Kmeňové školy s druhostupniarmi rátajú

Od septembra 2021 môžu školy na Slovensku povoliť domáce vzdelávanie aj žiakom na 2. stupni základnej školy. Naše kmeňové školy sú na to pripravené a s druhostupniarmi od septembra rátajú. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) a kmeňové školy zastrešujúce domácich školákov na Slovensku pripravili spoločné vyhlásenie, aby vyslali domškoláckym rodinám jasný signál. Okrem textu vyhlásenia vám prinášame aj zoznam signatárov vyhlásenia.

Spoločné vyhlásenie kmeňových škôl a o. z. Domáce vzdelávanie na Slovensku

Milé domškolácke rodiny, 

dňa 18. 3. 2021 nastal v domácom vzdelávaní na Slovensku zlom: plénum NR SR schválilo na svojej 25. schôdzi návrh novely školského zákona, ktorým sa rozširuje domáce vzdelávanie i na 2. stupeň základných škôl. 

Ako podporovatelia domáceho vzdelávania na Slovensku sa z tejto pozitívnej zmeny tešíme. Vidíme v nej hneď niekoľko výhod pre domácich školákov: pre rodiny sa zjednoduší proces prihlásenia sa na domáce vzdelávanie na 2. stupni, nebudú nútené cestovať za administratívnymi úkonmi či preskúšaním do zahraničia, deti sa môžu vzdelávať a môžu byť preskúšané priamo v materinskom jazyku, učiť sa výhradne podľa slovenských osnov a rodiny, ktoré budú pokračovať z 1. stupňa, už svoju kmeňovú školu spravidla majú a poznajú. 

Z pozície škôl naklonených domácemu vzdelávaniu by sme vám týmto radi vyslali jasný signál, že: 

  • sme otvorení domácemu vzdelávaniu na 2. stupni, 
  • sme pripravení prijať žiakov do 5. – 9. ročníka od septembra 2021 v rámci našich kapacitných možností; 
  • rátame s domácimi školákmi, ktorí sa doteraz vzdelávali na druhom stupni cez zahraničné školy;
  • uvítame, ak do toho pôjdeme spolu. 

Z vedenia OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku vás, milé domškolácke rodiny, povzbudzujeme: ostaňte na slovenských školách, len tak sa môže slovenské domáce vzdelávanie na 2. stupni rozvíjať. Ak pokračujete na domácom vzdelávaní z 1. stupňa, budete pokračovať na škole, s ktorou už spolupracujete a dobre ju poznáte. 

Tešíme sa na vás na druhom stupni už od tohto septembra!

OZ DVS a vaše kmeňové školy

Spoločné vyhlásenie, 1. strana
Spoločné vyhlásenie, 2. strana
Spoločné vyhlásenie, 3. strana
Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20