Reportáž zo seminára domáceho vzdelávania 2014

Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Deň druhého kola prezidentských volieb bol pre komunitu homeschoolerov dôležitý kvôli semináru, ktorý organizovalo OZ „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ v Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho z celého Slovenska približne šesťdesiat rodičov a štyridsať detí.

Publikum na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Publikum na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Témy prednášok boli rôzne ako je rôzne zloženie komunity domácich školákov na Slovensku. Alešova prednáška o tvorbe esejí mala za cieľ vysvetliť nám spôsob ako naučiť deti rozlišovať skutočnosti od názorov a potom v „rieke myšlienok“ zhodnotiť fakty a nachádzať riešenia. V istom momente Alešovej prednášky, keď hovoril o výchove ku slobodnému rozhodovaniu, sa dostala diskusia ku hodnotám a rodičovskej formácii, pri ktorých sa rozdelilo poslucháčstvo do dvoch táborov. Téma tvorby esejí všetkých natoľko zaujala, že prevážila spor. Aleš vtipne označil tieto dva tábory rodičov na „Nemcov“ a „anarchistov“ pre spôsob akým pristupujú ku vzdelávaniu a výchove. Osobne však vnímam túto rozdielnosť ako vzájomne obohacujúcu. Na Alešovej prednáške som si uvedomil, že jeden z mojich výchovných postojov „urob, čo som ti kázal, lebo som ti to kázal ja“ je v dlhodobých dôsledkoch kontraproduktívny.

Aleš Štesko na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Aleš Štesko na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Nezabúdam na to, že cieľom mojich snažení s domácim vzdelávaním je vychovať nekonformných, samostatne a kriticky mysliacich vzdelaných ľudí so širokým kultúrnym rozhľadom, schopných uplatniť sa vo svete, ktorý tu bude o desať, dvadsať rokov a to na základe vedomostí a schopností. Ako konzervatívec si myslím, že okrem spomenutých rozumových schopností je dôležitý aj morálny charakter človeka. Zásada „Nebát se a nekrást“ musí byť v niečom ukotvená, inak sa stane nedostatočnou a história dokazuje, že vzdelaný a nemorálny jedinec dokáže spôsobiť viac zla.

Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Prednáška, ktorú viedli Ad a Ingela de Bruin sa niesla v intenciách jej názvu „Naše skúsenosti s domácim vzdelávaním“. Ad najprv hovoril o zlomových udalostiach v ich živote. O sedemročnej misii v Ugande, o návrate do Holandska, kde sa rozhodli aj napriek nelegálnosti domáceho vzdelávania začať učiť vlastné deti doma. Opisoval, ako sa úrady, polícia a súd snažili zastrašiť ich hrozbami pokuty, väzenia alebo odobratia detí z rodiny, pretože nerešpektujú zákony, predpisujúce povinnú školskú dochádzku. Ad hovoril o dôvodoch, pre ktoré nastúpili cestu domáceho vzdelávania. Ak on ako kresťan cíti povinnosť svedomia vzdelávať deti v kresťanskom duchu, nesmie sa tomu prizerať a musí niečo spraviť. Božou cestou je vziať ich zo školy a učiť ich sám.

Poslucháči na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Poslucháči na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Keď Ingela popisovala jej spôsoby vzdelávania, ku ktorým neoddeliteľne patrí výchova, dotkla sa aj témy sexuálnej výchovy. Hovorila o „chlapských večeroch“, ktorými označila deň v týždni, počas ktorého Ad brával chlapcov na výlet do prírody, na ktorom hrávali futbal, hry a zabávali sa „po chlapsky“, čím sa mu podarilo vybudovať vzťah dôvery so svojimi deťmi. V tejto atmosfére potom mohli otvárať aj citlivé témy, medzi ktoré sexualita patrí. Rozhovor vždy prispôsobil veku chlapcov. Keď mali dvanásť rokov, dostali „prvé kvapky“, v štrnástich hovorili podrobnejšie a v šestnástich hovorili úplne otvorene.

Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Ad a Ingela de Bruin na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Poslednú prednášku nabitú informáciami mal Graham W. Hendrey. Vychádzal z kníh , ktorých autorom je John Taylor Gatto a témou bolo elitné vzdelávanie. Opísal trinásť zásad, podľa ktorých vzdelávajú deti zámožných ľudí v súkromných školách a ku každej ponúkol svoje riešenie v podmienkach domáceho vzdelávania. Pre pokročilý čas nemohla byť k prednáške diskusia, ale myslím, že Graham natoľko zaujal, že si rodičia dohľadajú zdroje sami.

Graham W. Hendrey na Seminári domáceho vzdelávania 2014
Graham W. Hendrey na Seminári domáceho vzdelávania 2014

 

Deň, ktorý sme strávili v priestoroch školy Fantázia bol vyčerpávajúci, ale zároveň nás naplnil neuveriteľným množstvom myšlienok a pocitov, zoznámili sme sa s mnohými novými ľuďmi a myslím, že táto skúsenosť v nás bude rezonovať ešte dlho po skončení tohto vydareného seminára. Naša vďaka za to všetko patrí predovšetkým Bohu, ktorý nás neustále inšpiruje k práci a k hľadaniu nových ciest, vďaka patrí vzácnym prednášajúcim, ktorý nás svojimi myšlienkami a svedectvom života povzbudili, škole Fantázia za poskytnutie zázemia, ôsmym animátorkám, ktoré sa nám v čase prednášok starali o deti a tiež všetkým účastníkom, pretože bez nich by to nebolo ono.

Autor: Branislav Krajčovič

Images Copyright by Branislav Krajčovič

Obecenstvo na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Obecenstvo na Seminári domáceho vzdelávania 2014

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20