Medzinárodný deň Dunaja – ako ho využiť v domácom vzdelávaní?

Dunaj – naša najväčšia rieka a európsky veľtok. Preteká nielen Slovenskom, ale ďalšími 9 krajinami. Je významnou dopravnou tepnou Európy. Ovplyvňuje rozsiahle lužné a vodné ekosystémy. Vytvára značné zásoby pitnej vody. A má veľký hospodársky význam. V tomto článku sa pozrieme na viaceré zdroje, pomocou ktorých si v domácom vzdelávaní nielen pripomenieme tento deň, ale aj sa pomocou nich veľa naučíme.

Continue reading “Medzinárodný deň Dunaja – ako ho využiť v domácom vzdelávaní?”

Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?

Aj tento rok, v polovici apríla, sa v Belušských Slatinách konala Akadémia domáceho vzdelávania, jedna z akcií, ktoré už tradične organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je deťom vzdelávaným doma poskytnúť možnosť prezentovať svoje záujmy, talenty, zručnosti a schopnosti. 

Continue reading “Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?”

Slovné druhy inak: Zoznámte sa, prosím!

Slovné druhy – „memorovačka“ z učebníc, ktorá ktorá sa dá poňať tak, aby si to dieťa zapamätalo na základe nejakých súvislostí, ktoré si môže pospájať. Stačí odbúrať klasickú metódu, ktorá všetko berie od konca: najprv predstaví neznámy abstraktný pojem, ktorý následne rozdelí na dve kategórie označené ďalšími abstraktnými neznámymi pojmami a na koniec to všetko rozdrobí na desať ďalších pojmov! Keď však necháme deti skúmať, objavovať, tešiť sa a byť zvedavými, pôjde to ľahšie – od konkrétneho k abstraktnému.

Continue reading “Slovné druhy inak: Zoznámte sa, prosím!”