Príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania… Kto sa v tom má vyznať?

Ak sa povenujete týmto štyrom útvarom ľudovej slovesnosti naraz, ľahko si dieťa všimne rozdiely. O to lepšie to ide, ak pracujete s jednoduchým materiálom, ktorý si ľahko pripravíte.

Materiál, z ktorého vychádza tento text si môžete vyrobiť ľahko doma, ale môžete si ho aj stiahnuť TU.

Ako na to

Hárky s príkladmi prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní treba rozstrihať na pásiky po jednom príklade a pásiky na zadnej strane farebne označiť bodľa farieb so stĺpcami. Tým sa stane pomôcka autokorektívna a dieťa si môže správnosť riešení skontrolovať samo.

Teraz ste na „hru na detektívov“ pripravení. Ide síce len o triedenie, ale vlastne budete čítať šifry a dôležitá je tu práca s chybou (zamyslieť sa nad ňou a budovať na nej), samostatné uvažovanie a samostatné vyvodenie záverov. Ak dieťa dokáže pracovať aj bez nápovedy, ponúkneme mu 4-stĺpcový hárok bez popisu vlastností.

Ak pracuje s hárkom obsahujúcim vlastnosti jednotlivých útvarov a popisy si nevšíma (tak ako to bolo u nás, lebo také čítanie syn považuje za stratu času), nevadí, poučí sa na chybách. Ak si popisy všimne, prečíta a snaží sa triediť podľa nich, tiež sa pri kontrole na svojich chybách naučí – lepšie rozlišovať vlastnosti jednotlivých ustálených slovných spojení.

1. Dieťa najprv roztriedi pásiky na 4 kôpky do stĺpcov. Môže otočiť kôpku pri stĺpci prirovnania (to je najjednoduchšia kategória) a podľa farebného kódu vytriedi správne a nesprávne odpovede – overí správnosť detektívovej práce.

2. Pokúsi sa zistiť, čo majú spoločné šifry (prirovnania) na pásikoch (napr. že všetky obsahujú slovko „ako“, že sa porovnávajú dve veci na základe jednej spoločnej vlastnosti). Spoločne môžete rozlúštiť význam prirovnaní – zistiť, čo je konkrétna vlastnosť pre porovnanie v jednotlivých prirovnaniach.

3. Podľa farby dieťa zaradí na správne kôpky tie pásiky, ktoré sa zvýšili z kôpky prirovnaní.

4. Rovnako pokračuje kategóriou pranostiky: vytriedi správne odpovede a analyzuje, nesprávne odpovede zaradí na správne kôpky podľa farby. Pri úvahách o spoločných znakoch dieťa príde na ten kód, že pranostiky hovoria o prírode, o počasí, o menách v kalendári, o kalendárnych mesiacoch…

5. Rovnako postupuje pri kategórii porekadlá: vytriedi správne odpovede a analyzuje, nesprávne odpovede zaradí na zvyšnú správnu kôpku podľa farby. Dieťa si všimne obrazné vyjadrenia porekadiel, ktorým nemusí rozumieť, preto ich treba dešifrovať spoločne. Pri snahe prelomiť kód – pri hľadaní spoločných znakov v kategórii porekadiel si dieťa všimne, že opisujú nejakú situáciu, čo sa deje, čo sa niekomu prihodilo.

6. Ak dieťa na vlastnosti porekadiel nevie prísť, porovnáme si ich s kategóriou prísloví.

7. Príslovia sú najnáročnejšie – ako obraznosťou, tak ponaučeniami, ktoré z prísloví plynú. Pri dešifrovaní a analýze si všimneme to ponaučenie ako rozlišovací znak medzi prísloviami a porekadlami.

Obraznosť prísloví a porekadiel je však taká vysoká, že dieťa príde na význam samostatne len v málo ktorých príkladoch. No určite sa aspoň rozprúdi celkom zábavná debata pri dešifrovaní tých kódov. A môžete si vyskúšať takým „šifrovaným“ jazykom hovoriť. Odkazy na zásobu prísloví, porekadiel a pranostík nájdete na konci článku.

Nakoniec si povieme, že farby môžu poslúžiť ako mnemotechnická pomôcka k vlastnostiam jednotlivých ustálených slovných spojení:

PRÍSLOVIA – zlatá / žltá = poklad ľudovej múdrosti a ponaučenia
POREKADLÁ – červená = stop, zastav a zamysli sa
PRANOSTIKY – zelená = príroda
PRIROVNANIA – modrá

Dieťa si všetko „odmaká“” na základe vlastných správnych i nesprávnych odpovedí. Ak ho pátranie po spoločných znakoch a dešifrovanie „tajných kódov“ prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní aspoň trochu bavilo a vtiahlo, ľahko si to zapamätá.

Zásobníky“ ustálených slovných spojení

  • pranostiky roztriedené podľa mesiacov a dátumov v nich: predpovede.topky.sk
  • príslovia a porekadlá s vysvetlením významu: Eduworld

… a v knihe Adolfa Petra Zátureckého Slovenské príslovia, a porekadlá, úslovia a hádanky.

Blahoslav Hečko v knihe Nehádžte perly sviniam ponúka 300 prísloví a porekadiel v dvanástich jazykoch: slovenčina, latinčina, taliančina, francúzština, španielčina, angličtina, nemčina, čeština, ruština, poľština, chorvátčina, slovinčina.

Námety na ďalšie aktivity

Na webe svetokolonas.sk

Pracovné listy od vydavateľstva Orbispictus (prvé 4 strany)

Zábava so zakódovanými prísloviami a porekadlami do jazyka emoji alebo do piktogramov. Začiatočníci, ktorí nemajú dostatočnú znalosť ustálených slovných spojení, môžu hrať túto hru opačne – vybrať si nejaké spojenia a pokúsiť sa ich zakódovať.

Zdroj: Facebook RTVS

Veľa zábavy s pokladmi, ktoré sú ozdobou našej reči!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20