Konzultanti pre rodiny

Potrebujete poradiť v otázkach domáceho vzdelávania osobne?
Obráťte sa na niektorého z našich konzultantov podľa regiónu alebo podľa špecifickej témy.

Západné Slovensko
Anna Dobrovodská: anna.dobrovodska@domacaskola.sk (odpoveď očakávajte cez víkend)
Čakanka Matušíková: cakanka.matusikova@domacaskola.sk (telefón po vyžiadaní)
Lenka Šústová: lenka.sustova@domacaskola.sk

Považie
Kristína Štefinová: kristina.stefinova@gmail.com

Stredné Slovensko
Erika Kočíková: erika.kocikova@domacaskola.sk
Zuzana Vnenčáková: zuzana.vnencakova@domacaskola.sk

Východné Slovensko
Eva Miliczká: eva.miliczka@domacaskola.sk

Domáce vzdelávanie cez školy v ČR
Eva Miliczká: eva.miliczka@domacaskola.sk

Domáce vzdelávanie cez školy v USA
Čakanka Matušíková: cakanka.matusikova@domacaskola.sk (telefón po vyžiadaní)

Deti so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami
Erika Kočíková: erika.kocikova@domacaskola.sk
Lucia Rosáková: lucia.kuzminova@gmail, 0904558536 (v prípade potreby zavolá naspäť)

Domáce vzdelávanie predškolákov
Monika Ludrovanová: monika.ludrovanova@domacaskola.sk (odpovedá do 2 dní)