Z webinára „História pre šiestakov“

Učivo šiesteho ročníka pokrýva pravek, starovek aj stredovek. Z časového hľadiska je to obrovská časť histórie ľudstva, keď si uvedomíme, kam sa človek od praveku po koniec stredoveku dostal a že na zvyšné ročníky dejepisu základnej školy ostáva rozobrať už len cca päť storočí! Ako teda zvládnuť informačne nabitý ročník v dejepise? Je dobré vedieť, čo je dôležité, čo si z toho majú deti odniesť a na čo sa pri skúmaní dejín týchto troch období zamerať.

Čo je dôležité

Deti by mali získať základný prehľad o daných dobách. Najlepšie je sledovať život bežného človeka a formu vlády, pod ktorou ľudia v minulosti žili. Klásť si otázky ako sa vyvíjali nástroje, aký bol každodenný život bežných ľudí, čo jedli; čo znamenalo byť otrokom a čo znamenalo byť slobodný… Porovnávať so životom dnes. Vtedy si deti najlepšie uvedomia, ako sa ľudstvo vyvíjalo.

Literatúra

Pravek

Pri tomto období je dôležité uvedomiť si antropogenézu, teda vývoj ľudského druhu, ktorý nikdy nebol lineárny. Ďalej význam jaskyne, lovu, čo boli venuše, prečo boli ľudia stále v pohybe a prečo sa usadili, ako sa začalo rozvíjať poľnohospodárstvo, ako ľudia začali spracúvať kovy a vyrábať keramiku.

K praveku máme ako zdroj informácií len hmotné archeologické pamiatky, žiadne písomnosti. Sledujeme vývoj predmetov / výrobkov, uvažujeme, čo všetko sa dá zistiť z analýzy kostí alebo čo napovie múmia (napríklad Ötzi – prirodzená múmia človeka z r. cca 3300 p. n. l. nájdená v Ötztalerských Alpách).

Skúmame, čo nám pravek dal a využívame dodnes: oheň, poľnohospodárstvo, nástroje, domáce zvieratá. Obdivujeme nástenné maľby, zamýšľame sa nad ideálom krásy (venuše).

Exkurzie

Pre lepšie pochopenie praveku je najlepšie zážitkové vzdelávanie. V múzeách je vhodné pozrieť si nielen expozície, ale ideálne je využiť vzdelávacie programy pre školy. Archeologické múzeum SNM v Bratislave má sprístupnené metodické materiály.

Na Slovensku je niekoľko archeoparkov:

Doplnkové čítanie

Film, video

Starovek

K staroveku je dôležité uvedomiť si, že je súčasťou praveku ako ho chápeme v periodizácii. Doba bronzová pokrýva ešte Mezopotámiu, Egypt a časť Gréckeho obdobia – tieto kultúry nevedeli spracúvať železo. Do doby železnej sa dostávame až s Chetitmi a pokračujeme Rímom. Je potrebné získať prehľad o starovekých civilizáciách (Egypt, Mezopotámia, Fenícia, Chetiti, Čína, India, Grécko, Rím) a skúmať, čo nám starovek dal (písmo, demokraciu, republiku, rímske právo, architektúru, divadlo, olympijské hry).

Knihy

Exkurzie

Pre lepšie pochopenie staroveku je najlepšie zážitkové vzdelávanie. V našich podmienkach je dobré navštíviť:

Hry

Timeline
Únikové hry
Božský Olymp
Áno / Nie
Čo by som urobil, keby som bol…

Film, video

Podcasty Sme Dejiny

Filmy o Asterixovi, napríklad tento:

Bol raz jeden život, Bol raz jeden vynálezca, Bolraz jeden objaviteľ:

Hannibal, nepriateľ Ríma:

Prepájanie s inými predmetmi

Slovenský jazyk: písať správy, príbehy, opisy, reportáže súvisiace s udalosťami preberanými v dejepise (štylistika, gramatika, morfológia, syntax)

Cudzie jazyky: ako prostriedok získavania informácií v cudzích jazykoch

Výtvarná výchova: napodobniť jaskynné maľby pri praveku, maľba na kamene, výroba dobových šperkov, pečatné valčeky (ako podpis v Mezopotámii), klinové písmo, hieroglyfy, lapbooky, rímske mozaiky, portréty…

Geografia: ako ľudia postupne objavovali a obývali dané geografické oblasti

Matematika: Pytagoras, rímske číslice

Fyzika: Staroveké Grécko a starovekí vedci (napr. Archimedov zákon, Archimedove obliehacie stroje na obranu Grékov pred Rimanmi)

Chémia: Démokritos – atómy

Webinár so Sašou Dobrotkovou

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20