Chýbajúca podpora, pochybnosti a niestota v domácom vzdelávaní? Program OZ DVS podporí domškolácke rodiny

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku predstavuje projekt na podporu domškoláckych rodín, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Imapct Lab Nadácie Pontis. Cieľom projektu je skvalitniť vzdelávanie domškolákov prostredníctvom vzdelávania a odborného sprevádzania rodičov. Prihlasovanie je otvorené od 15. mája 2024 do 29. mája 2024.

Počas domáceho vzdelávania častokrát prídu otázky, na ktoré nie je jednoduché nájsť odpoveď. Niekedy nás nepodporuje ani naše najbližšie okolie, práve naopak, spochybňuje nás, naše metódy i naše kompetencie. V rôznej miere sme si tým prešli všetci.

OZ DVS poskytne domškoláckym rodinám podporu

V občianskom združení Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) sa snažíme pomôcť domškoláckym rodičom nabrať sebadôveru, získať nové poznatky a kompetencie a začať ich aj aktívne využívať. „Vytvorili sme program sprevádzania domškoláckych rodín postavený na moderných trendoch vzdelávania, ktorý prepojí odborné témy s každodennou realitou domáceho vzdelávania a poskytne rodičom individuálnu aj skupinovú podporu,“ hovorí o projekte jeho autorka Zuzana Vnenčáková. 

Pilotný projekt Sprevádzanie DV rodín sa bude realizovať v druhej polovici roku 2024. Prostredníctvom neho chce OZ DVS priniesť do zapojených domškoláckych rodín aj inovácie ako participácia detí na vytváraní vzdelávacích procesov, projektové vyučovanie, či sebahodnotenie. A navyše, účastníci nájdu v programe tiež podporu, usmernenie a inšpiráciu na lepšie vzdelávanie a rozvoj detí.

Program bol po prvýkrát verejne predstavený 27. apríla 2024 počas Konferencie domáceho vzdelávania 2024. kde bol vyhotovený tento video záznam:

Oblasti programu

Počas šiestich mesiacov budú naši lektori sprevádzať zapojené rodiny týmito oblasťami:

 • vízia našej domácej školy,
 • plánovanie domáceho vzdelávania a time manažment,
 • vnútorná motivácia,
 • didaktika,
 • tvorba projektov,
 • hodnotenie a sebahodnotenie.

„Lektorov sme vybrali nielen spomedzi domškoláckych rodičov s dlhoročnými bohatými skúsenosťami, ale aj spomedzi odborníkov z praxe a koučovací tím tvoria skúsené koučky a zároveň aktívne domškolácke mamy, ktoré majú skúsenosti a vhľad do problematiky domáceho vzdelávania,“priblížila koordinátorka projektu Alexandra Dobrotková.

Trvanie programu a jeho moduly

Projekt sa začne registráciou rodín v máji 2024 a zakončený bude v januári jeden a pol-dňovým pobytovým stretnutím rodín zapojených do projektu. Obsahová stránka programu je rozdelená do šiestich modulov. Na každý z modulov je vyhradený jeden mesiac a jedna téma. Všetky moduly majú rovnakú štruktúru:

 • interaktívny webinár – na ňom bude vysvetlená téma, ktorej sa v daný mesiac budú účastníci venovať,
 • aplikačná úloha pre celú rodinu s participáciou detí – pomocou nej účastníci začnú používať v praxi informácie nadobudnuté na webinári,
 • individuálny koučovací rozhovor – pomôže zacieliť na riešenia vhodné pre konkrétnu rodinu pri práci s témou,
 • podporná skupina pre rodičov – tým vytvoríme ďalšiu podpornú sieť, vďaka ktorej si zapojené rodiny nielen vymenia skúsenosti, ale zažijú aj podporujúce a motivujúce prostredie.

Súhrn podrobností o pilotnom projekte je k dispozícii v prezentácii použitej pri jeho predstavení na Konferencii domáceho vzdelávania 2024:

Ako sa do programu zapojiť

Programu sa môže zúčastniť každá domškolácka rodina, ktorá spĺňa nasledovné kritériá:

 • vzdeláva deti doma,
 • vyplní PRIHLASOVACÍ ONLINE FORMULÁR do 29. 5. 2024 (pri výbere bude zohľadnené poradie prihlásených),
 • zaviaže sa absolvovať celý projekt (podpíše dohodu s OZ DVS) a uhradí poplatok 60 € za celý polročný program.

Za poplatok 60 €, teda v prepočte 10 € za každý mesiac programu, účastníci získajú:

 • 6x interaktívny webinár s aplikačnou úlohou,
 • 6x individuálna koučovacia hodina (koučku a termín si vyberá rodina),
 • 6x podporná skupina vedená facilitátorkou,
 • ubytovanie na záverečnom stretnutí.

Ak máte o program záujem, no z rôznych dôvodov sa nechcete zaviazať k absolvovaniu celého programu, vyplňte prihlasovací online formulár a za spomínaný poplatok 60 € môžete získať prístup k interaktívnym webinárom a samostatnej podpornej skupine, bez koučovacích hodín a bez účasti na záverečnom pobytovom stretnutí rodín.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20