Požičovňa Montessori pomôcok

Požičovňa funguje od januára 2017. Katarína Staňová je zodp. osobou, ktorá dohliada na požičiavanie pomôcok. Kontakt: montessori.pozicovna@gmail.com

Zásady požičiavania:

  • vypožičiavateľ  sa musí dopredu ohlásiť, kedy si po pomôcky príde
  • raz mesačne je posielaný newsletter s ponúkanými pomôckami (fotka, názov, záloha, výpožičná cena)