Naši donori a dary

Na činnosť nášho OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

Donor, Rok, Darovaná Suma, Účel

Boni Fructi, 2014, 65€, Občerstvenie na Akadémiu DV 2014

Iveta Fiľová, 2015, 100€, Dar pre OZ

Boni Fructi, 2015, 45€, Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis

BSP Applications, 2015, nefinančný dar, tlač materiálov pre akcie OZ

Hlavné mesto SR Bratislava, 2016, 500€, Grant na projekt Montessori požičovne

Iveta Fiľová, 2016, 120€, Dar pre OZ

OZ Kruh pomoci, 2016, 50€, Dar pre OZ na určený účel

(darca si želal zostať v anonymite), 2017, 10€, Dar pre OZ

(darca si želal zostať v anonymite), 2018, 1200€, Dar pre OZ na No Back To School

OZ DVS dostalo od Daňového úradu asignované dane, ich výšku sme zverejnili na stránke https://www.domacaskola.sk/2percenta/

OZ DVS darovalo finančné prostriedky:

Rok, Adresát, Suma, Účel

2017, OZ InkluCity, 250€, na základe darovacej zmluvy