Hlavní rečníci Konferencie domáceho vzdelávania 2020

S potešením vám predstavujeme štyroch hlavných rečníkov Konferencie domáceho vzdelávania 2020, ktorú už po ôsmykrát organizuje občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku. Konferencia sa uskutoční online v dňoch 27. – 28. novembra 2020.

Prof. RNDr. Milan HEJNÝ, CSc.  

Slovenského a českého matematika a odborníka na didaktiku matematiky profesora Hejného istotne mnohým predstavovať netreba. Pripomeňme, že je autorom Hejného metódy výučby matematiky, ktorá je založená na teórii generických modelov a vedie žiakov k tvorbe všeobecných modelov a schém. Spočíva v tom, že učiteľ zadáva zaujímavé úlohy a nechá žiakov spoločne ich riešiť. Žiaci si musia sami vytvárať „generické modely“ riešenia úloh a táto činnosť ich musí zaujímať. Na Konferencii domáceho vzdelávania bude témou jeho prednášky Hejného metóda a domáce vzdelávanie. 

Mgr. Lucia SMIČEKOVÁ

Špeciálna pedagogička a Montessori pedagogička s dlhoročnou praxou v oblasti medzinárodného školstva a Montessori vzdelávania. V súčasnosti sa intenzívne venuje aj Montessori terapii. Na piatkovej prednáške bude hovoriť o vývinových potrebách detí podľa Montessori.

Mgr. Barbora KAMRLOVÁ, PhD., M.A.

Pôsobí v občianskom združení Centrum pozornosti, ktoré založila. V ňom sa venuje práci so štandardnými aj neštandardnými deťmi. Zameriava sa na zlepšenie schopnosti učenia u detí aj dospelých cez prácu s pozornosťou. Spolupracuje s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. Na svojej prednáške v sobotu nám vysvetlí, ako pracovať s pozornosťou.

Mgr. Martin KURUC, PhD. 

Učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje odborné rady poskytuje Indícii, Živici, Teach for Slovakia i Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. V druhý konferenčný deň bude hovoriť o vnútornej motivácii detí.

Okrem prednášok hlavných rečníkov sa môžete tešiť na ďalšie prezentácie a prednášky v podaní prednášajúcich z radov rodičov vzdelávajúcich svoje deti doma i pedagógov: L. Borovská (ExpEdícia), K. Matušíková (o. z. DVS), J. Mazák (Slobodná demokratická škola), V. Krajčovičová (o. z. DVS).

Viac informácií prinesieme v najbližších dňoch. Sledujte nás preto na našom webe, Facebooku alebo Instagrame.

Na Konferenciu domáceho vzdelávania 2020 je vstupné dobrovoľné. Podujatie môžete podporiť už teraz príspevkom vo vami zvolenej výške prostredníctvom darovacej stránky na Darujme.sk. Organizátor konferencie občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku je nezisková organizácia, jej výkonné zložky tvoria dobrovoľníci a je financovaná výhradne z darov.

Tešíme sa na vás!
OZ DVS

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20