Kmeňové školy (8. diel): Bakomi SZŠ v Banskej Štiavnici

V ôsmej časti seriálu rozhovorov so zástupcami škôl naklonených domácemu vzdelávaniu sa rozprávame s riaditeľkou súkromnej základnej školy Bakomi Janou Marcinekovou. Škola sa nachádza v malebnej Banskej Štiavnici v blízkosti historického centra. Škola má v školskom roku 2020/21 80 denných žiakov a zastrešuje spolu 27 domácich školákov. V školskom roku 2021/22 škola plánuje prijať okolo 10 domácich školákov. 

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni? Máte domácich školákov aj na druhom stupni? Koľko je u Vás žiakov na druhom stupni, ktorí aktuálne študujú na zahraničnej škole? 

JM: 25 detí prvého stupňa je v domácom vzdelávaní,  4 deti aktuálne študujú na zahraničnej škole, z toho 2 deti sú na druhom stupni. 

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2021/22? 

JM: Plánujeme cca 10. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

JM: 6 rokov. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

JM: Pomoc rodinám, ktoré hľadali iný spôsob učenia a spolupráce, akú dovtedy poznali. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

JM: Podpora, pomoc, úprimný záujem a komunikácia, dôvera, zmeny v učení a výchove, aktívna spolupráca. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

JM: Áno, v prípade potreby poskytujeme aj garanta, vieme odporučiť. Ide pomoc pri tvorbe individuálnych plánov, komunikácia, webináre, spoločné metodické aj vyučovacie stretnutia, výmena skúseností, spolupráca s OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

JM: Áno, od začiatku máme koordinátora domácceho vzdelávania. Do roku 2019 som to bola ja, ako riaditeľka školy, od roku 2019 je koordinátorkou jedna naša domškolácka mama. Je to veľmi kvalitná a obohacujúca spolupráca. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

JM: Zatiaľ nie. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

JM: Podľa potreby a požiadaviek rodín. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

JM: Áno, akceptujeme. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

JM: Áno, akceptujeme. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

JM: Áno, zohľadňujeme. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

JM: Áno, sú vždy pozvaní. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

JM: Hravo a veselo. Dôraz kladieme na to, aby každý dostal toľko pozornosti a záujmu, koľko potrebuje, aby sme sa spoznali a poznali, aby sa deti medzi sebou stretli, spoznali, aby si užili priestory školy ako sa im páči. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

JM: Áno, spomínané postupy využívame a podporujeme. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? 

JM: Zatiaľ sme o tejto možnosti neuvažovali z kapacitných dôvodov. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

JM: Budeme o tom diskutovať 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

JM: Za zápis a poradenstvo sa u nás neplatí, platí sa školné 25 eur za žiaka na mesiac. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

JM: Nie je to docenená forma vzdelávania a nie je to spravodlivá podpora. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

JM: Mali sme to šťastie, že spolupracujeme s rodinami, ktoré to myslia so svojimi deťmi naozaj vážne a robia kvalitnú prácu. Obdivujeme ich a veľa sa spolu učíme, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu… Rodinám, ktoré plánujú domáce vzdelávanie by som chcela popriať veľa šťastia. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

JM: Určite by toho bolo viac, tak len stručne: veľmi oceňujeme prácu a  spoluprácu rodín, s ktorými môžeme spolupracovať. Zažili sme niekoľko negatívnych skúseností a vidíme medzery v právnom svete a podpore škôl, ktoré sa rozhodnú pre spoluprácu s domácimi školákmi. Vidíme zmysel v možnosti domáceho vzdelávania  pre deti, ktoré to takto chcú či potrebujú. Veď rodičia sú zodpovední za vzdelanie svojich detí a kto sa rozhodne pre takúto formu vzdelávania, robí veľmi odvážny krok, a teda musí vedieť prečo. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20