na internete: branok

Pozn.: Niektoré prílohy uvedené v texte nie sú zatiaľ publikované na internete.

Motto:

(Anonymous)

Work while you work.
(Pracuj, keď pracuješ.)
Play while you play;
(Hraj sa, keď sa hráš.)
This is the way
(Takto budeš)
To be happy each day.
(šťastný každý deň.)
All that you do,
(Všetko, čo robíš,)
Do with your might;
(rob zo všetkých síl.)
Things done by halves
(Veci urobené na polovicu)
Are never done right.
(nie sú nikdy urobené dobre.)

“Sloppy work and slack habits are as bad as vandalism…”

“Šlendrianska práca a lajdácke zvyky sa rovnajú vandalizmu…”  (Biblia – Message verzia)

🙂

Predmety

Anglický jazyk https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-anglicky-jazyk/

Slovenslý jazyk https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-slovensky-jazyk-a-literatura/

Dejepis https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-dejepis/

Fyzika, chémia, veda https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-fyzika-chemia-veda/

Informatika https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-informatika/

Matematika https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-matematika/

Zemepis https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-zemepis/

Prírodoveda https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-prirodoveda/

Vlastiveda https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-vlastiveda/

Náboženstvo, Etika https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-ine/

Výtvarná výchova https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-vytvarna-vychova/

Telesná výchova https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-telesna-vychova/

DV linky https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-dv-linky/

DVS v médiách https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-2/

DV články a knihy v angličtine https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-dv-clanky-a-knihy/

DV a spoločnosť https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-dv-a-spolocnost/

Čo robíme v DV https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-s-cim-sa-borime-co-borime-a-co-robime-v-dv/

Deti s AS, HFA a poruchami učenia https://www.domacaskola.sk/deti-s-as-hfa-a-poruchami-ucenia/

Predškoláci https://www.domacaskola.sk/google-groups-domacaskolaba-deti-s-as-hfa-a-poruchami-ucenia/