Manuál pre rodičov

V tomto obsiahlom dokumente nájdete všetko, čo o domácom vzdelávaní potrebujete vedieť.

Manuál je vhodný na čítanie v elektronickej forme, pretože obsahuje funkčné odkazy. Zároveň je vhodný aj na tlač, pretože neobsahuje veľkoplošné grafické prvky a jednotlivé tematické celky sa vždy začínajú na novej strane, takže si môžete vytlačiť len tie časti, ktoré vás zaujímajú.

Aktualizácia: 13. 3. 2024
Text manuálu nie je právne záväzný. Viac informácií: Zodpovednosť OZ DVS.