Krvné skupiny a darovanie krvi

14. jún je Svetovým dňom darcov krvi. Deň je príležitosťou poďakovať dobrovoľným darcom krvi, ktorí robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny a zároveň jeho cieľom je podnieteniť a podporiť ostatných ľudí, aby ich v tom nasledovali. Pre nás domškolákov je aj dobrou príležitosťou povenovať sa téme krvi, krvných typov alebo aj základom genetiky.

Dospelý človek má približne 4 – 6 litrov krvi a bez následkov môže stratiť až pol litra krvi. Ak je však strata väčšia, môže dôjsť k ohrozeniu života – pri strate 1,5 litra krvi človeku hrozí smrť. Dnes však už vieme stratu krvi nahradiť transfúziou a vďaka tomu je možné zachrániť ľudský život po úrazoch, alebo uskutočňovať rôzne druhy komplikovaných operácií. Bez dobrovoľných darcov by to však nebolo možné.

Prečo sa deň darcov pripomína práve 14. júna? V tento deň sa v roku 1968 narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom a nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu za určenie systému krvných skupín – vtedy A, B, C (C je dnes 0). Landsteiner chcel zistiť, prečo sú niektoré transfúzie úspešné a iné končia smrťou. Krvné skupiny AB0 objavil miešaním červených krviniek a sér členov svojho tímu – v niektorých sa červené krvinky zrazili a podľa toho stanovil spomínané tri krvné skupiny. Podieľal sa tiež na objavení Rh faktora. Až neskôr český psychiater Jan Janský (dole na bronzovej plakete) určil aj štvrtú krvnú skupinu AB.

Krvné skupiny a ich rozšírenie v populácii

Krvná skupina alebo krvný typ je charakteristika vlastností červených krviniek v krvi jedinca, resp. antigénov (sacharidov a bielkovín) na ich bunkovej membráne. Najdôležitejšie klasifikácie pre opis ľudských krvných skupín sú A, B, 0 a Rh faktor (Rh faktor – pozitívny „Rh+“ a negatívny „Rh-“, názov dostal po opici makak rézus, na ktorej bol prvýkrát opísaný). Ich zastúpenie v populácii u nás ani vo svete nie je rovnomerné.

Približná distribúcia krvných skupín na Slovensku je nasledovná: (výskyt sa môže líšiť v závislosti od špecifických rasových a etnických skupín):

A Rh pozitív 40 %
O Rh pozitív 35 %
A Rh negatív 7 %
B Rh pozitív 7 %
O Rh negatív 6 %
AB Rh pozitív 3 %
B Rh negatív 1,5 %
AB Rh negatív 0,5 %

Hoci aj vďaka cestovaniu sú dnes krvné skupiny vo svete premiešané, stále sa nájdu regióny, kde niektoré prevládajú.

Krvná skupina B je najmenej rozšírenou vo svete, má ju len asi 16 % svetovej populácie s najväčším zastúpením v strednej Ázii a v niektorých regiónoch Afriky. Na základe jednej štúdie je práve táto skupina predpokladom dlhovekosti – najviac storočných ľudí má práve túto skupinu.

Stredne rozšírenou je krvná skupina A so zastúpením 21 % v populácii s najvýznamnejším podielom medzi severoamerickými indiánskymi národmi, severskými národmi v Európe a austrálskymi Aborigénmi, kde sa početnosť tejto krvnej skupiny blíži k 100 %.

Najrozšírenejšou je teda krvná skupina 0. Vo svete ju má až 63 % všetkých ľudí. Takmer výhradne má túto skupinu obyvateľstvo Južnej a Strednej Ameriky a v Európe keltské národy. Významný podiel má v Severnej Amerike, u časti austrálskych Aborigéncov a vo zyšku Európy. Krvná skupina 0 je predpokladom lepšej imunity a to je možno jedným z dôvodov jej rozšírenia vo svete. Najmenšie zastúpenie má v Ázii, kde dominuje krvná skupina B.

Percento populácie s krvnou skupinou 0.

Zaujímavé je to s Rh faktorom, kde takmer 100 % pôvodných obyvateľov Ameriky a austrálskych Aborigéncov malo faktor Rh+, až kým sa nezačali krížiť s prisťahovalcami. Naopak najmenšie zastúpenie Rh+ majú Pyrenejci a Baskovia, aj to je však na úrovni 65 % populácie. Rh+ teda stále vo svete prevažuje. Vedci z distribúcie krvných skupín a ďalších faktorov odhadujú pôvod rôznych skupín obyvateľov. Rôzne analýzy napríklad podporujú predpoklad, že pôvodní obyvatelia Ameriky majú pôvod u východoázijského obyvateľstva a naopak, hoci Aborigénci a severoameričania zdieľajú podobné krvné faktory, ich spoločný pôvod je nepravdepodobný.

Darovanie krvi

Darovať môže človek krv, krvnú plazmu a krvné doštičky. Objem stratených tekutín sa v tele vyrovná počas niekoľkých hodín po darovaní. Počet stratených červených krviniek si naše telo nahradí počas niekoľkých nasledujúcich dní až týždňa. Vždy však je možné transfúziu podať len v súlade s pravidlami kombinovania krvných skupín. Človek nemôže prijať krv, voči ktorej má tá jeho antigény. Transfúzia krvi neidentickej krvnej skupiny by viedla k okamžitej imunologickej reakcii – zhlukovaniu a rozpadu krviniek (hemolýza) darovanej krvi. Darovanú krv by organizmus odmietol a následná chemická reakcia by spôsobila akútne zdravotné problémy, ktoré by mohli viesť až k smrti.

Ľudský organizmus si totiž vytvára protilátky k antigénu, s ktorým sa nikdy nestretol (základný princíp imunitnej reakcie). Predpokladá sa, že určité bakteriálne antigény sú rovnaké u glykoproteínov A aj B a protilátky vytvorené proti týmto baktériám reagujú s krvou cudzieho typu. Antigény AB0 sa navyše vyskytujú aj v iných tkanivách (pečeň, obličky, pľúca) a ovplyvňujú aj krvácanie a zrážanie krvi.

Aké sú teda možné kombinácie?

Darovanie krvi na Slovensku

Na Slovensku je hlavným organizátorom/koordinátorom kampaní na darovanie krvi Slovenský červený kríž. Odber, spracovanie (prípravu krvných prípravkov, tj. transfúznych liekov, zložiek z krvi) a distribúciu krvi má na starosti Národná transfúzna služba. Na jej stránke je možné si pozrieť napríklad aj aktuálny stav zásob rôznych typov krvi. Keďže krv je vzácna a život zachraňujúca tekutina, darcovia sú po istom počte darovaní odmenení symbolickými plaketami:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Prof. MUDr. Ján Kňazovický bol priekopníkom transfuziológie a v roku 1923 uskutočnil prvú transfúziu na Slovensku. Jeho medaila je najvyšším ocenením darcov u nás.

Materiály, tipy a inšpirácie

Pracové listy

Pracovný list k obehovej sústave.

Pracovný list/tajnička k téme krv

Pracovný list k téme cievy

Tipy na aktivity

Zahrajte sa na antropológov a skúste popremýšľať, ako to mohlo s tými krvnými skupinami byť – ktorá je najstaršia a ktorá najmladšia? Napomôcť vám môže video na portáli lepšia geografia (portál s plným obsahom je pre členov OZ DVS zadarmo) alebo tento podrobný text v anglickom jazyku. Skúste využiť aj nasledujúci obrázok migrácie prvých ľudí:

Tipnite si svoj objem krvi a potom si svoje tipy overte pomocou kalkulačky objemu a zložiek krvi. Nechajte dieťa odpovedať na otázku prečo sa objem krvi líši. (Čo má vplyv na to, koľko krvi máme?) Svoj objem krvi si môžete prakticky ukázať. Potrebný objem vody nalejte do primerane veľkej nádoby (vedierko, krčah, misa, lavór…, ideálne 5-litrový zaváraninový pohár z bezfarebného skla). Pre lepší efekt môžete vodu zafarbiť červeným potravinárskym farbivom (zoženiete takmer v každom obchode s potravinami).

Vizualizujte si zložky krvi. Budete potrebovať: kukuričný sirup (má lepkavú konzistenciu a jemne nažltlú farbu ako plazma) alebo vodu zafarbenú žltým potravinárskym farbivom, červenú plastelínu (z valčeka nakrájať na krúžky veľkosti palca, v strede palcom mierne zatlačíme do miskovitého tvaru, aby pripomínali červené krvinky), bielu fazuľu (pripomína biele krvinky), ružovú plastelínu (rozvaľkať a narezať malé štvorčeky/obdĺžničky ako krvné doštičky). Všetko postupne vkladáme do sklenenej nádoby (najlepší je zaváraninový pohár).

Vypočítajte z percentuálneho rozdelenia krvných skupín na Slovensku či vo svete počet ľudí, ktorí ich majú, alebo sa pokúste nakresliť – graficky zobraziť dané podiely, môžete vytvoriť stĺpcové či koláčové grafy.

Pokúste sa zistiť či odhadnúť krvné skupiny vo vašej rodine – skúste na základe krvnej skupiny rodičov alebo starých rodičov odhadnúť možné kombinácie krvnej skupiny detí. Úloha je príkladom na pochopenie kombinatoriky a jej využitia v skutočnom svete:

Názorný jednoduchý úvod k pochopeniu základov genetiky

Videá

Bol raz jeden život – krv

Názorné náučné video o krvi

CHeBiG videoprezentácia o obehovej sústave a krvi

Náučné video (aj celá séria na kanále) o krvných skupinách

Video zobrazujúce proces určenia krvnej skupiny zo vzorky krvi

Video o dedičnosti krvných skupín, potrebné ale mať už základy z genetiky

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20