Kmeňové školy (9. diel): ZŠ Vajanského, Modra

V tomto dieli seriálu o kmeňových školách sa vyberieme do príjemného mestečka pod Malými Karpatmi. Na adrese Vajanského 93 sa nachádza základná škola naklonená domácemu vzdelávaniu. Rozhovor s riaditeľkou školy, PaedDr. Marcelou Pechovou vám prinášame práve na tejto stránke. Školá má v tomto školskom roku 371 denných žiakov a zastrešuje zatiaľ 10 domškolákov na 1. stupni. Na 2. stupni má 4 zahraničných žiakov. V nasledujúcom školskom roku 2021/22 môže prijať 10 – 12 domácich školákov.  

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2021/22? 

MP: Počet domškolákov nemáme obmedzený, no chceli by sme v každom ročníku kompaktnú skupinu maximálne 10 až 12  žiakov, aby sme sa im mohli plnohodnotne venovať. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

MP: S homeschoolingom sme začali v septembri 2020, naše ideálne predstavy  spolupráce a stretávania sa na školských akciách boli síce pozastavené koronou a dištančným vzdelávaním, ale dúfame, že sa školský život čoskoro opäť obnoví.  

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

MP: V Modre pôsobím ako riaditeľka od marca 2020. Predtým som 9 rokov pracovala na Základnej škole v Smoleniciach, ktorá bola jednou z troch ukážkových inkluzívnych škôl na Slovensku. Rovnaké podmienky pre všetky deti a zároveň rešpektovanie ich individuálnych potrieb  je pre mňa samozrejmosť . 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MP: Akceptovanie predstáv rodičov a detí o vzdelávaní formou homeschoolingu a ich realizácia v systéme slovenského školstva. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať?

MP: Garanta neposkytujeme, ale odporúčame obrátiť sa na facebookovskú skupinu Domáce a komunitné vzdelávanie, homeschooling, worldschooling & unschooling.  

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

MP: Áno, všetku agendu a otázky týkajúce sa domškolákov zastrešuje pani zástupkyňa. Samozrejme, rodičia bežne komunikujú aj so mnou.   

Máte alebo plánujete online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? 

MP: Plánujeme zriadenie platformy na našom webe www.zsvajanskeho.edupage.org.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

MP: Rodičom poskytujeme legislatívnu pomoc, odborné poradenstvo inkluzívneho tímu, zapožičiavame učebnice a materiály, žiaci dostávajú prístupové heslá na Alfa… Zápis prebieha elektronickou formou. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

MP: Áno.

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MP: Áno.

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MP: Áno.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MP: Áno, sú vítané. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

MP: Preskúšanie u nás prebieha raz za polrok ústnou a písomnou formou z hlavných predmetov (matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk) v príjemnom prostredí za účasti rodičov a ostatných domškolákov. Ostatné predmety sú hodnotené priebežne na základe odoslaných pracovných listov, testov, fotografií, projektov, vlastných výrobkov a podobne. Pre deti má byť tento deň prezentáciou ich vlastnej práce a projektov v portfóliu, ktoré si pripravovali za celý polrok.   

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

MP: Áno, vlastné portfólio je jednou z podmienok homeschoolingu u nás, pretože akceptujeme, že toto vzdelávanie prebieha úplne inou formou ako v školskom prostredí. Práve homeschooling je výbornou alternatívou rozvoja detskej osobnosti podľa záujmov dieťaťa. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? 

MP: Áno, uvažujeme o tom. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

MP: Áno a práve momentálna situácia s dištančným vzdelávaním nám ukazuje možnosti, ktoré môžeme využiť. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

MP: Od septembra 2021 bude príspevok  20,- eur pre naše rodičovské združenie.   

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

MP: Príjemné akceptujúce prostredie a podpora rodičov a detí. U nás neplatí „to sa nedá“. Vždy sa dá urobiť aspoň malý krok.  

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MP: Finančná podpora je nedostačujúca, pretože tým, že žiak nenavštevuje školu pravidelne, administrácia a komunikácia je časovo oveľa náročnejšia a prebieha mimo hlavného pracovného času učiteľa.  

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

MP: Naše skúsenosti s rodinami sú zatiaľ vynikajúce.  

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

MP: Vy sami viete, prečo, pre aké dôvody ste sa rozhodli pre homeschooling. My sme tu pre Vás, aby sme to spoločne zmanažovali. Tešíme sa na nové deti. 

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20