Naši donori

Na činnosť nášho OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

Dary pre OZ
Poradie Donor Rok Suma Účel
1 Boni Fructi 2014 65€ Občerstvenie na Akadémiu DV 2014
2 Iveta Fiľová 2015 100€ Dar pre OZ
3 Boni Fructi 2015 45€ Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis
4 BSP Applications 2015 nefinančný dar tlač materiálov pre akcie OZ
5 Hlavné mesto SR Bratislava 2016 500€ Grant na projekt Montessori požičovne
6 Iveta Fiľová 2016 120€ Dar pre OZ
7 OZ Kruh pomoci 2016 50€ Dar pre OZ na určený účel
8 (darca si želal zostať v anonymite) 2017 10€ Dar pre OZ
9 (darca si želal zostať v anonymite) 2018 1200€ Dar pre OZ na No Back To School

OZ DVS dostalo od Daňového úradu asignované dane, ich výšku sme zverejnili na stránke https://www.domacaskola.sk/2percenta/

OZ DVS darovalo v roku 2017 OZ InkluCity 250€ na základe darovacej zmluvy