Kmeňové školy (11. diel): ZŠ s MŠ Stará Kremnička

Stará Kremnička je obec v banskobystrickom kraji, v okrese Žiar nad Hronom, leží na trase do Kremnice. Miestna škola zastrešuje len prvý stupeň základnej školy, teda 1. – 4. ročník. My sme sa rozprávali s jej riaditeľkou Mgr. Jarmillou Kušpálovou, ktorá nám na úvod prezradila, že na škole sa vzdeláva 17 denných žiakov a 23 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 môže do každého ročníka prijať 12 žiakov. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

JK: Od roku 2018.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

JK: Rodič zodpovedá za spôsob vzdelávania dieťaťa aj za jeho výsledky. Domáce vzdelávanie je dobrovoľné, ale vzdelávanie je povinné. Našu pomoc a vedenie pri vzdelávaní rodič môže aj nemusí prijať. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

JK: Flexibilne pomáhame rodičom počas školského roka pri vzdelávaní svojho dieťaťa. Prijatím zodpovednosti za vzdelávanie berie rodič zodpovednosť aj za dosiahnutie želaných výsledkov. My rodičom robíme iba podporu a poradíme ako ďalej, ak sa  vyskytnú počiatočné problémy, alebo aj pretrvávajúce problémy a ťažkosti. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

JK: Nie, garanta si rodič hľadá sám. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

JK: Áno, som to ja. V prípade potreby oslovujem triednu učiteľku. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

JK: Nie. S rodičmi komunikujem telefonicky alebo mailom, ktorý slúži na túto komunikáciu iba domškolákom. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

JK: Na webovej stránke školy v časti domáce vzdelávanie nájdu všetky potrebné dokumenty na stiahnutie. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie?

JK: Áno, v tomto vidíme zmysel domáceho vzdelávania. Každé dieťa je individualita a potrebuje niečo iné. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

JK: Áno. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

JK: Áno 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

JK: Áno, ak rodičia prejavia záujem. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

JK: Priebežne raz za mesiac posielame rodičom pracovné listy, aby zhodnotili, či sú v učive na rovnakej preberanej látke. Polročne osobným príchodom do školy  -rozhovorom, skúšaním a overovaním vedomostí a niekedy aj písomným testom.  Prinesené portfólio zhodnotíme. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

JK: Samozrejme. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

JK: Na škole máme len 1. – 4. ročník. Máme však aj MŠ. Tu už sa rodičia zaujímali o možnosť domáceho vzdelávania predškolákov. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

JK: Ak by to bolo aktuálne, určite by sme to zvážili. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

JK:  Zatiaľ nie. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

JK: Možnosť pobytu v škole v prírode, absolvovanie lyžiarskeho aj plaveckého výcviku, cestovanie po Slovensku…

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

JK: Zatiaľ je to veľmi slabá podpora. Ani čas strávený agendou a ostatnou podporou nie je započítaný do úväzku. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

JK: Pre každého rodiča je dôležité zvážiť, komu domáce vzdelávanie pomôže – rodičovi, žiakovi, obom? Je to náročné aj veselé. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

JK: Každé rozhodnutie je dobrovoľné, ale záväzné. Vzdelávanie je povinné, forma je dobrovoľná. Domáce vzdelávanie je pre rodinu vyjadrením životného štýlu. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.