Slovné druhy inak: Zoznámte sa, prosím!

Slovné druhy – „memorovačka“ z učebníc, ktorá ktorá sa dá poňať tak, aby si to dieťa zapamätalo na základe nejakých súvislostí, ktoré si môže pospájať. Stačí odbúrať klasickú metódu, ktorá všetko berie od konca: najprv predstaví neznámy abstraktný pojem, ktorý následne rozdelí na dve kategórie označené ďalšími abstraktnými neznámymi pojmami a na koniec to všetko rozdrobí na desať ďalších pojmov! Keď však necháme deti skúmať, objavovať, tešiť sa a byť zvedavými, pôjde to ľahšie – od konkrétneho k abstraktnému.

Slovenský jazyk ako akademický predmet začína byť pre mnohých nepríjemnou povinnou jazdou už na prvom stupni základnej školy – nie len pre deti ale aj pre rodičov. A je to veľká škoda! Tak skoro sa zapisuje nechuť, dostáva sa pod kožu odpor a najmä sa vžíva obrovské nepochopenie. A pritom stačí látku deťom podať vo forme, ktorá je pre nich prijateľná:

  • namiesto prednášky rozhovor s navádzacími otázkami,
  • namiesto holých faktov súvislosti,
  • namiesto hotových poučiek vlastné pozorovania, zistenia a závery,
  • namiesto cvičení z učebnice hry.

Ako na to? Začnite prvými slovami!

Najprv sa porozprávame o tom, ako sa samo dieťa učilo prvé slová, keď ukazovalo prštekom na všetko okolo neho. Diskutujeme o tom, ktoré slová mohli byť / boli jeho prvé slová. Zistíme, že prvé slová opisovali to, čo bolo pre dieťa dôležité: mama, tata, mňam…

Potom diskutujeme o tom, ktoré slová asi boli prvými slovami pravekých ľudí, ktorí prví začali používať primitívnu reč. Čo bolo pre nich dôležité? (muž, žena, voda, oheň, jedlo, nebezpečenstvo)

Vyzveme dieťa, aby ukázalo na niečo, čo nemá žiadne pomenovanie. Zistí, že všetko na svete označujeme nejakým slovom.

Keď si chceme niečo povedať, skladáme zo slov vety. Skúsime si teda vyskladať vetu z jednej kôpky kartičiek (ktorá ale obsahuje len podstatné mená). Dieťa zistí, že sa to nedá.

Skúsimé druhú kôpku (ktorá obsahuje samé prídavné mená). Potom tretiu kôpku (samé slovesá).

Vlastné závery

Zamyslíme sa nad tým, prečo sa z tých slov nedajú poskladať vety. Rozprávame sa dovtedy, kým dieťa samo „objaví“ to, že slová majú rôznu funkciu / úlohu, že sú to slová rôznych druhov. V tejto chvíli si môžeme zadefinovať „slovné druhy“. Necháme dieťa doplniť kľúčové slová napr. do tejto vety: „Slová delíme na ____________ ____________ podľa ich úlohy vo vete, podľa toho, čo pomenúvajú a vyjadrujú.“ Alebo jednoducho do znenia definície podľa učebnice, ktorú používame.

Tajomstvo na pokračovanie

Dieťa necháme pohrať sa s geometrickými tvarmi, ktoré využijeme pri práci neskôr. Ale určite ho zaujmú už teraz a možno bude klásť zvedavé otázky. Možno príde na to, že každý tvar zastupuje nejaký druh slov a že ich je teda dokopy desať. Toľko na zoznámenie stačí.

Konkrétne slovné druhy si necháme na ďalšie dni. Pre deti, ktoré chytí viac príbeh s princom alebo princeznou má krásne riešenie Nata Sollárová. Na jej stránke nájdete aj geometrické symboly na vytlačenie. Alebo si ich môžete kúpiť v drevenom vyhotovení v obchodoch, ktoré predávajú Montessori pomôcky. Pôvodná (ideálna, no finančne najnáročnejšia) verzia symbolov je dokonca 3D (telesá). Celú kartičkovú sadu k slovným druhom kúpite na codokazemama.sk.

Zapojenie tvorivej práce a matematiky podľa Lenky

Inšpirovala som sa príspevkom o hravom poňatí slovných druhov so zapojením všetkých zmyslov, ale aj kritického myslenia a nedalo mi uspokojiť sa len s tým, že 3D symboly slovných druhov by sa nedali jednoducho vyrobiť aj doma. Vychádzajúc z hesla: „Čo môžeš vyrobiť spoločne s deťmi pre účely vzdelávania, nekupuj,“ – obzvlášť ak je možnosť prepojiť pri tom zručnosti z výtvarnej výchovy a ohmatať si aj niečo z matematiky – pozrela som, čo máme doma a nápad bol na svete.

Samotuhnúca modelovacia hmota, ktorá už dlhšie čakala na svoje využitie v šuplíku, k tomu bežný arzenál domškoláka: akrylové farby a fixky píšuce na rôzne povrchy a pustili sme sa do tvorby. Máme domškolácku malotriedku od troch do desať rokov a s nápadom som zaujala troch mladších. Rozdelila som hmotu na štyri časti a vyhlásila zadanie: „Ľubovoľná tvorba.“ Všetci nadšení, vrátane mňa, a tak som vytvorila malú a veľkú guľu, dva malé štvorboké ihlany, jeden veľký a jeden úzky vysoký, mesiac, menší kváder, 3D kľúčovú dierku a štít (ale vlastne sme mohli vyrobiť namiesto neho aj vajíčko alias matematicky „ovoid“).

Len tak mimochodom som prehodila, čo práve tvorím a spýtala som sa detí, či vedia, ako sa volá teleso, čo držím v ruke (ukazujúc ihlan). Pomenovali sme si všetky telesá a keďže prvák už mal vyhotovenú vlastnú hraciu kocku a predškoláčke práve došla fantázia, pridali sa obaja k formovaniu kvádrov a gúľ aj z vlastnej časti hmoty. Starší mi nakoniec pomohol vytvoriť aj zopár ihlanov, keď som už musela odbehnúť k práve zobúdzajúcemu sa drobčekovi.

Necelé dva dni sme nechali všetko schnúť a následne deti telesá vyfarbili. Pre istotu bola na stole k dispozícii na farbenie vždy len jedna farba a jeden druh telies, aby sme to nepoplietli. Tu sa k nám pridal už aj najstarší. Na obal od vajíčok som nalepila nápis „Slovné druhy – telesá“ a pomôcka k slovenskému jazyku počas „matematiky a výtvarnej výchovy“ bola pripravená!

Dejà-vu vo štvrtom ročníku

Téma sa ďalej rozvíja vo štvrtom ročníku. Ak sme mali od slovných druhov a ich symbolov dlhšiu pauzu, môžeme ich opäť vytiahnuť a oprášiť, pretože učivo sa špirálovito nabaľuje. Ak sa uložili len úlomky, celú story z tretieho ročníka si môžeme zopakovať. Pôjde to však rýchlejšie a na upevnenie a vizualizáciu si dieťa môže vytvoriť myšlienkovú mapu – nakresliť, ak rado kreslí, postaviť z Lega, ak miluje Lego, nadizajnovať na počítači, ak ho baví práca s PC…

Myšlienková mapa z publikácie Slovenčina ako hračka (A. Hrková, Z. Lenhartová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Kultúrno osvetové spoločenstvo obce Kovačica, Srbsko, 2015). Celá publikácia na stiahnutie na webe cameleo.download.

Rôzne materiály (pre sprievodcu)

Morfológia slovenského jazyka na webe Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV o pravidlách slovenskej gramatiky – od podstatných mien po citoslovcia podrobne cez všetky gramatické kategórie.

Pravidlá slovenského pravopisu na webe Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV o pravidlách správneho písania v slovenčine – od písmen a hlások cez veľké písmená, rozdeľovanie slov a cudzie slová až po interpunkčné znamienka.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20