Kmeňové školy (13. diel): ZŠ s MŠ Skýcov

Táto nová kmeňová škola v obci Skýcov neďaleko Zlatých Moraviec sa otvorila domácemu vzdelávaniu od roku 2021. V aktuálnom školskom roku 2020/21 má škola 63 denných žiakov a dvoch žiakov študujúcich na zahraničných školách. V budúcom  školskom roku môže prijať päť domškolákov žiakov do každého ročníka na 1. stupni. Ak sa zrealizuje avízovaná zmena v zákone a bude podporené domáce vzdelávanie na 2. stupni, škola bude prijímať i žiakov do 5. až 9. ročníka. Na naše otázky odpovedá riaditeľka školy PaedDr. Magdaléna Slezáková.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

MS: Aj napriek tomu, že za vzdelávanie nesú plnú zodpovednosť rodičia, my by sme im chceli byť nápomocní a využiť skúsenosti p. učiteliek, ktoré by ich vedeli odborne nasmerovať, či pomôcť pri vzniknutých problémoch. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MS: Domáce vzdelávanie je totiž už životný štýl niektorých rodín a my sa chceme podieľať na tomto procese odbornými skúsenosťami našich pedagógov a flexibilitou pri riešení požiadaviek zo strany rodičov. Ale za hlavné považujeme jasné dohody medzi rodičmi a školou. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať?

MS: Škola neposkytuje garanta, ale v prípade záujmu vieme odporučiť garanta pre prvý aj pre druhý stupeň.

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

MS: Áno máme dve osoby. Jedna zabezpečuje administráciu a triedny učiteľ pedagogickú agendu. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

MS: Na našej webovej stránke plánujeme sekciu vyhradenú pre homeschooling, kde budú uvedené všetky podrobné informácie k žiadostiam a celému priebehu. Vyučujúci pracujú aj cez ZOOM, GoogleMeet a rôzne sociálne siete, kde sa po dohode s rodičmi vedia skontaktovať. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu?  Aké dokumenty rodinám poskytujete?

MS: V prípade potreby vieme formou konzultácií riešiť prípadné dotazy. Dokumenty budú na stiahnutie na webovej stránke školy. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

MS: Akceptujeme. V prvom rade je zodpovednosť na rodičoch a my sme poskytovatelia určitých služieb. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MS: Akceptujeme, je to aj o komunikácii školy (vyučujúcich) s rodičmi. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MS: Určite áno. K jednotlivým výchovám pristupujeme individuálne a stále je to o komunikácii a počiatočnej presnej dohody medzi oboma stranami. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MS: Budeme veľmi radi, ak sa deti zúčastnia takýchto akcií, kde spoznajú prostredie, v ktorom sú naši domovský školáci, spoznajú svojich spolužiakov a budú mať konkrétne osobné zážitky. 

Ako bude prebiehať preskúšanie na Vašej škole? 

MS: Preskúšanie bude prebiehať 1-krát za polrok. Na začiatku školského roka dostanú rodičia štandardy z jednotlivých predmetov, t. z. aké učivo a jeho rozsah by mal žiak zvládnuť za pol roka. Preskúšanie by bolo individuálne, po dohode s rodičmi a školou, na ktoré si žiak donesie svoje portfólio, ktoré si pripravuje počas polroka a je odkonzultované s vyučujúcim. Súčasťou môže byť aj písomný test. 

Dáte na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

MS: Určite áno, ale stále to bude kombinácia rôznych  foriem preskúšania. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň?

MS: Určite o nej uvažujeme. 

Vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

MS: Samozrejme, vieme ponúknuť aj online hodiny. Momentálne na tom pracujeme. Keďže máme aj kolegu (Mgr. Jozef Zvolenský) oceneného za prínos v online vyučovaní, hlavne v matematike, jeho videá sú k dispozícii na Youtube. A natáča aj ďalšie, takže budú k dispozícii všetkým žiakom. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

MS: Neplatí sa. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

MS: Určitým bonusom je určite náš už vyššie spomenutý kolega, ktorý skutočne posunul online vyučovanie na vyššiu úroveň. Ďalším bonusom je orientácia našej školy na ekológiu (triedenie odpadu, vytváranie ekozáhrady…).

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MS: Podporu vnímam ako nedostatočnú, ale budem dúfať, že sa udejú v najbližšej dobe zmeny.

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20