Lapbook ako forma výstupu vzdelávania

Pripravili sme krátke videá o tom, čo sú Lapbooky a o ich príprave. Lapbooky používame ako formu výstupu vzdelávania, ktorá nám potom pomáha pri ústnej časti polročného a koncoročného preskúšavania v kmeňovej škole.

Čo je lapbook?

Ako vytvoriť lapbook

Viera Krajčovičová