Google Groups [DomacaSkolaBA] Hudobná výchova

Čo sa dá robiť:

Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica.

Hra na hud. nástroj. V spolupráci so ZUŠ alebo ako samouk.

Komponovanie. Skúsenosti z DV ukazujú, že to dokážu už 7-ročné deti.

Slovenská filharmónia.

 

Knihy a učebnice:

Hudobná výchova, SPN.

 

Materiály:

 

Linky:

Online škola hry na klavír. V angličtine.

Camille Saint-Saens: Karneval zvierat. Skladba na posluch.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Video so skladbou a obrázkami od J. Ladu.

Seriál Filharmonici na ulici.