Kmeňové školy s druhostupniarmi rátajú

Od septembra 2021 môžu školy na Slovensku povoliť domáce vzdelávanie aj žiakom na 2. stupni základnej školy. Naše kmeňové školy sú na to pripravené a s druhostupniarmi od septembra rátajú. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) a kmeňové školy zastrešujúce domácich školákov na Slovensku pripravili spoločné vyhlásenie, aby vyslali domškoláckym rodinám jasný signál. Okrem textu vyhlásenia vám prinášame aj zoznam signatárov vyhlásenia.

Spoločné vyhlásenie kmeňových škôl a o. z. Domáce vzdelávanie na Slovensku

Milé domškolácke rodiny, 

dňa 18. 3. 2021 nastal v domácom vzdelávaní na Slovensku zlom: plénum NR SR schválilo na svojej 25. schôdzi návrh novely školského zákona, ktorým sa rozširuje domáce vzdelávanie i na 2. stupeň základných škôl. 

Ako podporovatelia domáceho vzdelávania na Slovensku sa z tejto pozitívnej zmeny tešíme. Vidíme v nej hneď niekoľko výhod pre domácich školákov: pre rodiny sa zjednoduší proces prihlásenia sa na domáce vzdelávanie na 2. stupni, nebudú nútené cestovať za administratívnymi úkonmi či preskúšaním do zahraničia, deti sa môžu vzdelávať a môžu byť preskúšané priamo v materinskom jazyku, učiť sa výhradne podľa slovenských osnov a rodiny, ktoré budú pokračovať z 1. stupňa, už svoju kmeňovú školu spravidla majú a poznajú. 

Z pozície škôl naklonených domácemu vzdelávaniu by sme vám týmto radi vyslali jasný signál, že: 

  • sme otvorení domácemu vzdelávaniu na 2. stupni, 
  • sme pripravení prijať žiakov do 5. – 9. ročníka od septembra 2021 v rámci našich kapacitných možností; 
  • rátame s domácimi školákmi, ktorí sa doteraz vzdelávali na druhom stupni cez zahraničné školy;
  • uvítame, ak do toho pôjdeme spolu. 

Z vedenia OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku vás, milé domškolácke rodiny, povzbudzujeme: ostaňte na slovenských školách, len tak sa môže slovenské domáce vzdelávanie na 2. stupni rozvíjať. Ak pokračujete na domácom vzdelávaní z 1. stupňa, budete pokračovať na škole, s ktorou už spolupracujete a dobre ju poznáte. 

Tešíme sa na vás na druhom stupni už od tohto septembra!

OZ DVS a vaše kmeňové školy

Spoločné vyhlásenie, 1. strana
Spoločné vyhlásenie, 2. strana
Spoločné vyhlásenie, 3. strana
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20