Konferencia domáceho vzdelávania 2018

Prihlasovacíformulár: http://bit.ly/konferenciaDV2018

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku InkluCiTy, o.z. v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK – Katedrou liečebnej pedagogiky a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK

Vás pozývajú na Konferenciu domáceho vzdelávania 2018 

dňa 20.10.2018 v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

Program

8.30 – 9.00

registrácia účastníkov, prihlasovanie na workshopy

9.00 – 9.30

Úvodný príhovor (A)

9.30 – 10.00

Pavol Janoško – Obranné komunikačné pozície v spolupráci rodiny a školy (A, prednáška)

Juraj Kolesár – Prírodo Veda (B, workshop)

10.15 – 11.00

Ján Papuga – Participácia DV na živote školy (A, panelová diskusia)

Zuzana Vnenčáková – Výroba lapbookov (S, workshop)

11.15 – 12.00

Barbora Kamrlová – Matematika v súvislostiach (A, prednáška)

Pavol Janoško – Komunikácia so školou (S, workshop)

12.00 – 13.00

obed

13.00 – 13.30

Viera Krajčovičová – Ako začať s domácim vzdelávaním (A, prednáška)

Miroslav Sopko – Mapa príbehov a časorozprávanie (B – workshop – obmedzený počet účastníkov 15-20)

Saskia Repčíková – Chcete si založiť súkromnú školu? (S – workshop – obmedzený počet účastníkov 15-20)

13.45 – 14.15

Lucie Beštová, Judita Kapicová – Diskusia s expertkami DV z ČR (A, pracovná panelová diskusia)

Barbora Kamrlová – Kde je vôľa, tam je úspech (B, workshop)

14.30 – 15.00

Mária Kubišová – Ako horieť a nevyhorieť(A, prednáška)

Zuzana Vnenčáková – Výroba lapbookov (S, workshop)

15.15 – 16.00

Lucie Beštová, Judita Kapicová, Ján Kicko, Martin Krajčovič – Ako sa mi darí v škole po DV (A, panelová diskusia)

16.15 – 17.00

Radostná škola s Danielom Hevierom (A, prednáška)

17.00

…čas na otázky, záver konferencie

(A): v aule A

(B): v aule B

(S): „skleník“ medzi aulami A a B

 

Anotácie


Úvodný príhovor

Mgr. Viera Krajčovičová, predsedníčka OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku,

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan FMFI UK,

Mgr. Pavol Janoško, PhD., Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK


Obranné komunikačné pozície v spolupráci rodiny a školy – Pavol Janoško, Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK – (prednáška, A)

K akým obranným reakciám sa uchyľujeme v komunikácii s inými a prečo? Kedy vzniká manipulácia? Ako si udržať integritu v konfliktných situáciách? Prečo občas obviňujeme, poučujeme, zmierujeme alebo rušíme? Čo je kongruencia? Ako niesť riziko v komunikácii?


Prírodo Veda – Juraj Kolesár, člen expertného tímu Expedícia – skús, skúmaj, spoznaj  – (workshop, B) 

Keď poviete pointu vtipu na začiatku, na konci sa už nikto nebude smiať. Preto nekazme deťom radosť z objavovania tým, že im prezrádzame pointy. Ukážme deťom, že nikto učený z neba nespadol. Dôveruj ale preveruj, a hlavne sa nevzdávaj ak niečomu nerozumieš.


Participácia dv rodiny na živote školy ako nástroj socializácie dieťaťa – Ján Papuga (riaditeľ štátnej ZŠ), Ľubica Noščáková (pedagóg CZŠ, Komenského inštitút projekt „Rodičia vítaní“), Miroslava Hapalová (analytička To dá rozum pre oblasť individualizovanej podpory pre všetkých učiacich sa, InkluKoalícia), Lucia Rosáková (dv rodič, InkluCiTy), … moderuje Ján Orlovský (bývalý učiteľ, riaditeľ OSF)  – (panelová diskusia, A)

Rozprávajme sa napríklad o tom, či je alebo nie je dobré, aby aj doma vzdelavané dieťa malo možnosť byť súčasťou školy na krúžkoch, školských akciách, ba dokonca na niektorých častiach vyučovania. Čo na to „systém“ a legislatíva? Čo s rodičom v škole? Nakoľko je ne/nahraditeľná školská socializácia? Môžu byť dv rodiny pre školu užitočné? Čo povedať žiakom o spolužiakovi, ktorý sa ukáže len občas? Ustojí to dieťa? A učiteľ?


Výroba lapbookov – Zuzana Vnenčáková, doma vzdelávajúca mama – (workshop obmedzený počet účastníkov 15-20, S)

Praktický workshop o tvorbe projektov vo forme lapbookov. Lapbook je jeden zo spôsobov, ako spracovať určitú tému do zaujímavého  výstupu, je to čosi ako jednoduchá interaktívna kniha. Na workshope si na vlastnej koži vyskúšate zrýchlený proces tvorby jednoduchého Lapbooku, čo môže byť inšpiráciou pre vašu prácu s deťmi v DV. Budeme premýšľať nad témou pomocou myšlienkových máp, vytvárať zaujímavé dizajnové prvky projektu, strihať, lepiť, tvoriť a každý si domov odnesie rozpracovaný Lapbook na zvolenú tému. Ak máte záujem o konkrétnu tému, ktorú by ste si chceli skúsiť spracovať, tak odporúčam priniesť si nejaké informácie a obrázkový materiál, fotky, …


Matematika v súvislostiach – Barbora Kamrlová, FMFI UK – (prednáška, A)

Matematika pôvodne nevznikla ako školský predmet. Vznikla ako jazyk, potrebný na popis či vysvetlenie toho, čo sa dialo blízko i ďaleko v každodennom živote. Naše deti, tak ako my kedysi, vedia, že časom sa ukáže, čo je dôležité. Ak im (aj sebe) umožníme vidieť súvislosti, často sa ukáže, že najlepším jazykom, ktorým o nich môžeme premýšľať a hovoriť, je matematika. Matematika vesmíru, počítačov aj pečenia koláčov.


Komunikácia so školou – Pavol Janoško, Katedra liečebnej pedagogiky, PdF UK – (workshop obmedzený počet účastníkov 10-15, S)

Skupinový facilitovaný rozhovor o konkrétnych ťažkostiach v komunikácii rodičov a školy. Spoločné hľadanie riešení a vzájomné učenie sa.


Ako začať s domácim vzdelávaním – Viera Krajčovičová, prdsedníčka OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku – (prednáška, A)

Prednáška pre tých, ktorí sa zaujímajú o domáce vzdelávanie. Dozviete sa o zákonných podmienkach, spôsoboch, motiváciách domáceho vzdelávania, ale budeme hovoriť i o výhodách a nevýhodách a o ťažkostiach, ktoré vás môžu postretnúť.


Chcete si založiť súkromnú školu? – Saskia Repčíková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR –(workshop – obmedzený počet účastníkov 15-20, S)

Jednou z foriem homeschoolingu na Slovensku sú aj vzdelávacie skupiny a komunitné školy. Interaktívny worskhop, z ktorého si odnesiete plán na vytvorenie vlastnej školy. Sprievodca legislatívou a plán pomocou myšlienkovej mapy.


Diskusia s expertkami DV z ČR – Lucie Beštová, Judita Kapicová, Asociace domácího vzdělávání, ČR – (pracovná panelová diskusia pre OZ DVS aktívnych členovov, učiteľov, riaditeľov odborníkov, A)

Diskusia o skúsenostiach našich českých susedov s domácim vzdelávaním na prvom aj druhom stupni ZŠ. Legislatíva, skúšanie doma vzdelávaných žiakov, príprava na stredné školy, komunikácia medzi rodinami a školami, … a všetko to, na čo ste sa vždy chceli spýtať, keby prišli.


Kde je vôľa, tam je úspech – Barbora Kamrlová, FMFI UK – (workshop, B)

Ako ďaleko sa môžu ľudia dostať v hudbe a výtvarne bez toho,  aby „mali talent“.


Ako horieť a nevyhorieť – Mária Kubišová, psychoterapeut – (prednáška, A)

Ako si v rodičovstve a teda aj v učení doma udržať svoju hranicu a o tom, čo v tom môže brániť. Čo je vyhorenie, ako si ho nespôsobiť, ako sa z neho dostať.


Mapa príbehov a časorozprávanie – Miroslav Sopko, pedagóg – (workshop obmedzený počet účastníkov 15-20, B)

Ako sa tvoria v rôznych online dostupných webových aplikáciách malé školské projekty, použiteľné pre prepájanie medzipredmetových vzťahov (dejepis, geografia, informatika, …). Prezentácia vlastných prác i mojich žiakov, príklady dobrej praxe a súbor odporúčaní ako to robiť čo najefektívnejšie.


Ako sa mi darí v škole po DV  – Lucie Beštová, Judita Kapicová, Ján Kicko, Martin Krajčovič  – (panelová diskusia, A)

Skúsenosti so zaškolením detí po domácom vzdelávaní s nami budú zdieľať okrem mladých ľudí, ktorí nastúpili do školy po domácom vzdelávaní aj Judita Kapicová (bývalá prezidentka Asociace domácího vzdělávání), a Lucie Beštová, expertky domáceho vzdelávania aj ako matky, aj ako pedagogičky skúšajúce doma vzdelávané deti v ČR.


Radostná škola s Danielom Hevierom – Daniel Hevier, univerzálne tvorivá osobnosť – (duševný doping, A)

Daniel Hevier nám predstaví jeho misiu zmenu nášho školstva zdola a zvnútra. Chce zoskupiť okolo seba všetky naše tvorivé a intelektuálne sily, aby sme spoločnou synergiou čo najviac nabúrali to, čo je skostnatelé a prežité, zotrvačné a mŕtve, a posilnili, motivovali a povzbudili iskrivých, inovatívnych, invenčných a inšpirujúcich pedagógov na všetkých typoch škôl i tých domácich.

Občerstvenie

Manta

Inštitút pre Migráciu a Komunikáciu nám počas obeda predstaví Afgánsku (Manta) a Tadžitskú špecialitu, počas konferencie nám uvaria čierny čaj.

Organizačné informácie

Vstupné na mieste:

  • 10€
  • 5€ zvýhodnené vstupné (pre členov OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, študentov a pedagógov FMFI UK a PdF UK)

Obed: dobrovoľný príspevok na mieste, reálna cena obeda je 5€

Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava

Registrácia: Prosíme Vás o registráciu najneskôr do 15.10.2018.

Tešíme sa na Vás!

PDF verzia Pozvánky na Konferenciu Domáceho vzdelávania 2018

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20