Naši donori

Na činnosť nášho OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku prispeli donori, ktorým sme za ich štedrosť vďační.

[table caption=“Dary pre OZ“ width=“600px“ colalign=“left|left|left|left|left“]

Poradie,Donor,Rok,Suma,Účel

1,Boni Fructi,2014,65€,Občerstvenie na Akadémiu DV 2014

2,Iveta Fiľová,2015,100€,Dar pre OZ

3,Boni Fructi,2015,45€,Občerstvenie pre Seminár DV 2015 v Quo Vadis

4,BSP Applications,2015,nefinančný dar,tlač materiálov pre akcie OZ

5,Hlavné mesto SR Bratislava,2016,500€,Grant na projekt Montessori požičovne

6,Iveta Fiľová,2016,120€,Dar pre OZ

7,OZ Kruh pomoci,2016,50€,Dar pre OZ na určený účel

8,(darca si želal zostať v anonymite),2017,10€,Dar pre OZ

9,(darca si želal zostať v anonymite),2018,1200€,Dar pre OZ na No Back To School

[/table]

OZ DVS dostalo od Daňového úradu asignované dane, ich výšku sme zverejnili na stránke https://www.domacaskola.sk/2percenta/

OZ DVS darovalo v roku 2017 OZ InkluCity 250€ na základe darovacej zmluvy