Kmeňové školy (7. diel): ZŠ s MŠ Jastrabá

Pozývame Vás do kmeňovej školy s pravdepodobne najväčšími skúsenosťami s domácim vzdelávaním spomedzi všetkých kmeňových škôl na Slovensku. Na naše otázky odpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ Jastrabá, Mgr. Nikola Nižník. Škola sa nachádza v obci Jastrabá, na ceste medzi Žiarom nad Hronom a Kremnicou v krásnom prostredí Kremnických vrchov. Má stovku denných žiakov a zastrešuje takmer tri stovky domácich školákov.

ZŠ s MŠ Jastrabá

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko je u Vás žiakov na druhom stupni, ktorí aktuálne študujú na zahraničnej škole? 

NN: Celkom máme 295 žiakov na individuálnom vzdelávaní – na prvom stupni 229, na druhom stupni 66. Žiakov študujúcich na zahraničnej škole na druhom stupni je 65. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

NN: Už päť rokov. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

NN: Najprv nedostatok denných žiakov na škole a neskôr nadšenie pre tento spôsob vzdelávania. Ako riaditeľ školy týmto s manželkou vzdelávam doma takto syna. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

NN: V každej normálnej demokratickej spoločnosti by mala byť možnosť výberu formy a spôsobu vzdelávania detí. Som rád, že k tomu môžeme prispieť. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

NN: Služby garanta zatiaľ neposkytujeme. Rodiny si to riešia po vlastnej línii. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

NN: Áno, PhDr. Janku Kuciaňovú, ktorá je koordinátorkou pre domáce vzdelávanie a tiež špeciálnou pedagogičkou. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

NN: Áno, už máme a verím, že to bude stále lepšie v tomto smere. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

NN: V podstate všetko potrebné majú záujemcovia o domáce vzdelávanie na stránke školy a kolegyňa Kuciaňová im vždy všetko potrebné vopred vysvetlí a dohodne. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

NN: Áno, zastrešujeme občianske združenia, ktoré sa venujú alternatívnym metódam. Ale skôr by som poznamenal, že smerodajný a záväzný pre nás všetkých je ešte stále Štátny vzdelávací program. Toho sa musíme držať. Takto je to predpísané. A už akou formou ho kto docieli, myslím, že je úplne jedno.  

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

NN: Myslím, že to u nás v praxi tak aj je, pretože sme mali problém dodať učebnice. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

NN: Áno, myslím, že áno. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

NN: Môžu, ale zatiaľ také požiadavky za päť rokov neboli. Možno kvôli polohe, vzdialenosti a dostupnosti našej školy. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

NN: Ako som už vyššie spomenul, smerodajný pre všetkých je Štátny vzdelávací program. Od toho nemožno upustiť. Tam je presne predpísané, čo má žiak v danom ročníku vedieť. A potom je to ostatné už len o prístupe – nás ako školy, rodičov a žiakov. A niekde medzi tým potom spoločne hľadáme cestu. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

NN: Sú predmety, kde to je možné. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

NN: Áno 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

NN: Zatiaľ nič podobné nemáme, ale pevne verím, že sa k tomu v blízkej dobe dopracujeme, pretože v tom je budúcnosť. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy prípadne školné? 

NN: Keďže sme štátnou školou, školné sa u nás neplatí. Ale rodičia zvyknú prispievať do občianskeho združenia zriadeného pri našej škole, ktoré potom z týchto financií podporuje školu pri výdajoch spojených s prevádzkou individuálneho vzdelávania. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

NN: Myslím, že nemáme žiadne bonusy. Sú veci, ktoré ako riaditeľ školy viem ovplyvniť a sú veci, ktoré ovplyvniť, žiaľ, neviem. Každý si urobí svoj obraz a rozhodne sa sám, či mu naša škola vyhovuje. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

NN: Momentálne zle. Ale máme nádej… 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

NN: Áno, chcel. Aby si na samom začiatku domáceho vzdelávania napísali na zrkadlo do kúpeľne slogan s dôvodom, prečo sa púšťajú do domáceho vzdelávania. Časom sa im to zíde. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

NN: Som rád, že v našom štáte máme stále možnosť slobodnej voľby výberu formy vzdelávania našich detí a pevne dúfam, že to tak aj zostane. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20