Google Groups [DomacaSkolaBA] Čo a ako robíme v DV (medzipredmetové vzťahy)

Čo sa dá robiť:

Otázkové projekty. Keď deti položia otázku, vypracujeme projekt na túto tému.

Vedecká prednáška. Deti si vybrali tému, pripravili si prezentáciu, postavili sa pred tabuľu a pred celou rodinou ju odprezentovali. Menší môžu kresliť obrázky, väčší už môžu použiť aj počítač. Poslucháči sa pýtajú otázky a hlavne veľmi pozorne sledujú.

Experimenty.

Celorodinná súťaž. Deti vymysleli vedomostnú súťaž ‘Nevzdávaj sa’ pre celú rodinu, mala viacero kôl, vypracovali si otázky na nejakú tému, my ostatní (rodičia, babka, dedko, teta, bratranci..) sme museli odpovedať. Deti odpovede ohodnotili a urobili poradie (+ museli riešiť aj viaceré sťažnosti súťažiacich, ktorí neboli spokojní so svojím umiestnením).

Online diskusie detí. Keď deti narazia na nejaký problém, online vyzvú ostatné DV deti a riešia problém spoločne.

Online kurzy.

Vyrábame knihu. Kúpili sme veľké zošity s hrubými doskami a špirálovou väzbou, deti si vybrali obľúbenú tému a pustili sa do toho. Každý deň robíme jednu stranu. Kombinujeme písanie (text), angličtinu (nadpisy kapitol píšeme po slovensky aj po anglicky), prírodovedu (témy máme prírodovedné), informatickú výchovu (informácie k téme vyhľadávame na internete), výtvarnú (text ilustrujeme), … Deti sú nadšené, keď vidia, ako ich dielo zo dňa na deň rastie a tešia sa, ako ho podarujú (etická výchova).

ABC kniha na rôzne témy. Každá strana patrí heslu začínajúcemu na dané písmeno abecedy. Knihy môžu byť rôzne náročné podľa veku.

Robíme lapbooky. Niečo o lapbookoch aj na našej stránke. Rôzne spôsoby skladania. A ako zaradiť lapbook do denného časového plánu.

Myšlienkové mapy. (V odkaze aj programy na vytváranie myšlienkových máp.)

Filmová tvorba.

Veselo je v školskom klube 1-4, pracovné zošity od AITECu.

Premietačka a diapozitívy.

Laminovačka a fólie z Lidla. A vyrábame pomôcky.

Dlhá noc múzeí Rakúsko.

Múzeá zdarma 1. nedeľu  v mesiaci.

Využitie Vzdelávacích a Kultúrnych poukazov.

Tipy na varenie.

Motivácia:

Prístup podľa typu detí. Deti racionálne založené: Z mojich skúseností pomáha vysvetľovanie s použitím vzoru. Sledovali sme úspechy istého vytrvalostného bežca (Hišám al-Karrúdž). Jozef Pavlovič sa zas dakedy dávno potreboval naučiť písať, aby nám dnes mohol písať všetky tie veselé knižky.

U detí skôr emocionálne založených toto, podľa mňa, nezaberá. Tam sa mi osvedčilo jednoduché nalinkovanie: urobíš dnes túto stranu v MAT, prečítaš si niečo z detského časopisu, napíšeš dnes týchto päť riadkov a dosť. (Potrebujú vedieť, kde bude ten koniec). Nevhodné je pre nich neustále naťahovanie práce “a ešte urob toto”, “a teraz ešte toto” a “ešte sa pozrieme na túto úlohu”.

Robota navyše. Za odfláknutú robotu jeden riadok naviac (to hovorím len ako príklad, ale ide o to, aby bolo jasné, čo ja – maminka požadujem a čo kontrolujem, a aký bude postih, keď to nebude podľa dohody). Následnosť povinností a zábavy. Prestávka bude AŽ keď budú hotové dajme tomu tieto dve veci.

Odmeny. Motivovať deti odmenami. (Predsa aj my dospelí neradi robíme niečo, ak nevidíme, aký to má zmysel – niekedy je to dobrý pocit, inokedy výplata).  Odmeňovanie sme používali len v krízových časoch (keď bolo napríklad treba prebrať niečoho veľa naraz, alebo prebrať niečo veľmi nepopulárne) a odmena bola nejaká maličkosť – napr.som kúpila LEGO súpravu, rozdelila som ju na veľmi veľa častí, dala som ich do malých vrecúšok, a tie postupne dostávali ako odmenu. Niekedy to zase bola malá finančná odmena – deti bavilo sporiť si peniaze a kúpili si z nich potom aj tak knižku alebo niečo edukačné, takže som bola spokojná. (Inak, to je práve úžasné na doma vzdelávaných deťoch, že ich často najviac poteší edukačný darček, keďže na nich nevplývajú spolužiaci.)

Učivo ako odmena. Nové učivo z matematiky (obľúbené) je u nás za odmenu, až po písaní.

Plechovice. Naxeroxujem a nastrihám príklady alebo slabiky a pod. na papieriky do plechovice, čo už zvládne, smie zahodiť. Má nesmiernu radosť. Vždy sa dohodneme, dokedy musí byť plechovica prázdna a dovolím mu losovat z nej, vymeniť, ak sa mu príklad nepáči.

Vysvetliť zmysel učiva, na čo je to dobré. (Prinajhoršom na cvičenie  pamäte.)

Povinného málo, ale často, najlepšie denne.

Princíp narcisov. (Prezentácia v angličtine.) Veľký cieľ dosiahneme malými krokmi.

Ako vyzerá denný rozvrh doma vzdelávaných teenagerov? Keď teenager sám reguluje svoje povinnosti a svoj deň.

6 týždňov učenia + 1 týždeň voľno.

Socializácia:

Pri mýtuse o nesocializácií. Ak si diskutujúci nevyjasnia, čo toto slovo znamená, potom žiadna diskusia nedáva zmysel. Ak nás z niečoho obviňujú, bremeno dokazovania musí byť na žalobcoch. Pokiaľ nám nedokážu opak, tak sme nevinní. Neobhajujte sa.

Školské prostredia. Z knihy Clarka Aldricha “Unschooling Rules”. Ktoré z nasledujúcich školských prostredí napĺňajú potrebu vývoja dobrých sociálnych zručností? Autobusová zastávka? Cesta autobusom? Školská chodba? Trieda? Ihrisko? Jedáleň? Školské záchody?

Niečo k socializácií. Stretávanie sa detí rovnakého veku v obmedzenej skupine s jedným dozorným dospelým sa omylom považuje za socializáciu vo všeobecnosti, čo vôbec nie je pravda. je to len jedna z podôb socializácie, okrem toho neprirodzená a z viacerými negatívami. Keďže naša “civilizovaná” európska/americká spoločnosť takýmto spôsobom funguje asi 200 rokov, len málo ľudí tento model spochybňuje, aj keď je nevyhovujúci.

Devět myšlenek Naomi Aldortové. Niektorí sa s nimi nestotožňujú. Vyzerá to na zovšeobecnené princípy, ktoré fungovali v JEJ rodine.

Linky:

Motivácia pre mamy.

Charta práv rodiča.

Učebné osnovy a TVVP.

RAABE pracovné zošity.

Hra Obesenec. Hádanie slov z rôznych oblastí.

Mnemotechnické pomôcky.

One thousand steps start with one. voľne preložené: Každá dlhá cesta sa musí začať prvým krokom.

http://www.rodinka.sk/vychovavame/vychovavame-deti/hry-pamat-pozornost/

100 stolových hier zdarma. (v angličtine)

http://simplehomeschool.net/abc-books/

http://jimmie.squidoo.com/lapbooking

http://www.mindmaps.cz

http://www.diashow.cz/o-promitani-s-psychologem/

http://www.diashow.cz/pedagog-nejen-o-promitani/

https://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs  – Prečo deti nechváliť

http://www.eduworld.sk/sk/top-22-webov-na-vzdelavanie-zdarma!aid=337 – osvedčené stránky k samovzdelávaniu

https://www.google.sk/search?q=diy+montessori+materials+pinterest&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari&gws_rd=cr&ei=lZUDVNiIMoTiPIXGgbgH   – DIY (aj monte) vzdelávacie materiály