Školy

Kmeňové školy – už realizujúce DV, o ktorých má OZ DVS pozitívne referencie

ZŠ s MŠ Jastrabá Jastrabá 188
96701 Jastrabá
súradnice: 48.633098 18.933296
telefón: 0456793125
e-mail: zsjastraba@gmail.com
https://zssmsjastraba.edupage.org/
Štátna škola
Zriaďovateľ: obec Jastrabá
Riaditeľ: Nikola Nižník
Podpora DV: od r. 2015
Školné: nie
Podmienky DV: info u riaditeľa
Súkromná základná škola BAKOMI Akademická 13
96901 Banská Štiavnica
súradnice: 48.459593 18.897648
telefón: 0915769021
e-mail: bakomi.skola@gmail.com
http://www.bakomi.sk/
Súkromná škola
Zriaďovateľ: BAKOMI, o.z.
Podpora DV: áno
Školné: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ s MŠ Malá Lehota Malá Lehota 455
96642 Malá Lehota
Žarnovica
súradnice: 48.501990 18.570245
telefón: 0456897618
e-mail: domoskolakmalalehota@gmail.com
skola@zsmalalehota.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Malá Lehota
Riaditeľ: PaedDr. Miroslav Hasch
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa

„Nové“ kmeňové školy ústretové domácemu vzdelávaniu

ZŠ s MŠ Riazanská RIAZANSKÁ 75
831 03 Bratislava
súradnice:
telefón: 02/44 25 31 22
e-mail: papuga@zsriazanska.sk
Zriaďovateľ:
Riaditeľ: PhDr. Ján PAPUGA, PhD.
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
Súkromná základná škola „U Filipa“ Ružová 14
97411 Banská Bystrica
súradnice: 48.737269 19.141820
telefón: 0911253181
e-mail: skolaufilipa@skolaufilipa.sk
https://skolaufilipa.edupage.org/contact/?
Súkromná škola
Zriaďovateľ: Ing. Juraj Droppa
Riaditeľ: Ing. Juraj Droppa
Podpora DV: áno
Školné:
Podmienky DV: info u riaditeľa

ZŠ s MŠ Uhorské

985 25 Uhorské č.244

riaditel@zsuhorske.edu.sk

+421 047 4223246

Starosta obce: Ing. Pavel Olšiak, Tel: 047 422 34 28 starosta.uhorske@ma-net.sk
ZŠ s MŠ Utekáč Utekáč 821
98506 Utekáč
Poltár
súradnice: 48.604922 19.800801
telefón: 0474296125
e-mail: zsutekac@centrum.sk
https://www.obecutekac.sk/zs-s-ms-utekac-ponuka-vzdelavania-oznam/mid/224314/.html#m_224314
Zriaďovateľ: Obec Utekáč
Riaditeľ:
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ s MŠ Ivanovce Ivanovce 18
91305 Ivanovce
Trenčín
súradnice: 48.830543 17.904711
telefón: 0326490230
e-mail: maria.lackova33@gmail.com
riaditel@zsivanovce.edu.sk
Zriaďovateľ: Obec Ivanovce
Riaditeľ: Mária Lacková
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec 35
082 42 Bzenov
Prešov
súradnice: 48.917705 21.165570
telefón: 0948 442 454, po 16.00 h
0517796236
e-mail: monikadamaski@gmail.com
zsmslubovec@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Ľubovec
Riaditeľ: PaedDr. Monika Rišková
Podpora DV: áno
Deti so ŠVVP: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
Súkromná ZŠ Košice-Západ Trieda SNP 104
04011 Košice-Západ
Košice II
súradnice: 48.704640 21.241661
telefón: 0907917794
e-mail: nasaskola104@gmail.com
https://nasa-skola.edupage.org/
Zriaďovateľ: Mgr. Adriana Pištejová
Riaditeľ:
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ Trstené pri Hornáde Školská 94
04411 Trstené pri Hornáde
Košice – okolie
súradnice: 48.571711 21.336185
telefón: 0556980162
e-mail: zstrstene@stonline.sk
http://skola-trstene.sk
Zriaďovateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Riaditeľ:
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ Dubová okr. Pezinok
súradnice:
telefón:
e-mail:
Zriaďovateľ: Obec Dubová
Riaditeľ:
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa
ZŠ Dolné Orešany okr. Trnava
súradnice:
telefón:
e-mail:
Zriaďovateľ: Obec Dolné Orešany
Riaditeľ:
Podpora DV: áno
Podmienky DV: info u riaditeľa

České školy ústretové domácemu vzdelávaniu, na ktorých je po scválení riaditeľom možnosť realizovať 2. stupeň ZŠ v individuálnom vzdelávaní

Predovšetkým tieto školy:

Nepotvrdené:

 • ZŠ Loučná nad Desnou
 • od Lucie Němcová z Montassori Archa Praha
 • ZŠ Svět v Děčíně (Montessori)
 • ZŠ Hůrka Kutná Hora
 • ZS Labyrint Lhota u Opavy
 • ZŠ Krasohled u Brna
 • Scioškoly (Olomouc, Zlín)
 • intuitivní třídy v ZŠ Letohradská v Praze (při ZŠ Strossmayerovo náměstí)
 • ZŠ Kairos Dobřichovice
 • ZŠ Jedna Radost Poděbrady
 • ZŠ Na Rovině http://narovine.cz

Ďalšie školy by bolo možné dohľadať cez „mapu inovatívnych škôl“ http://www.inovativnivzdelavani.cz/mapa-inspirativnich-skol2/

Komunitné zariadenia, ktoré nás požiadali o uverejnenie kontaktu, a ku ktorým aktuálne nedokážeme poskytnúť doplňujúce informácie.

Domškolička Makovice Stupava https://www.facebook.com/pg/makoviceskola
Školičkovo Trenčín http://www.skolickovo.sk
Edulienka Bratislava https://edulienka.edupage.org/
Živá škola Trenčín https://www.facebook.com/Homeschooling-Tren%C4%8D%C3%ADn-Projekt-%C5%BDiv%C3%A1-%C5%A0kola-429840144024614/
Školička Bratislava http://skolicka.sk/
Panenská ul. č. 4, Bratislava,
Mokrohájska cesta 3, Bratislava
EDU NATURE Nitra https://www.facebook.com/groups/edunature/
http://www.edunature.sk/
Akademická 1206/8, 94901 Nitra
Andrej Felix, +421905364786,
mailto:edunaturenitra@gmail․com
Svetoškola Trnava http://www.svetoskola.sk
mailto:svetoskola@gmail.com
0905 758 182
Abeceda, súkromná škola Pezinok 0911-246-866
Vzdelávacia skupina DOBROdružstvo Bratislava Tel. kontakt: 0911 142 670
info@dobro-druzstvo.sk
http://www.dobro-druzstvo.sk
Libellus Bratislava Lamač https://www.facebook.com/Libellus-oz-351903312106856/
ozlibellus@gmail.com
m.me/351903312106856
Libellus o.z.
Podháj 1/d
Bratislava, 841 03
0908/667818
Školiesko Bratislava Krasňany Komunitné centrum pre mládež Stará Jedáleň
Kadnárova 7, 83151 Bratislava
vstup z Peknej cesty
info@skoliesko.com
Ateliér Les pre prvý stupeň a ŽITO pre druhý stupeň Bratislava www.atelierles.sk a www.zi-to.sk
0905 795 401
Pri Suchom mlyne 33
811 04 Bratislava
Skupina DV Narnia Žilina Žilina https://narniaza.sk/ alebo
https://www.facebook.com/Narnia-%C5%BDilina-1390542501046734/
0903656365

„Nové“ kmeňové školy ústretové domácemu vzdelávaniu – časť 2.

ZŠ s MŠ, Stará Kremnička 965 01 Stará Kremnička 33
telefón: 0917272915
e-mail: jarmila.kuspalova@starakremnicka.sk
j.kuspalova@centrum.sk
zssmsstarakremnicka@centrum.sk

Štátna škola
Zriaďovateľ: obec Stará Kremnička
Riaditeľ: Jarmila Kušpálová
Podpora DV: áno
Školné: nie
Podmienky DV: info u riaditeľky
Súkromná ZŠ s MŠ DSA v Lučenci https://zskubinyiho.edupage.org/
banska.dsa@gmail.com
dymova@dsakademien.sk
Sme plnoorganizovaná súkromná základná škola s materskou školou rodinného typu. Školné sa u nás neplatí. Našim žiakom maximálne vychádzame v ústrety, preto sme vhodnými partnermi aj pre rodiny domškolákov