Kmeňové školy (19. diel): ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa, Banská Bystrica

Škola v srdci Banskej Bystrici na Námestí Štefana Moysesa, blízko Námestia SNP má 208 denných študentov, 7 študentov v zahraničí, 7 detí v špeciálnej triede a 24 detí v materskej škole. Je nová medzi kmeňovými školami podporjúcimi domáce vzdelávanie. Na naše otázky odpovedal riaditeľ školy Mgr. Michal Chrenka.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

MC: Hlavný dôvod ponuky je neustály dopyt po domácom vzdelávaní. Niektoré deti sa lepšie vzdelávajú doma a individuálne. Jednoducho im to tak vyhovuje. Sme katolícka škola a ja nepoznám v okolí Banskej Bystrice katolícku školu, ktorá by ponúkala program pre domácich školákov. Chcem dať takúto ponuku veriacim rodičom, ale samozrejme aj všetkým, ktorých naša ponuka zaujala.  

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MC: Vytvoriť domoškolákom také podmienky a prístup, aby sme im pomohli na ich ceste za vzdelaním a ukázali im cestu. Dôležité pre nás je sprevádzanie žiaka a rodiča na ceste, ktorú si zvolil a ktorá mu viac vyhovuje. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

MC: Začíname, takže poskytujeme služby garanta na prvom stupni. Bude nám v tom pomáhať externý garant. 

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu? 

MC: Áno máme. Je to naša pani učiteľka Magadalénka Gyulaiová za pomoci našej zástupkyne Zlatky Mečiarovej. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? 

MC: Zatiaľ nie. Plánujeme vyhradiť na webe podstránku pre domoškolákov, kde nájdu všetky zásadné informácie. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

MC: Rodič sa na nás môže kedykoľvek obrátiť aj mimo zápisu alebo pre zápisom, aby sme vybavili všetku potrebnú agendu a stanovili si s rodičmi pravidlá. 

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MC: Je to v poriadku, mám skúsenosť zo škôl, kde sa používali iné predmety a učebnice. Ak to pomôže vyučovaciemu cieľu, je to na rodičovi a žiakovi. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MC: Výchovy sú pre nás rovnako dôležité ako hlavné a „nosné“ predmety. Pre žiaka je v živote dôležité nie len spočítať si dobre svoje financie, ale byť aj ČLOVEKOM. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MC: Môžu, radi ich uvidíme. A nie len deti, ale aj ich rodičov 🙂

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

MC: Predovšetkým rozprávať sa o žiakovom portfóliu a zhodnotiť si, ako zvládol dohodnuté ciele. Nie sme za memorovanie vedomostí, ale za reálne použitie vedomostí v praxi. 

Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má / môže mať u Vás domškolácke portfólio? 

MC: Áno, o portfólio žiaka sa snažíme aj pri deťoch na dennej forme štúdia. Podobu portfólia si dohodneme so žiakom a rodičom na začiatku. 

Aký druh podpory poskytujete? (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)? 

MC: Poskytujeme konzultácie. Je pre nás dôležité, aby na nich bol aj žiak, aj rodič. Na konzultáciách si nastavíme ciele. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť? 

MC: Na našej škole sa za zápis a služby neplatí. Rodič môže prispieť darom škole v jemu dostupnej sume, alebo môže robiť dobrovoľnícku činnosť na projektoch školy. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

MC: Sme katolícka škola, náš hlavný bonus je teda rozvíjať vieru aj pri domoškolákoch. Myslím, že máme kvalitný tím učiteľov, ktorým záleží na jednotlivých deťoch. Sme komunitná škola, a preto sa navzájom dobre poznáme. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MC: Zatiaľ s tým nemáme také skúsenosti, aby sme to mohli ohodnotiť. Ale rovnaký normatív aj na domoškolákov by určite potešil. Štát však poskytuje málo informácií o takejto možnosti štúdia. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

MC: Spolupráca je dobrá a potrebná na všetkých úrovniach. Je dobré, ak si komunita teda aj rodičia, aj deti, aj učitelia navzájom pomáhajú. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať, no v otázkach to nebolo spomenuté? 

MC: Individuálne vzdelávanie je takisto cesta rozvíjania dieťaťa. Budeme radi, ak sa na túto cestu vydáte spolu s nami 🙂

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20