Štatistika žiakov v domácom vzdelávaní v šk. roku 2013/2014

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva v školskom roku 2013/3014 počet individuálne vzdelávaných detí podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. paragraf 24 odsek 2 písmeno b) predstavoval 42 žiakov. Občianskemu združeniu „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ sa podarilo osloviť rodičov 30 detí v 18 rodinách, čo predstavuje 71% doma vzdelávaných detí. Toto zisťovanie sme vyhodnotili a prinášame Vám výsledky.

Continue reading “Štatistika žiakov v domácom vzdelávaní v šk. roku 2013/2014”

Akadémia domácich školákov 2014 v Rodinkove

Drahí naši domškoláci!

Aktualizácia 1.6.2014: akcia bola pre nedostatočný záujem zrušená

Blíži sa čas vhodný na uskutočnenie našej pravidelnej “Akadémie domáceho vzdelávania”. Prihlasovací formulár je na URL https://branok.wufoo.com/forms/akadamia-domacich-kolakov-rodinkovo-2014/ a treba sa zaregistrovať do 31.5.2014!

Termín určený vedením padol na pondelok, dňa 23.6.2014 v Rodinkove http://rodinkovo.webnode.sk/ . Máme možnosť tam prespať, kto chce nech sa ozve na e-mail krajcovicova@golemtech.sk . Rodinkovo žiaľ nemá voľný žiaden víkend a iné vhodne miesto (veľké, vhodne lacné, vnútorné priestory, lacný dobrý obed, bezpečný výbeh pre decká, …) ďalej od západu SR sa nám ako Západoslovákom logicky nájsť nepodarilo. Bolo by určite jednoduchšie, aby akcie organizovali “miestni”, teda Blaváci v BA, Žilinčania v Žiline a pod. To je výzva pre každého z nás! Prosím poobzerajme sa vo svojom okolí po vhodných možnostiach (rodinné centrá, kulturáky, školy, centrá voľného času, miestne kiná a divadlá, ubytovacie zariadenia,…).

Príchod je medzi 8:30 do 9:30 a je žiadúce aby sme všetci prišli načas. Po príchode je nutné, aby každá rodinka nainštalovala svoje portfólia. Bolo by fajn, ak by sa niekto ujal organizácie občerstvenia, kávy a pod. – ideálne by bolo nahlásiť sa dopredu na lucia.kuzminova@gmail.com . Tiež tak upratanie občerstvenia a priestorov po skončení Akadémie (kto sa neponáhľa príliš domov).

O 10:00 sa začne samotná Akadémia – vystúpenia deti. Nebojme sa zapojiť s čímkoľvek na čo sú naše deti hrdé, od hudobného vystúpenia, prednesu, divadla, prednášky,… po kúzelnícke triky :-). Krátky popis, trvanie vstupu, vek detí a prípadné požiadavky je potrebné poslať čo najskôr na e-mail lucia.kuzminova@gmail.com , aby sme vedeli pripraviť program. Vystupovať môžu aj súrodenci domácich školákov.

Obed bude medzi 12:00 do 13:00 Prihlasovanie na obed je len do 31.5.2014, cena dospelej porcie je 3,50€ a detskej 2,50€, strava bude bezlepková. Tiež je nutný príspevok Rodinkovu, v ktorom sa akadémia bude konať, v minimálnej výške 5 eur/rodina. Peniažky je potrebné zaslať do 31.5.2014 na č. účtu: 1108103049/8410 a do správy pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno a priezvisko. Ak sa Vám prísť nepodarí, peniažky sa môžu použiť na chod OZ (kolky, príprava ďalšej akcie).

Po obede bude čas na diskusie a zdieľania, obdivovanie a spratanie portfólií (potrebne do 16:00), prípadne workshopy a aktivity (minule si deti pripravili milé predstavenie pre ostatných :-), výlety či voľnú hru, grilovanie… Vítaná je ochota pripraviť pre ostatných nejakú aktivitku či už dnu alebo v exteriéri, pokusy, workshop, dielničku, divadlo, hru, pokladovku, šport…čokoľvek.. možno si deti chcú pripraviť čosi pre ostatných dopredu, alebo až tam?

Počas akcie nebude zabezpečený dozor k deťom. Teda každý bude zodpovedný za svoje deti. Je potrebné zabezpečiť okrem ich bezpečnosti najmä to, aby sa zdržiavali len v určených priestoroch – miestnosti v ktorých bude akadémia a vonkajšie priestory (aby nebehali po izbách a balkónoch a pod).

Vítané je občerstvenie na spoločný stôl. Vonku je možné spraviť si popoludní grilovačku, kto ma záujem treba si priniesť veci a potraviny na grilovanie.

Snáď sa stretneme v hojnom počte a bude to pre nás všetkých obohacujúci čas, vďaka pevnejšej organizácii a snáď aj prerozdeleniu kompetencií nikoho akcia nevyčerpá a každý bez ohľadu na vek načerpá inšpiráciu a silu do budúcnosti!

Po Akadémii bude nasledovať ďalšia celoslovenská akcia “No back to school” v posledný augustový víkend – ešte upresníme. Ak máte nápady na miesto, program… a chuť to organizovať, do toho! Ak sa nám podarí postupne si organizovať aj lokálnejšie podujatia, podeľme sa o inspiráciu s ostatnými na stránke alebo aspoň v googlegroupske.

Akékoľvek problémy s prihlasovaním či programom sa pokúsime riešiť spoločne e-mailom (prihlasovanie, obedy, prespatie – Vierka a vystúpenia, program a iné – Lucia).

Sumár: do 31.5.2014

– prihlásiť sa + nahlásiť obedy (formulár  https://branok.wufoo.com/forms/akadamia-domacich-kolakov-rodinkovo-2014/ ),

– nahlásiť záujem o prespatie ( krajcovicova@golemtech.sk ),

– zaplatiť (č. účtu: 1108103049/8410 a do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno a priezvisko),

– nahlásiť vystúpenia deti+vek, popis, trvanie, požiadavky ( lucia.kuzminova@gmail.com )

– ochotu pomôcť s prípravou miestnosti a občerstvenia pred a sprataním po akcii, pripadne ochotu priniesť občerstvenie apod. ( lucia.kuzminova@gmail.com ).

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Vierka  a Lucia  R.

O socializácii a inštitucionalizovanom školstve

Doma vzdelávame deti už druhý rok. Neodopierame im možnosť stretávať sa s kamarátmi, pretože spolužiak neznamená automaticky kamarát, či priateľ. Naše deti majú množstvo kvalitných priateľstiev, a to nielen s deťmi rovnakého veku. Domáce vzdelávanie neznamená izoláciu dieťaťa, naopak, dieťa má množstvo príležitostí stretávať sa s ľuďmi, chodievame na exkurzie, deti navštevujú krúžky, a v neposlednom rade máme viac času vytvárať  si kvalitné vzťahy v širokej rodine. Deti majú všeobecne viac času na skutočný život, keďže nemusia tráviť celé predpoludnia sedením v škole a popoludnia domácimi úlohami, pri ktorých im často musia pomáhať rodičia, a tak doučiť svoje dieťa to, čo nestihlo v škole, pretože tam sa má učiteľ snažiť o prakticky nemožné — venovať sa vyše dvadsiatim deťom naraz.

Copyright Lucia Tužinská
Copyright Lucia Tužinská
Continue reading “O socializácii a inštitucionalizovanom školstve”

Reportáž zo seminára domáceho vzdelávania 2014

Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Deň druhého kola prezidentských volieb bol pre komunitu homeschoolerov dôležitý kvôli semináru, ktorý organizovalo OZ „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho z celého Slovenska približne šesťdesiat rodičov a štyridsať detí.

Publikum na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Publikum na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Témy prednášok boli rôzne ako je rôzne zloženie komunity domácich školákov na Slovensku. Alešova prednáška o tvorbe esejí mala za cieľ vysvetliť nám spôsob ako naučiť deti rozlišovať skutočnosti od názorov a potom v „rieke myšlienok“ zhodnotiť fakty a nachádzať riešenia. V istom momente Alešovej prednášky, keď hovoril o výchove ku slobodnému rozhodovaniu, sa dostala diskusia ku hodnotám a rodičovskej formácii, pri ktorých sa rozdelilo poslucháčstvo do dvoch táborov. Téma tvorby esejí všetkých natoľko zaujala, že prevážila spor. Aleš vtipne označil tieto dva tábory rodičov na „Nemcov“ a „anarchistov“ pre spôsob akým pristupujú ku vzdelávaniu a výchove. Osobne však vnímam túto rozdielnosť ako vzájomne obohacujúcu. Na Alešovej prednáške som si uvedomil, že jeden z mojich výchovných postojov „urob čo som ti kázal, lebo som ti to kázal ja“ je v dlhodobých dôsledkoch kontraproduktívny.

Aleš Štesko na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Aleš Štesko na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Nezabúdam na to, že cieľom mojich snažení s domácim vzdelávaním je vychovať nekonformných, samostatne a kriticky mysliacich vzdelaných ľudí so širokým kultúrnym rozhľadom, schopných uplatniť sa vo svete, ktorý tu bude o desať, dvadsať rokov a to na základe vedomostí a schopností. Ako konzervatívec si myslím, že okrem spomenutých rozumových schopností je dôležitý aj morálny charakter človeka. Zásada „Nebát se a nekrást“ musí byť v niečom ukotvená, inak sa stane nedostatočnou a história dokazuje, že vzdelaný a nemorálny jedinec dokáže spôsobiť viac zla.

Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Prednáška, ktorú viedli Ad a Ingela de Bruin sa niesla v intenciách jej názvu „Naše skúsenosti s domácim vzdelávaním“. Ad najprv hovoril o zlomových udalostiach v ich živote. O sedemročnej misii v Ugande, o návrate do Holandska, kde sa rozhodli aj napriek nelegálnosti domáceho vzdelávania začať učiť vlastné deti doma. Opisoval ako sa úrady, polícia a súd snažili zastrašiť ich hrozbami pokuty, väzenia alebo odobratia detí z rodiny, pretože nerešpektujú zákony, predpisujúce povinnú školskú dochádzku. Ad hovoril o dôvodoch pre ktoré nastúpili cestu domáceho vzdelávania. Ak on ako kresťan cíti povinnosť svedomia vzdelávať deti v kresťanskom duchu, nesmie sa tomu prizerať a musí niečo spraviť. Božou cestou je vziať ich zo školy a učiť ich sám.

Poslucháči na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Poslucháči na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Keď Ingela popisovala jej spôsoby vzdelávania, ku ktorým neoddeliteľne patrí výchova, dotkla sa aj témy sexuálnej výchovy. Hovorila o „chlapských večeroch“, ktorými označila deň v týždni, počas ktorého Ad brával chlapcov na výlet do prírody, na ktorom hrávali futbal, hry a zabávali sa „po chlapsky“, čím sa mu podarilo vybudovať vzťah dôvery so svojimi deťmi. V tejto atmosfére potom mohli otvárať aj citlivé témy, medzi ktoré sexualita patrí. Rozhovor vždy prispôsobil veku chlapcov. Keď mali dvanásť rokov, dostali „prvé kvapky“, v štrnástich hovorili podrobnejšie a v šestnástich hovorili úplne otvorene.

Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Poslednú prednášku nabitú informáciami mal Graham W. Hendrey. Vychádzal z kníh , ktorých autorom je John Taylor Gatto a témou bolo elitné vzdelávanie. Opísal trinásť zásad, podľa ktorých vzdelávajú deti zámožných ľudí v súkromných školách a ku každej ponúkol svoje riešenie v podmienkach domáceho vzdelávania. Pre pokročilý čas nemohla byť k prednáške diskusia, ale myslím, že Graham natoľko zaujal, že si rodičia dohľadajú zdroje sami.

Graham W. Hendrey na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Graham W. Hendrey na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Deň, ktorý sme strávili v priestoroch školy Fantázia bol vyčerpávajúci, ale zároveň nás naplnil neuveriteľným množstvom myšlienok a pocitov, zoznámili sme sa s mnohými novými ľuďmi a myslím, že táto skúsenosť v nás bude rezonovať ešte dlho po skončení tohto vydareného seminára. Naša vďaka za to všetko patrí predovšetkým Bohu, ktorý nás neustále inšpiruje k práci a k hľadaniu nových ciest, vďaka patrí vzácnym prednášajúcim, ktorý nás svojimi myšlienkami a svedectvom života povzbudili, škole Fantázia za poskytnutie zázemia, ôsmym animátorkám, ktoré sa nám v čase prednášok starali o deti a tiež všetkým účastníkom, pretože bez nich by to nebolo ono.

Branislav Krajčovič

Images Copyright by Branislav Krajčovič

Obecenstvo na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Obecenstvo na Seminári domáceho vzdelávania 2014
.

Aký názor majú prezidentskí kandidáti na Domáce vzdelávanie?

V sobotu tu máme prezidentské voľby, tak sme pred dvoma mesiacmi oslovili všetkých kandidátov nasledujúcou otázkou:

„Ako kandidáta/kandidátku na post prezidenta republiky by nás a našich sympatizantov zaujímal Váš postoj k téme domáceho vzdelávania. V súčasnej dobe jestvujúca zákonná úprava dovoľuje za mimoriadne prísnych podmienok individuálne vzdelávanie len na prvom stupni ZŠ. Naša organizácia sa snaží presadiť možnosť tejto formy vzdelávania i pre druhý stupeň ZŠ. Zaujímalo by nás, či by ste v tomto duchu, ako prezident/prezidentka SR, podporili našu iniciatívu.“

Continue reading “Aký názor majú prezidentskí kandidáti na Domáce vzdelávanie?”

Seminár domáceho vzdelávania 2014

Aktualizácia 26.3.2014: na seminár sa môžete prihlásiť aj po termíne 23.3.2014, ale môže byť problém zabezpečiť stravu.

Seminár organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku dňa 29.3.2014 v priestoroch ZŠ Škola Fantázia, Magurská 16, Banská Bystrica, GPS súradnice 48.760461N,19.161983E

Účastnícky poplatok je vo výške 5€ za dospelého a 2€ za dieťa. Zabezpečujeme službu stráženia detí animátormi, ktorí sa v čase prednášok budú starať o Vaše ratolesti.

Možnosť objednať si obed je za 5€ pre dospelého a 3€ pre dieťa.

Vašu účasť potvrďte prosím do 23.3.2014. Registrácia je online na http://tinyurl.com/k422k3p resp. https://branok.wufoo.com/forms/seminar-domaceho-vzdelavania-2014/

Program

08:30 — 09:00 registrácia účastníkov
09:30 — 10:30 prednáška Ad a Ingola de Bruin: Naše skúsenosti s DV
10:30 — 11:30 diskusia o prednáške
12:00 — 13:00 obed
13:30 — 14:30 prednáška Aleš Štesko: Projekt a esej
14:30 — 15:30 diskusia o prednáške
15:45 — 16:45 prednáška Graham W. Hendrey: Čo vás štátne školy nenaučia — 13 princípov elitného vzdelávania
17:00 záver

 

Prednášajúci

Ad de Bruin žije so svojou manželkou Ingolou v Banskej Bystrici, sú priekopníkmi domáceho vzdelávania (DV) v rodnom Holandsku a sú členmi organizácie „Youth With a Mission“ (YWAM). Je to „medzinárodné dobrovoľnícke hnutie kresťanov z rôznych prostredí, kultúry a kresťanskej tradície oddané slúžiť Ježišovi po celom svete.“ Na Slovensku YWAM organizuje semináre, modlitbové stretnutia, rôzne aktivity na skvalitnenie rodinného života, ako napr. „Dobrodružstvo s otcom — nezabudnuteľný víkend v prírode vo dvojici otec a syn“, alebo „Manželské večery“, ktorých cieľom je upevniť zväzok manželského páru pomocou praktických rád, ako si budovať vzťah. Viac informácií na stránke http://www.ywam.sk/

Seminár Ada a Ingoly nesie názov „Naše skúsenosti s DV“. Budú hovoriť o svojich skúsenostiach s DV a o svojej neľahkej ceste k domácemu vzdelávaniu kvôli tomu, že DV je v Holandsku dodnes nelegálne. Prednáška bude v angličtine simultánne tlmočená do slovenčiny.

Aleš Štesko je riaditeľom súkromnej základnej školy Škola Fantázia v Banskej Bystrici, na ktorej pravidelne usporadúva trojdňový „festival prirodzeného učenia“ s názvom „Radi s deťmi“, ktorý je mixom rôznych prednášok, seminárov, tvorivých dielní, koncertov a stretnutí rodičov, učiteľov a detí. Viac informácií je na stránke http://www.radisdetmi.sk/

Alešov seminár nesie názov „Projekt a esej“ — ako deti naučiť vyjadriť svoj názor, hlavnú myšlienku témy a zároveň si viac zapamätať

Graham William Hendrey založil Native Speakers’ Academy (NSA) v Banskej Bystrici na prelome rokov 2003/2004 najmä z toho dôvodu, že na trhu chýbala jazyková škola, na ktorej by bol preferovaný individuálny prístup ku žiakovi. Kvôli tejto filozofii je žiakov v skupine maximálne päť. Okrem angličtiny NSA zamestnáva „native speakers“ aj pre vyučovanie francúzštiny, španielčiny a slovenčiny. Prednáša semináre na témy „English as foreign language“, unschooling alebo „peacefull parenting“ Viac informácií nájdete na stránka NSA http://www.nsa-slovakia.com/

Názov Grahamovho seminára je „Čo vás štátne školy nenaučia — 13 princípov elitného vzdelávania“ a bude o myšlienkach z prednášok Johna Taylora Gatta „v čom sa líši elitné vzdelavanie od štátneho“. Prednáška bude v angličtine simultánne tlmočená do slovenčiny.

seminar2014x

Mediálny partner akcie

vyveska150

www.domacaskola.sk * bk