Čo a ako robíme v DV (medzipredmetové vzťahy)

Domáce vzdelávanie málokedy prebieha v podobe oddelených predmetov s učebnicou, zošitom a perom v ruke. Väčšinou sa uskutočňuje v tématických blokoch okolo ústrednej témy, keď napríklad pri varení sa počíta matematika, rozoberá sa pestovanie a pôvod potravín, ich eko-stopa a sleduje sa zmena fyzikálnych vlastností látok počas prípravy jedla. Prípadne dieťa príde s otázkou a spoločne hľadáme odpovede a súvislosti. Podporujeme deti v tom, aby samé nachádzali riešenia, aby prezentovali svoje zistenia a výsledky, aby boli kreatívne v pátraní po vedomostiach a vo forme spracovania výsledkov témy.

Typy na aktivity a formy práce domškoláka

V nasledujúcich typoch projektov deti vždy prepájajú viaceré predmety naraz. Píšu, počítajú, učia sa vlastivedu či dejepis, používajú moderné technológie a najmä sa učia premýšľať v súvislostiach a hľadať logické následnosti. Fantázia a kreativita sú na dennom poriadku.

Otázkové projekty. Keď deti položia otázku, vypracujeme projekt na túto tému. Pomôže internet, knižnica, youtube, galéria či múzeum.

Vedecká prednáška. Deti si vybrali tému, pripravili si prezentáciu, postavili sa pred tabuľu a pred celou rodinou ju odprezentovali. Menší môžu kresliť obrázky, väčší už môžu použiť aj počítač. Poslucháči sa pýtajú otázky a hlavne veľmi pozorne sledujú.

Experimenty. Nezabudnite na spracovanie zápisu či nákresu pokusov.

Celorodinná súťaž. Príklad: Deti vymysleli vedomostnú súťaž ‘Nevzdávaj sa’ pre celú rodinu, mala viacero kôl, vypracovali si otázky na nejakú tému, my ostatní (rodičia, babka, dedko, teta, bratranci..) sme museli odpovedať. Deti odpovede ohodnotili a urobili poradie (+ museli riešiť aj viaceré sťažnosti súťažiacich, ktorí neboli spokojní so svojím umiestnením).

Spoločenské hry.

Online diskusie detí. Keď deti narazia na nejaký problém, online vyzvú ostatné DV deti a riešia problém spoločne.

Online kurzy

Výroba knihy. Môžete kúpiť veľké zošity s hrubými doskami a špirálovou väzbou, deti si vyberú obľúbenú tému a už len pustiť sa do toho. Každý deň vyrobte jednu stranu. Kombinujte písanie (text), angličtinu (nadpisy kapitol píšte po slovensky aj po anglicky), prírodovedu, informatickú výchovu (informácie k téme vyhľadávame na internete), výtvarnú (text ilustrujeme), … Deti sú nadšené, keď vidia, ako ich dielo zo dňa na deň rastie a tešia sa, ako ho podarujú (etická výchova).

ABC kniha na rôzne témy. Každá strana patrí heslu začínajúcemu na dané písmeno abecedy. Knihy môžu byť rôzne náročné podľa veku.

Robíme lapbooky. Niečo o lapbookoch aj na našej stránke. Rôzne spôsoby skladania. A ako zaradiť lapbook do denného časového plánu.

Myšlienkové mapy, mindmaps (V odkaze aj programy na vytváranie myšlienkových máp.)

Filmová tvorba.

Programovanie.

Počítačové a video-prezentácie.

Veselo je v školskom klube 1-4, pracovné zošity od AITECu.

Premietačka a diapozitívy. Kto má možnosť, deti určite ocenia pohľad do historických foriem prezentovania.

Laminovačka a fólie. A vyrábame pomôcky.

Využitie Vzdelávacích a Kultúrnych poukazov.

Varenie. Buďte kreatívni a nechajte vaše deti občas pomúčiť kuchyňu.

Motivácia

Prístup podľa typu detí. 

  1. Deti racionálne založené pomáha vysvetľovanie s použitím vzoru. Sledovali sme úspechy istého vytrvalostného bežca (Hišám al-Karrúdž). Jozef Pavlovič sa zas dakedy dávno potreboval naučiť písať, aby nám dnes mohol písať všetky tie veselé knižky.
  2. U detí skôr emocionálne založených toto veľmi nezaberá. Tam je osvedčilo jednoduché nalinkovanie: urobíš dnes túto stranu v MAT, prečítaš si niečo z detského časopisu, napíšeš dnes týchto päť riadkov a dosť. (Potrebujú vedieť, kde bude ten koniec). Nevhodné je pre nich neustále naťahovanie práce “a ešte urob toto”, “a teraz ešte toto” a “ešte sa pozrieme na túto úlohu”.

Systém odmien a trestov

  1. Robota navyše. Za odfláknutú robotu práca naviac – systém drobných postihov, podobne ako v práci sa znižuje plat, doma napríklad pribúdajú riadky navyše.
  2. Odmeny. Motivovať deti odmenami. (Predsa aj my dospelí neradi robíme niečo, ak nevidíme, aký to má zmysel – niekedy je to dobrý pocit, inokedy výplata).  Odmeňovanie sa používa najmä v krízových časoch (keď je napríklad treba prebrať niečoho veľa naraz, alebo prebrať niečo veľmi nepopulárne) a odmena je nejaká maličkosť – napr. kúpenie obľúbeného LEGA, rozdelenie na veľmi veľa častí, dať ich do malých vrecúšok, a tie postupne deti dostávajú ako odmenu. Niekedy to je malá finančná odmena – deti si tak môžu sporiť na niečo hodnotnejšie a vnímajú hodnotu peňazí a práce, ktorá je za nimi.
  3. Učivo ako odmena. Nové obľúbené učivo napr. z matematiky bude za odmenu, až po písaní.

Následnosť povinností a zábavy. Prestávka je až keď budú hotové dané alebo vopred dohodnuté veci.

Plechovice. Nachystať a nastrihať príklady alebo slabiky a pod. na papieriky do plechovice. Čo už zvládne, smie zahodiť. Vždy sa treba dohodnúť, dokedy musí byť plechovica prázdna a dieťa môže losovat z nej, vymeniť, ak sa mu príklad nepáči.

Vysvetliť zmysel učiva, na čo je to dobré. (Prinajhoršom na cvičenie pamäte :-))

Povinného málo, ale často, najlepšie denne.

Princíp narcisov. (Prezentácia v angličtine.) Veľký cieľ dosiahneme malými krokmi.

Ako vyzerá denný rozvrh doma vzdelávaných teenagerov? Keď teenager sám reguluje svoje povinnosti a svoj deň.

6 týždňov učenia + 1 týždeň voľno. Sami si nájdite systém a ten dodržiavajte.

Motivácia pre mamy. (Motivačný text)

One thousand steps start with one. voľne preložené: Každá dlhá cesta sa musí začať prvým krokom.

Doplňujúce linky

Charta práv rodiča.

Učebné osnovy a TVVP.