Zápisy do 1. ročníka kmeňových základných škôl 2023/24

Prinášame vám prehľad termínov zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na školách naklonených domácemu vzdelávaniu. Okrem dátumov tu nájdete aj informácie o forme zápisu a ďalšie dôležité podrobnosti, ktoré by ste mali vedieť ešte pred zápisom. Školy uvádzame v abecednom poradí podľa mesta či obce, kde sa školy nachádzajú.

Continue reading “Zápisy do 1. ročníka kmeňových základných škôl 2023/24”

Kmeňové školy (21. diel): ZŠ J. J. Thurzu v Detve

Základná škola, ktorá vznikla 1. 9. 1979, nesie čestný názov po detvianskom rodákovi a prvom slovenskom námornom kapitánovi. Patrí k stredne veľkým školám so 403 žiakmi v osemnástich triedach. Škola sa aktívne zúčastňuje projektu Školy za demokraciu a je otvorená domškolákom. Na otázky nám odpovedali koordinátorka domáceho vzdelávania Veronika Ruszóová a riaditeľ školy Bohuslav Ilavský.

Continue reading “Kmeňové školy (21. diel): ZŠ J. J. Thurzu v Detve”

SmartBooks pre domškolákov v OZ DVS. Deti aplikáciu poriadne prevetrali aj cez sviatky.

Rada občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) pripravila pre svojich členov vianočnú akciu a na jeden mesiac im ponúkla za výhodnú cenu prístup do inteligentnej online cvičebnice SmartBooks. V článku sa dozviete, ako sa produkt osvedčil.

Continue reading “SmartBooks pre domškolákov v OZ DVS. Deti aplikáciu poriadne prevetrali aj cez sviatky.”

Štýly v domácom vzdelávaní

Jednou z hlavných výhod domáceho vzdelávania je sloboda zvoliť si spôsob vzdelávania, ktorý najviac vyhovuje dieťaťu aj rodine. Všetky spôsoby však majú čosi spoločné – rodič má záujem dieťa aktívne sprevádzať v procese vzdelávania a má na zreteli jeho psychické i fyzické zdravie. Keďže každá rodina a každé dieťa sú jedinečné, aj domáce vzdelávanie je u každého niečím špecifické. V tomto článku vám ponúkame prehľad štýlov domáceho vzdelávania. Ak si ten svoj ešte len hľadáte, môžete sa inšpirovať alebo nájsť aspoň smer. 

Continue reading “Štýly v domácom vzdelávaní”