O sprevádzanie v domácom vzdelávaní je enormný záujem. Čo si od neho účastníci sľubujú?

OZ DVS spustilo program podpory pre rodiny s deťmi v domácom vzdelávaní. Jeho cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania domškolákov. Program ovplyvní vzdelávanie vyše päťdesiatich detí.

Projekt Sprevádzanie DV rodín bol nadizajnovaný na desať rodín. Prihlasovanie do projektu sme spustili 16. mája 2024. Už v prvých dvoch dňoch prišlo deväť prihlášok, teda kapacita projektu bola okamžite plná na 90 %. Do konca lehoty na prihlasovanie na konci mája prišlo ešte dalších deväť prihlášok od rodín, ktoré si zapojenie do programu trvajúceho pol roka potrebovali premyslieť dlhšie. Z celkového počtu osemnásť prihlásených rodín spĺňalo kritériá výberu sedemnásť.

Prihlásili sa rôzne rodiny s rôznym počtom detí. Niektorí sú už ostrieľaní domškoláci, ktorí potrebujú „nakopnutie“ či svieži vietor do ich zabehaných koľají, iní naopak, úplní začiatočníci, ktorí budú vzdelávať doma prvý rok. Program sa dotkne vzdelávania vyše päťdesiatky detí.

Pre veľký záujem a napriek obmedzenej kapacite programu sme sa nakoniec rozhodli vyjsť záujemcom v ústrety a dodatočne sme vytvorili formát „na čiastočný úväzok“ – skupina troch rodín absolvuje z každého modulu len webinár a facilitovanú podpornú skupinu.

Zoznamovacie stretnutie ako nultý modul

Ešte pred „ostrým“ začiatkom workshopov sme sa rozhodli usporiadať neplánované úvodné stretnutie, aby sme sa všetci zoznámili a porozprávali sa o svojich očakávaniach, obavách, a dohodli si technické záležitosti. V stredu 12. júna vybraté rodiny absolvovali zoznamovancie stretnutie. Účastníci programu pochádzajú z rôznych kútov Slovenska od Bratislavy po Košice, takže toto krátke stretnutie sa konalo online.

Na začiatku stretnutia sme sa zoznámili s účastníkmi – rodinami, ktoré sa prihlásili do programu, a koučkami, ktoré budú viesť individuálne koučovacie rozhovory. Každý účastník mal príležitosť predstaviť sa, zdieľať svoje motivácie a očakávania. Potom autorka projektu Zuzana Vnenčáková predstavila obsah jednotlivých modulov a podala bližšie informácie o lektoroch, ktorí ich budú viesť.

Čo viedlo rodiny prihlásiť sa do programu?

 • Prihlásili sme sa, pretože sa potrebujeme zorientovať presne v tých oblastiach, ktoré tento projekt pokrýva.
 • Potrebovala by som pomôcť s vedením dieťaťa so špeiálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako nastaviť hranice v učení, netlačiť, nebojovať, ale zároveň byť pevná a jasná.
 • Uvedomujem si, že domáce vzdelávanie je pre nás veľká výzva a ako začiatočníkom by nám to mohlo uľahčiť štart a realizáciu samotných predstáv, aby sme po dvoch týždňoch neskončili v spádovej škola na dennom vzdelávaní.
 • Zaujali ma jednotlivé témy webinárov a najmä aplikačná časť. Že to, čo si vypočujem, reálne budem mať „za domácu úlohu“ skúsiť zaviesť do praxe v našej rodine. Výborná je aj podporná skupina , kde môžem nabrať inšpiráciu pre prácu s našimi zaujímavými detičkami, a tiež povzbudenie, že v tom všetkom nie sme sami a nie sme divní.
 • Celoživotné vzdelávanie mi dáva veľký zmysel. Myslím si, že koncept, ako ho ponúkate, je úžasnou príležitosťou rozšíriť si obzory o témy, ktoré ma osobne veľmi zaujímajú. Zaujala ma najmä časť venovaná rozhovorom s koučami.
 • Potrebujeme si nanovo ujasniť našu rodinnú víziu a začleniť čas na dôležité veci, aby sme nežili pod tyraniou súrneho.
 • V prvom rade sa chcem nechať ponoriť do DV komunity. Následne sa rada nechám viesť v tom, ako DV zaradiť prirodzene do rodinného aj osobného života.
 • Hľadáme aj takú podporu, ako v tom nebyť sami. Predsa len, to okolie na DV nereaguje vždy pozitívne a je náročné si to svoje rozhodnutie obhájiť, alebo celý ten tlak okolia ustáť.

S akými očakávaniami vstupujú do programu účastnícke rodiny?

 • Od účasti v tomto programe si sľubujeme lepšiu organizáciu práce, prehľad o zdrojoch, možnosť spolupráce s inými rodinami domškolákov, skupinami vzdelávajúcimi domškolákov.
 • Očakávam nasmerovanie, pomoc pri vytváraní si vlastného systému, odpovede na otázky fungovania domáceho vzdelávania, ale hlavne skúsenosti a zdieľanie.
 • Nakopnutie a novú iskru.
 • Väčšiu orientáciu v téme domáceho vzdelávania, načerpanie ďalších informácií, rozhovory s odborníkmi. A rovnako sa teším na spoznanie nových rodín, ktoré sa do projektu zapoja. Aj keď sme doteraz nevyhľadávali „kolektívy“, akosi cítim, že v oblasti domáceho vzdelávania je komunita dôležitý faktor podpory.
 • Priestor na štrukturované zamyslenie sa a pomenovanie toho, čo je pre nás ako rodinu dôležité, a vyčlenenie primárneho času v našom živote pomenovaným prioritám. Prehodnotenie nášho doterajšieho fungovania v oblasti time manažmentu a motivácie detí k učeniu sa.
 • Väčšie sebavedomie pri sprevádzaní syna v rámci domáceho vzdelávania. Praktické tipy ako s deťmi pracovať a podporiť ich prirodzenú túžbu po vzdelávaní a spoznávaní sveta okolo – od širších vhľadov do témy domáceho vzdelávania až po konkrétne tipy na metodiky výučby vybraných predmetov, edukačné pomôcky, prístupy a podobne.
 • Privítala by som osobné stretnutia. Prínosom bude rozširovanie mojich obzorov, nadobudnutie sebavedomia a pohodový rodinný život s efektívnym, nenúteným a nezaťažujúcim domácim vzdelávaním.

Druhá časť modulu

V druhej časti sme sa venovali technickým a organizačným záležitostiam programu. Diskutovali sme o týchto témach:

 • Komunikačné kanály: Dohodli sme sa na používaní skupinového chatu a na platforme, na ktorej sa budú konať online webináre. Stále hľadáme čas webinára optimálny pre všetkých účastníkov (čo je náročné, lebo v programe sú rodiny s deťmi v rôznom veku a s rôznym denným rytmom).
 • Harmonogram a termíny: Stanovili sme si harmonogram jednotlivých modulov – webinár (ktorý sa bude dať pozrieť aj zo záznamu), aplikačná úloha, koučovací rozhovor a facilitovaná podporná skupina.
 • Predstavili sme prihlasovací systém na individuálne koučovacie hodiny.
 • Nevyhnutná administratíva zo strany účastníkov, ako aj zo strany organizátora.

Ďalší krok: prvý modul programu

Na ďalšom stretnutí sa už účastníci programu zahryznú do prvého modulu, v ktorej si budú budovať alebo pripomínať víziu svojej domácej školy. V rámci modulu sa rodičia najprv zúčastnia webinára zameraného na teoretické poznatky, následne dostanú aplikačnú úlohu, do ktorej zapoja aj deti, potom absolvujú individuálne sedenia s koučkou a stretnú sa v podpornej skupine, kde budú môcť zdieľať svoje úspechy aj ťažkosti, s ktorými sa stretli, vymenia si skúsenonsti a porozprávajú sa v skupine podobne naladených ľudí.

Autor textu: Alexandra Dobrotková

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20