Kmeňové školy (12. diel): ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice

Dnes navštívime malú kmeňovú školu so štyrmi ročníkmi prvého stupňa ZŠ (1. – 4.). Nachádza sa v obci Chocholná – Velčice neďaleko Trenčína. Škola má 28 denných žiakov a  zastrešuje 11 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 môže prijať do jednotlivých ročníkov po 10 domácich školákov, čiže 40 spolu na celý 1. stupeň. Na naše otázky odpovedá riaditeľka školy PaedDr. Alena Lea Ilenčíková.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

ALI: Budúci školský rok bude náš druhý, no zaujímam sa o toto vzdelávanie oveľa dlhšie. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

ALI: Riaditeľkou školy som iba druhý rok, no v školstve pracujem od roku 1985. Hoci som na pár rokov z neho odišla, myslím si, že práve skúsenosti mimo školstva mi pomohli dívať sa na svet, aj na ten školský, z rôznych uhlov pohľadu a domáce vzdelávanie ma vždy zaujímalo, preto som sa rozhodla zriadiť ho aj na našej škole. Hneď v prvom roku sa mi to nepodarilo, ale som rada, že už patríme do domškoláckej rodiny. V tomto období, kedy rodičia uvažujú o vzdelávaní svojich detí aj zo zdravotného hľadiska, je potrebné im pomôcť. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

ALI: Ide predovšetkým o možnosť rodičov, aby si mohli zvoliť formy a metódy vzdelávania svojich detí podľa ich predispozícií. Mnoho rodičov volí túto formu vzdelávania aj kvôli zdravotným problémom dieťaťa a vzdelávanie doma je pre nich najvhodnejšou možnosťou. Chceme prispieť aj našou ,,troškou do mlyna“. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

ALI: Áno, garanta poskytujeme. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

ALI: Rodičia môžu kedykoľvek písať na email alebo volať na telefónne číslo, ktoré sme im poskytli. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov?  

ALI: Máme a plánujeme ďalšie vylepšenie našej webovej stránky. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

ALI: Poskytujeme garanta, ktorý je potrebný na schválenie individuálneho vzdelávania, učebnice a taktiež maximálny administratívny servis pri vybavovaní žiadosti o individuálne vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie?  

ALI: Áno, akceptujeme. Záväzný je pre nás Štátny vzdelávací program, ktorý musíme dodržať, nie spôsob a metóda, akými ho žiak docieli. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?

ALI: Áno, akceptujeme. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?

ALI: Zohľadňujeme. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

ALI: Momentálna situácia to nedovoľuje, ale určite stretávanie privítame, keď nám to situácia umožní. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?  

ALI: Pri preskúšaní sú prítomné skúsené, milé a priateľské pani učiteľky, ktoré kladú dôraz na príjemnú a pokojnú atmosféru, aby dieťa mohlo bez stresu ukázať svoje schopnosti, vedomosti a všetko, čo má v danom ročníku vedieť podľa Štátneho vzdelávacieho programu. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu?

ALI: Určite, toto je dôležitá súčasť preskúšania. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné?

ALI: Neplatí sa.

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

ALI: Všetko, čo som uviedla vyššie, považujem za bonusy. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?

ALI: Veľmi zle, ale veríme v zlepšenie, nič iné nám nezostáva. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

ALI: Aby si zvážili všetky plusy a mínusy a pustili sa do domáceho vzdelávania až vtedy, keď sú na 100 % presvedčení, že je to to pravé nielen pre nich ako rodičov – učiteľov, ale najmä pre ich dieťa. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté?  

ALI: Teší ma, že existujú možnosti slobodného výberu v takej dôležitej oblasti života, akou vzdelávanie bezpochyby je. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20