Naši donori

Na činnosť nášho OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

Účel darov
Poradie Donor Rok Suma Účel
1 Boni Fructi 2014 65€ Občerstvenie na Akadémiu DV 2014
2 Iveta Fiľová 2015 100€ Dar pre OZ
3 Boni Fructi 2015 45€ Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis
4 BSP Applications 2015 nefinančný dar tlač materiálov pre akcie OZ