Kmeňové školy (1. diel): ZŠ s MŠ Slivník

Seriál rozhovorov s riaditeľmi základných škôl naklonených domácemu vzdelávaniu otvárame s PaedDr. Lenkou Jakubčiakovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Slivník. Táto malotriedka sa nachádza v obci Slivník v okrese Trebišov na východnom Slovensku. Domácemu vzdelávaniu otvorila svoju bránu so srdcom na dlani v tomto školskom roku. Na začiatok spolupráce s domškolákmi by pani riaditeľka rada prijala v školskom roku 2021/22 tri až päť detí.

Koľko máte denných žiakov a koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? 

LJ: V tomto školskom roku máme osemnásť denných žiakov. Sme malotriedna škola s ročníkmi 1. – 4. Domácemu vzdelávaniu sme sa otvorili od tohto školského roka. Zatiaľ nemáme žiadnych domácich školákov. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

LJ: Priviedol nás k tomu záujem rodičov o túto formu vzdelávania, ale neboli sme vtedy zaradení ako kmeňová škola pre domácich školákov, a tak títo rodičia svoje deti zapísali do inej školy. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

LJ: Chceme dať rodičom možnosť výberu. Nech sa ich dieťa vzdeláva formou, ktorá mu najviac vyhovuje. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

LJ: Zatiaľ sme nemali takúto možnosť. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

LJ: Áno, máme. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

LJ: Samozrejme, v prípade potreby by sme takúto webovú stránku vytvorili. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

LJ: Snažíme sa vyhovieť požiadavkám rodičom po vedomostnej, ale aj výchovnej stránke. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

LJ: Áno, sme tomu prístupní. Chceme umožniť to, aby sa deti vzdelávali spôsobom, ktorý im vyhovuje.  

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

LJ: Áno. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

LJ: Samozrejme, veď všetko so všetkým súvisí, ako v živote, tak aj vo vzdelávaní. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?


LJ: To by nám urobilo asi najväčšiu radosť, keby domškoláci chceli s nami stráviť určitý čas pri nejakej aktivite. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

LJ: Zatiaľ s tým nemáme skúsenosť, ale predstavujem si preskúšanie formou hry – cieleného rozhovoru doplneného o nejaké testové úlohy. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

LJ: Áno, sme prístupní aj portfóliovému preskúšaniu. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

LJ: Nie, v našej škole sa za nič neplatí. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

LJ: Určite nad nimi budeme uvažovať, pretože si myslíme, že rodiny s domškolákmi by pre klasické vyučovanie boli zdravým oživením. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

LJ: Neviem posúdiť, či čiastka, ktorú MŠ poskytuje, stačí, pretože sme ešte domškolákov nemali, ale dúfam, že nový pán minister bude podporovať takúto formu vzdelávania. Z jeho vyjadrení je zrejmé, že sa bude snažiť klasické vzdelávanie posúvať do inej roviny a s tým určite súvisí aj financovanie jednotlivých foriem vzdelávania.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

LJ: Som z nich milo prekvapená, ako dokážu vytvoriť komunity, v ktorých spoločne vzdelávajú svoje deti. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20