Bežné a domáce vzdelávanie sú ako hokej a krasokorčuľovanie: nedajú sa porovnávať

Porovnávať bežné a domáce vzdelávanie sa zdá pre mnohých úplne normálne a dobré. Rozprávame o výhodách jedného a negatívach druhého, snažíme sa zaujať stanovisko a nakoniec „vyniesť verdikt“, ktorý spôsob vzdelávania je lepší.  Pýtať sa, či je lepšia bežná alebo domáca škola, je však otázkou rovnakého druhu, ako keď sa pýtame, či je lepší hokej alebo korčuľovanie.  

Continue reading “Bežné a domáce vzdelávanie sú ako hokej a krasokorčuľovanie: nedajú sa porovnávať”

Úspešní domškoláci II.

Najčastejším argumentom proti domácemu vzdelávaniu je zvyčajne socializácia a hneď za ňou nasleduje nenapĺňanie osnov, resp. nedostatočné vzdelanie, ktoré môže viesť k tomu, že sa takto vzdelávaní ľudia nebudú vedieť uplatniť na trhu práce. V tomto krátkom seriáli predstavíme príklady, ktoré potvrdzujú, že tie kuvičie hlasy nemusia mať pravdu.

Continue reading “Úspešní domškoláci II.”

Rast počtu domškolákov sa spomaľuje, predstavujú len 0,36 % žiakov základných škôl 

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku má k dispozícii aktuálne počty žiakov v individuálnom vzdelávaní za školský rok 2023/2024. V tomto školskom roku pribudlo na Slovensku menej žiakov v individuálnom vzdelávaní ako v školskom roku 2022/2023. 

Continue reading “Rast počtu domškolákov sa spomaľuje, predstavujú len 0,36 % žiakov základných škôl “

Domškolákov pribudlo v tomto roku menej

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám opäť poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní, oficiálne individuálnom vzdelávaní, za školský rok 2023/2024. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v materských školách a základných školách, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka.

Continue reading “Domškolákov pribudlo v tomto roku menej”

Úspešní domškoláci I.

Najčastejším argumentom proti domácemu vzdelávaniu je zvyčajne socializácia a hneď za ňou nasleduje nenapĺňanie osnov, resp. nedostatočné vzdelanie, ktoré môže viesť k tomu, že sa takto vzdelávaní ľudia nebudú vedieť uplatniť na trhu práce. V tomto krátkom seriáli predstavíme príklady, ktoré potvrdzujú, že tie kuvičie hlasy nemusia mať pravdu.

Continue reading “Úspešní domškoláci I.”