Kmeňové školy (10. diel): ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Dnes vás pozývame do obce Veľká Lehota v stredoslovenskom okrese Žarnovica. V príjemnom podhorskom prostredí a v objatí prekrásnej prírody tu stojí ďalšia základná škola naklonená domácemu vzdelávaniu. Na naše otázky odpovedala jej riaditeľka Mgr. Soňa Vozárová, ktorá nám hneď v úvode prezradila, že táto vidiecka škola má aktuálne 67 denných žiakov, zastrešuje šesť domškolákov a jedného zahraničného žiaka na prvom stupni a dvanásť žiakov druhého stupňa, ktorí študujú na zahraničnej škole. Škola má voľné kapacity vo všetkých triedach, preto v budúcom školskom roku 2021/22 môže prijať do každého ročníka aj viacero žiakov. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

SV: Domácemu vzdelávaniu sa venujeme druhý školský rok. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

SV: Záujem prišiel zo strany rodičov, ktorí sa informovali, či k nám môžu na takúto formu vzdelávania zapísať svoje dieťa. A keďže voľné kapacity v našej škole sú, povedali sme si, že by sme do toho šli. Bola to pre nás nová výzva.

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

SV: Každý rodič najlepšie vie, čo je pre jeho dieťa najlepšie, a preto je na rodičovi, ako sa rozhodne. Jeho dieťa sa môže vzdelávať formou, ktorá mu najlepšie vyhovuje. Samozrejme, aj zodpovednosť za vzdelanie svojho dieťaťa je na rodičovi. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

SV: Na služby garanta nás zatiaľ žiadni rodičia neoslovili. Ak by bola takáto požiadavka zo strany rodičov, garanta by sme poskytnúť vedeli.

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

SV: Áno, máme. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

SV:  Na našom webovom sídle máme vyhradenú sekciu domáce vzdelávanie – homeschooling, kde sú najdôležitejšie informácie k tomuto vzdelávaniu. Samozrejme, rodičia, ktorí sa o možnosť domáceho vzdelávania na našej škole zaujímajú, nás môžu kontaktovať telefonicky 045/6896129, prípadne mailom zsvlehota@gmail.com.  

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

SV:  Všetky otázky s rodičmi riešime buď telefonicky alebo mailovou komunikáciou. V prípade potreby vieme rodičom pomôcť aj s tvorbou individuálneho vzdelávacieho plánu.

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

SV: Samozrejme, veď aj o tom je domáce vzdelávanie. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

SV: Určite áno. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

SV: Áno, zohľadňujeme, k jednotlivým výchovám pristupujeme individuálne.  

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

SV: V súčasnej situácii to, žiaľ, nie je možné, ale v „normálnej dobe“ si to, samozrejme, vieme predstaviť veľmi dobre. Práveže si myslíme, že by to obohatilo aj jednu aj druhú stranu a veľa by sa od seba navzájom naučili. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

SV: V minulom roku na konci prvého polroku to bolo klasické preskúšanie formou testových úloh jednotlivcov, rozhovoru s pani učiteľkami a vopred sme si dohodli aj výchovy, ako a čo budeme hodnotiť. Potom sme kvôli pandémii skúšky museli viesť elektronickou formou, takže sme sa s deťmi nevideli.  

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

SV: Áno, aj portfóliovému preskúšaniu sme otvorení, zatiaľ sme takú požiadavku nemali, ale keby prišla, tak určite áno. Myslíme si, že všetko sme doteraz vedeli vyriešiť k spokojnosti oboch strán, na to kladieme veľký dôraz. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

SV: Rodičia by to veľmi privítali a my tiež. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

SV: Nie, zatiaľ o to nebol záujem. Ak by bol, určite by sme to vedeli vyriešiť. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

SV: Klasické zápisné sa neplatí, ďalšie informácie poskytujeme emailom zsvlehota@gmail.com.  

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

SV: Voči požiadavkám rodičov sme veľmi ústretoví, máme veľmi milé pani učiteľky. Naša škola a naša obec sa rozprestiera v prekrásnom podhorskom prostredí, kam sa oplatí prísť v zime či v lete aj na dlhšie. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

SV: Finančná podpora od štátu je ohľadom domáceho vzdelávania podľa nás veľmi slabá a dúfame, že sa to čoskoro zmení. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

SV: Spolupráca s rodinami detí, ktoré sa vzdelávajú doma, je rozmanitá a mnohoraká. Niektorí s nami spolupracujú intenzívnejšie, iní menej. A ak niektorá rodina takéto vzdelávanie plánuje, určite je dobré zdieľať svoje dojmy a poznatky s tými, ktorí už tieto skúsenosti majú. Nie je nič nad osobnú skúsenosť rodičov so školou! 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

SV: Každé jedno dieťa je u nás vítané a chcené… 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20