Ohliadnutie sa za Konferenciou domáceho vzdelávania 2020

Ôsmy ročník, 2 konferenčné dni, 8 prednášok, 16 prestávkových diskusných skupín, 570 minút streamovaných vstupov, 262 registrovaných účastníkov, priemerne 130 divákov počas live prenosov, 357 eur z dobrovoľného vstupného, 29 darcov, 2467 zhliadnutí videozáznamov… To je Konferencia domáceho vzdelávania v číslach.

Podujatie sa uskutočnilo sa 27. – 28. novembra 2020. Prebiehalo v online priestore so streamom na YouTube kanáli OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku DVS. Tam sú uložené aj záznamy prednášok. Jednotlivé vstupy boli živé a účastníci konferencie sa mohli priamo zapojiť do diskusií a klásť otázky písomnou formou v komentároch k streamovanému videu.

„Super, že to bolo online.
A super, že to bolo nahrávané.
Ešte si pozriem aj ostatné prednášky,
ktoré som nestihla.“

Prednášky

Konferenciu odštartovala svojou výbornou prednáškou odborníčka na Montessori pedagogiku Lucia Smičeková. Prešla v nej všetkými vývinovými štádiami dieťaťa od narodenia po dospelosť, od 0 do 24 rokov a „vyobracala“ v nich deti z rôznych aspektov. Nie len z kognitívneho, ale aj fyzického, sociálneho a emocionálneho hľadiska. Konštatovania doplnila tipmi, ako deťom pripraviť prostredie a vysvetlila potreby detí v jednotlivých senzitívnych obdobiach. Príspevok obohatil aj tých divákov, ktorí nie sú nadšencami Montessori, preto si ho určite pozrite zo záznamu na YouTube.

Druhá prednáška v poradí bola tiež nabitá zaujímavými informáciami a najmä praktickými skúsenosťami. Lucia Borovská manažérka projektu ExpEdícia vo vydavateľstve Indícia s dvomi pedagogičkami z praxe Martinou Nociarovou a Majkou Ondášovou odhalili čaro každého vlastného experimentu, ktorý deti uskutočnia. Ukázali, aké sú dôležité vlastné skúsenosti a závery, ku ktorým môžu deti samy dospieť. Poukázali na trvácnosť takto získaných vedomostí. Totiž náš mozog je nastavený na akciu, na skúšanie a vlastné zážitky, a preto klasicky podané hotové a dokonale sformulované poznatky (z prírodných vied) sa nemôžu dostatočne dobre uložiť v pamäti a nie sú ani neskôr v praxi použiteľné. Kliknite si na túto prednášku na YouTube a oboznámte sa s rôznymi metódami, ako prakticky pristupovať k prírodným vedám tak, aby deti bavili a ich poznatky boli trvácne.

„Motivácia v rámci môjho spôsobu vyučovania,
obnovenie si vedomostí o filozofii Montessori
a práce s deťmi..“

Rannú časť druhého konferenčného dňa otvoril prof. Milan Hejný svojou úprimnou prednáškou, z ktorej sršala láskavosť a pochopenie detskej duše. Hovoril o význame vzájomného kontaktu medzi deťmi v ich detskom svete, ktorý je pre dospelých ťažko preniknuteľný. Zdôraznil, že dieťa potrebuje viac času na pochopenie ako dospelý. Ukázal, ako si (ne)vytvárajú schémy deti, ktoré sa učili pamäťovým spôsobom a tie, ktoré sa učili vlastným poznaním. A všetko ilustroval na konkrétnych príbehoch z vlastných skúseností. V diskusii na otázky divákov fundovane odpovedala Mária Boledovičová. Ak chcete zažiť profesora Hejného na vlastné oči a uši, pozývame vás pozrieť si jeho prednášku zo záznamu na YouTube.

V poradí štvrtej prednáške Martin Kuruc hovoril o tom, ako vonkajšia kontrola nad našou činnosťou v detstve – na úkor samostatnosti a možnosti voľby – ovplyvňuje neskôr naše postoje. Prezradil, aké ingrediencie sú potrebné na to, aby bolo dieťa vedené k samostatnosti. Vysvetlil rozdiel medzi poslušným a zodpovedným dieťaťom, pochvalou a povzbudzovaním a za akých podmienok sa rozvíja vnútorná motivácia a regulácia. Nakoniec predstavil tri pravidlá, ako deti viesť k samostatnosti a vnútornej motivácii. Ak chcete vedieť, ako na to, pozrite si prednášku zo záznamu. Bonusom sú tipy Martina Kuruca na odbornú literatúru, ktorá stojí za preštudovanie a nájdete ich tiež v prednáške.

„Veľká vďaka za skvelý výber
tém a prednášajúcich
a výbornú organizáciu.“

Po obedňajšej pauze Diana Šimová z občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku odprezentovala výsledky prieskumu domácich školákov, ktorý OZ DVS uskutočnilo v priebehu októbra 2020. Prieskum mapoval situáciu súčasných domškolákov – okrem demografických údajov bol zameraný na sociálne kontakty detí vzdelávaných doma a na ich následnú adaptáciu na školské prostredie a kolektív. Ak ste zvedaví, ako to dopadlo, pozrite si zo záznamu 25-minútovú vizualizovanú prezentáciuDomškoláci sú takí“. Ak dokážete ľahko vstrebať holé čísla a grafy, môžete použiť skratku k obsiahlemu pdf dokumentu, ktorý sumarizuje výsledky prieskumu.

Na predošlú prezentáciu na tom istom linku na YouTube (v 35. minúte a 45 sekunde) plynule nadviazala podpredsedníčka OZ DVS, podkutá domškolácka mama a skúsená poradkyňa pre domškoláckych začiatočníkov v jednej osobe, Vierka Krajčovičová spolu s druhou skúsenou domškoláckou mamou Katkou Matušíkovou v ich spojenej prednáške „Ako začať a ako frčať na domácom vzdelávaní“. Ako názov napovedá, cieľom prednášky bolo sprostredkovať všetko, čo je potrebné na to, aby ste mohli odštartovať domáce vzdelávanie svojich detí – od zákonných požiadaviek až po tie vnútorné, osobné, rodinné. A či už sme rozbehnutí domškoláci alebo začiatočníci, všetci potrebujeme nejakú víziu, potrebujeme vedieť, kam smerujeme. Aj v domácom vzdelávaní. O tom rozpráva v druhej časti prednášky, od 53. minúty 39 sekundy) práve Katka Matušíková.

Všetky rady z praxe doplňuje video z produkcie OZ DVS s názvom „Ako začať a ako frčať na domácom vzdelávaní“ (od 1:06:48), v ktorom päť domškoláckych rodín odpovedá na otázky týkajúce sa spôsobu ich domškoláckeho života: prečo sa rozhodli pre domáce vzdelávanie, ako vyzerá vzdelávanie u nich doma v bežnom dni, týždni a roku, čo tvorí náplň ich učiva, ako vyzerá preskúšanie v ich kmeňových školách, či ako vyzerajú ich prázdniny. Výsledkom je veľká rôznorodosť, z ktorej možno načerpať inšpiráciu, alebo aspoň zistenie, že každý si kráča tou svojou cestou podľa vlastných potrieb.

„Ďakujem za osobné svedectvá
a príbehy domškoláckych rodín,
že každá rodina má
svoju jedinečnú neobyčajnú cestu.“

Do palety prístupov k vzdelávaniu, z ktorých môžu rodičia vzdelávajúci doma čerpať, patrí i demokratické alebo sebariadené vzdelávanie. A keďže na Slovensku už vznikla škola, ktorá stavia na princípoch demokratických škôl ako je Summerhill alebo Sudbury Valley, prišli o demokratickom vzdelávaní porozprávať práve jej zakladatelia, manželia Lenka a Juraj Mazákovci a psychologička Slobodnej školy Lenka Boro Lengvarská. Ich video nájdete na našom YouTube kanáli.

Konferenciu uzavrela Barbora Kamrlová príspevkom „Práca s pozornosťou – Mindfulness inak“. Tradične informačne hutná, rukolapná a veľmi živá prednáška. Okrem vysvetlení, ako funguje pozornosť bežne, sa Barbora Kamrlová venovala aj komunikácii s ľuďmi s ADHD, PAS a všetkými „dys-“, u ktorých pozornosť funguje inak. Dozvedeli sme sa napríklad, že schopnosť hlboko sa sústrediť, je vlastná drvivej väčšine ľudí, ale nie všetci dostanú tú príležitosť venovať sa činnosti, do ktorej sú ochotní sa hlboko ponoriť. Barbora Kamrlová prezradila, ako pozornosť trénovať, aj ako pozornosť získať od iných – napríklad od svojich detí. Ak si chcete prednášku pozrieť ešte raz, alebo ste ju zatiaľ nevideli, pozývame vás na YouTube kanál OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku DVS.

„Veľmi príjemné obohatenie,
zaujímavý a zmysluplný program.“

Ďakujeme…

Tešíme sa, že táto online premiéra sa uskutočnila, prebehla bez problémov a mala výborný ohlas. Je na mieste poďakovať. Naše poďakovanie patrí jednoznačne všetkým, ktorí prispeli k úspechu konferencie bez nároku na honorár.

V prvom rade ďakujeme našim hosťom a skvelým prednášajúcim: prof. Milanovi Hejnému, Barbore Kamrlovej, Lucii Smičekovej, Lucii Borovskej, Majke Ondášovej, Martine Nociarovej a Martinovi Kurucovi. Majke Boledovičovej ďakujeme za diskusiu. Vďaka za váš čas a že ste prišli nám odovzdať svoje skúsenosti!

Ďakujeme tiež moderátorom jednotlivých vstupov za ich čas, ochotu i odvahu moderovať – pre niektorých to bola prvá skúsenosť tohto druhu. Vďaka, Majka Rešutíková, Čakanka Matušíková, Veronika Suváková a Saša Dobrotková!

Ďalej patrí veľká vďaka za čas a energiu technikovi Richardovi Uhrínovi zo spoločnosti 247, s. r. o. , vďaka ktorému prebiehala konferencia z technického hľadiska hladko a majiteľovi tejto spoločnosti ďakujeme Jurajovi Mazákovi za sponzorské technické zabezpečenie konferencie.

Ďakujeme Milošovi Michalcovi z Nimnice za sponzorovanie postprodukcie videa „Ako začať a frčať s DV”, aj domškoláckym rodinám, ktoré v spomínanom videu ochotne odpovedali na otázky a podelili sa o svoje domškolácke skúsenosti.

Za grafiky plagátov ku konferencii ďakujeme našej dizajnérke Eve Rozič.

Ďakujeme všetkým divákom a v neposlednom rade ďakujeme aj členom OZ DVS, ktorí vo svojom voľnom čase priložili ruku k dielu prednáškou alebo moderovaním prestávkových chatroomov.

A na záver ďakujeme tiež všetkým 29 darcom, ktorí prispeli na konferenciu formou dobrovoľného vstupného cez darovaciu stránku konferencie na darujme.sk. Veríme, že práca občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku, mesiace intenzívnych príprav dobrovoľníkov v organizačnom tíme, ktorí na konferencii pracovali po nociach má zmysel a hodnotu pre ďaleko väčší počet ľudí a že dokážeme spoločne nazhromaždiť dostatočné prostriedky na pokrytie nákladov napríklad na technické zabezpečenie konferencie či postprodukciu videí, ktoré sú vám naďalej voľne dostupné. Konferenciu môžete ešte stále finančne podporiť ľubovoľnou čiastkou. Stojí to len pár kliknutí a každé euro sa počíta.

Tešíme sa na vás o rok!

Dúfame, že sa na deviatom ročníku konferencie na jeseň 2021 stretneme naživo, osobne, ako obyčajne. Ak by to však nebolo možné, vieme, že to dokážeme aj online. Tešíme sa na vás!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20