Kmeňové školy (5. diel): Škola u Filipa Banská Bystrica

Škola u Filipa je súkromná základná škola. Nachádza sa v Banskej Bystrici na Ružovej ulici, vedľa Pedagogickej fakulty UMB. Dnes sa rozprávame s jej zriaďovateľom a manažérom pánom Jurajom Droppom. Prezradil nám, že škola má v súčasnosti 196 denných žiakov, 3 domškolákov na 1. stupni ZŠ a na 2. stupni ZŠ študuje 5 žiakov v zahraničí. V školskom roku 2021/22 môže škola prijať spolu 5 domškolákov na celý prvý stupeň.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

JD: S prestávkami od roku 2004.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

JD: Presvedčenie, že za vzdelávanie svojich detí nesú primárnu zodpovednosť rodičia, škola len ponúka službu, ktorú rodič môže a nemusí prijať.

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

JD: Slobodná a flexibilná… Rodič sa slobodne rozhodne pre domáce vzdelávanie, ale tým zároveň na seba preberá aj zodpovednosť za výsledky. Flexibilná v tom, že sa vieme prispôsobiť aktuálnej miere podpory, ktorú rodina pri vzdelávaní potrebuje alebo nepotrebuje. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

JD: Neposkytujeme služby garanta ani neodporúčame, zabezpečenie garanta je v zodpovednosti rodiča, do spolupráce a vzťahu medzi garantom a rodinou nezasahujeme.

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

JD: Áno, administráciu zabezpečujem ja (manažér) a odbornú (pedagogickú) agendu zabezpečuje príslušný triedny učiteľ.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

JD: Nie, s rodinami komunikujeme individuálne (mail, telefón).

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

JD: V prípade potreby osobnou (telefonickou) konzultáciou.

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

JD: Áno, v súlade s odpoveďou na otázku o dôvode, prečo zastrešujeme domácich školákov.

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

JD: Áno. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

JD: Áno, akceptujeme, k výchovám pristupujeme individuálne.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

JD: Po dohode a keď je to pre všetkých prospešné, tak áno.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

JD: Preskúšanie je polročné. Na začiatku polroka dostane rodina štandardy z jednotlivých predmetov – čo má zvládnuť za pol roka. Preskúšanie je individuálne v dohodnutom termíne, na ktorý si žiak donesie svoje portfólio, o ktorom sa rozpráva s učiteľkou. Súčasťou presúšania môže byť aj písomný test. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

JD: Áno, tak ako som uviedol v predošlej odpovedi.

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

JD: Áno, sme tomu prístupní.

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

JD: Keď to bude aktuálne, budeme o tom uvažovať.

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

JD: Domškoláci neplatia nič.

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20