Stolové hry v domácom vzdelávaní

Stolové spoločenské hry majú v domácom vzdelávaní obrovský potenciál. Oproti deťom v klasickom vzdelávacom systéme majú domáci školáci oveľa viac času a priestoru zaradiť ich do svojho každodenného fungovania a využiť ich ako alternatívnu a hravú formu výučbyy nielen základných predmetov.

So stolovými (spoločenskými) hrami sa deti stretávajú už od útleho veku – najčastejšie v podobe pexesa či Človeče, nehnevaj sa. Automaticky im ponúkame tieto jednoduché hry na rozvoj pozornosti, pamäte či vytrvalosti. Neskôr v dôsledku chýbajúcich parťákov s rovnakými záľubami či nedostatkom času sa od toho ustupuje. Chce to viac osobného stretávania sa u seba doma. Času školopovinných detí pre rôzne krúžky či zamestnanie rodičov je ale málo. Deti viac fungujú s modernými technológiami, počítačom alebo tabletom. Čo sa však pri týchto technológiách ťažšie získava, sú mäkké zručnosti (soft skills) – rozvoj komunikácie tvárou v tvár, spolupráce, schopnosti rozhodovať sa, vyjednávať a riešiť problémy, flexibilita. Domáci školáci majú oveľa viac možností veku primerane a časovo neobmedzene rozvíjať svoje zručnosti a analyzovať jednotlivé situácie. Stolové hry podporujú:

 • aktívnu komunikáciu, diskutovanie,
 • hľadanie a navrhovanie riešení,
 • obozretné konanie a kritické myslenie,
 • strategické plánovanie,
 • vyrovnanie sa s neúspechom,
 • udržanie si motivácie a odhodlanie začať znova,
 • poučenie sa z chybných krokov a ich náprava v ďalšom kole,
 • vnímanie emócií seba i protihráča,
 • vnímanie reči tela, neverbálnu komunikáciu,
 • flexibilitu pri zmenených podmienkach,
 • vytrvalosť a koncentráciu.

Prinášame vám zopár tipov a inšpirácií na vybrané hry a ich využitie. Neváhajte ich vyskúšať. Na konci článku je uvedené aj rozdelenie hier, ktoré napomôže pri ich správnom výbere. 

Doba kamenná namiesto matematiky.

Hry na rozvoj matematiky, matematických predstáv a stratégie

Dračí poklad. Podarí sa vám vybudovať cestičku k pokladu skôr než drakovi? Túto hru zvládnu už aj menší škôlkari, a pritom je dobrým východiskovým bodom pre hravé pochopenie riešenia krížových tabuliek nielen v Hejného matematike

Karak. Hra, kde je potrebné poraziť rôzne príšery a nakoniec i draka sčítavaním svojej bojovej sily hádzaním 2 kockami. Svižná hra, kde sa počíta takmer v každom ťahu. Sčítanie do 20 (vrátane možných bonusov v hre) u nás syn zvládol ešte ako škôlkar práve vďaka tejto hre.

Karak sa u nás doma hrá takmer denne.

Ubongo. Ak poznáte Hejného parkety, tak tu sú v ešte zábavnejšej forme skombinované s postrehom a lákavosťou drahokamov. A existuje aj v náročnejšej 3D verzii.

Super farmár. Ďalšia hra, ktorá si vyžaduje počítanie a je vhodným doplnkom nielen k zvieracím rovniciam v Hejného matematike. Ale niekedy vám ani počítanie nepomôže, keď vám farmu vyplieni vlk 🙂

Labyrint. Kombinované plánovanie a vizuálna predstavivosť sú potrebné pre vytvorenie cesty k cieľu na pohyblivej doske. Treba však pružne zareagovať, keď protihráč posunie cesty iným smerom a vy musíte hľadať inú dostupnú alternatívu. 

Doba kamenná. Strategické plánovanie na viacerých úrovniach a najmä delenie, keď je potrebné zabezpečiť suroviny rôznej hodnoty zo súčtu hodu maximálne 7 kockami, alebo násobenie (druhá mocnina) pri získavaní bonusových kariet. Nesmie sa zabúdať na zabezpečenie potravín pre svojich roľníkov a zároveň zbierať body. Koľko dreva získate, ak ste kockami hodili 30 bodov a viete, že 1 drevo stojí 3 body? A keď potrebujete získať 3 tehličky zlata v hodnote 6 bodov, minimálne koľkými kockami musíte hádzať, aby ste mali šancu?

Úľ (hive). Strategická hra podobná šachu, avšak tvorená 6-uholníkovými kameňmi bez stabilného herného plánu, ktorý je naopak tvorený v priebehu samotnej hry. Niektoré kamene však môžu vystúpiť aj vertikálne o úroveň vyššie a prejsť poľom ako po moste. Naplánovať si ťah a spočítať si kroky je životne dôležité pre prežitie včelej kráľovnej, ktorú sa snažia obkolesiť súperove kamene – mravec, lienka, komár a ďalšie potvorky.

Bubliny (Bubbles). Postrehovka, kde sa však bez matematiky nepohnete – cieľom je totižto nájsť správnu kombináciu veľkostí bublín v 4 farbách a zodpovedajúcim číslam hodeným 4 farebnými kockami, na ktorých sú čísla do 20. Ak máte na zelenej kocke hodené najväčšie číslo, hľadáte kartu, kde je zelená bublina tá najväčšia. Sedieť musia všetky 4 kocky i bubliny.

Osadníci z Katanu. Populárna a jednoduchá hra zameraná na strategické plánovanie rozvoja svojich dedín a miest, obchodnícky talent, ale aj aby na kockách aspoň občas padali tie “správne” čísla. Veľmi skladná a variabilná hra, kde je naozaj nevyhnutná aj komunikácia.

Sabotér. Hra zasadená do prostredia trpaslíkov dobývajúcich podzemné poklady. Odhaliť lesť a nedať sa oklamať je základom úspechu v tejto hre. Preto je čítanie neverbálnych prejavov u protihráčov nemenej dôležité než samotné strategické plánovanie postupu.

Monopoly. Hra, ktorú každý pozná, alebo aspoň vie, že existuje. A existuje v množstve prevedení pre rôzne vekové kategórie či z rôzneho prostredia vrátane verzie Monopoly Bratislava. Investovanie, obchodovanie, plánovanie… základy ekonómie a samozrejme sa to nezaobíde bez počítania.

1 – Doba kamenná, 2 – Labyrint, 3 – Karak, 4 – Osadníci z Katanu, 5 – Úľ (hive), 6 – Ubongo 3D
Zdroj obrázkov: web

Hry na podporu slovenského jazyka a rečových schopností

Scrabble. Notoricky známa hra na podporu slovnej zásoby a hláskovania. Ak vaše dieťa rado číta, má bohatú slovnú zásobu, smelo do toho.

Slabiky v domine. Hra rozvíja slovnú zásobu a schopnosť operatívne tvoriť slová z dvojhláskových slabík. Pôvodne je to česká hra, ale slabiky neobsahujú symboly špecifické pre češtinu, preto sa dá využiť aj u nás.

Kto páruje, vyhráva. Hra, kde si sami môžete upraviť náročnosť pravidiel a poskytuje výborný priestor na hľadanie asociácií medzi zdanlivo nesúvisiacimi predmetmi a potrebu slovného vyjadrenie vzťahov medzi predmetmi. Dokážete prepojiť staré drevené hodiny a loptu? Farebné slamky a rozsypané guľôčky?

Dixit. Hra s množstvom verzií a krásnymi ilustráciami. Podporuje schopnosť správne opísať obrázok, vypichnúť to podstatné, neprezradiť priveľa, vnímať spoluhráčov. U protihráčov podporuje fantáziu, keď sa podľa opisu snažia najprv predstaviť si a potom uhádnuť správny obrázok na karte.

Príbehové kocky. Majú nezastupiteľnú úlohu v rozvoji slovenského jazyka a najmä slohovej tvorby a fantázie. Možno si ich zakúpiť v rôznych tematických prevedeniach a teda prispôsobiť celú hru záujmom detí. A môžete si veľmi ľahko vytvoriť vlastné, šité pre vás – či už z papiera alebo nalepením obrázkov na čisté drevené kocky, ktoré sa dajú kúpiť v predajniach s tvorivým materiálom. 

1 – Kto páruje, vyhráva, 2 – Dixit, 3 – Príbehové kocky Story Cubes
Zdroj obrázkov: web

Hry využiteľné v geografii, vlastivede, prírodovede či dejepise

Vlajky. Poznáte vlajku? Ktorému štátu patrí? Aké je hlavné mesto tohto štátu? Kvízová hra, kde sa bez znalosti geografie určite nepohnete a doplnená o zaujímavosť o každej krajine.

Země. Opäť kvízová hra s množstvom informácií o najzaujímavejších miestach na našej Zemi. A ako bonus je hracou doskou mapa sveta.

Vláčiky (Jízdenky, prosím; Ticket to ride). Popri stavaní vláčikových tratí sa nenápadne naučíte, kde je Konštantínopol, Paríž, či Riga. Hra je dostupná v rôznych geografických verziách – o Európe, Ázii či Amerike.

Puzzle Mapa Slovenska. Jednoduché puzzle s málo veľkými dielmi rozvíja geografické vnímanie Slovenska a jeho regiónov či vybraných väčších miest. Ako príloha k vlastivede príjemné spestrenie. Všeobecne puzzle trénujú systematickosť a vytrvalosť pri skladaní výsledného obrázku a že výsledok dosiahneme len krok po kroku, ak sa nevzdáme. Ak skladanie týchto puzzle obohatíte o kvíz k jednotlivým regiónom, vlastiveda bude v malíčku.

Poznáš Slovensko? Kvízová vedomostná hra s otázkami a fotohádankami o Slovensku o najzaujímavejších prírodných a kultúrnych atrakciách. Skvelý doplnok k našej vlastivede. Dajama má aj ďalšie verzie týchto hier (Poznáš Európu? Poznáš Tatry?…).

Na krídlach. Hra z prostredia vtáctva, pri ktorej sa o vtákoch môžete aj čo-to naučiť. Na každej hernej kartičke s vybraným druhom vtáka je uvedené, aký je preňho typický biotop a potrava.

Bogoss kostra. Veľmi jednoduchá ťahacia kartová hra, kde je však možné využiť jednotlivé kartičky na nenápadnú výuku kostry človeka a prípadných možných zranení. Treba si pamätať, akú kartu si kto od koho pýtal. A ako bonus sú karty fosforeskujúce a dá sa teda hrať aj potme.

Rad (Kolejka). Máte pocit, že deti nerozumejú, ako sa žilo za socializmu pred novembrom ´89? Hráči posielajú členov svojej rodiny postaviť sa do radu pred rôznymi obchodmi, snažiac sa čo najlepšie nakúpiť veci z nákupného zoznamu. Police obchodov sú prázdne a iba postupne sa ukáže, čo „dnes prišlo“. Nezáleží však iba na tom, kto príde skôr, niekedy je dôležitejšie kohosi poznať, alebo schopnosť predbehnúť sa. Hravo o dobe, ktorá vôbec nebola taká veselá.

Timeline Slovensko. Čo bolo skôr v našich dejinách? Zaujímavosti z našej histórie v zábavnom prevedení spoločenskej hry. A ako bonus možno kombinovať s ďalšími verziami Timeline hier – Česko, Vynálezy, Svetové dejiny

V tieni pyramíd. Ani neviete ako a podprahovo vnímate informácie zo staroveku popritom, ako sa snažíte získať čo najväčšie bohatstvo do svojej hrobky. Kartová hra s peknou grafikou a veľkým náučným potenciálom.

7 divov sveta. Opäť raz hra spájajúca históriu, stratégiu a základy hospodárenia. Ide o rýchlu kartovú hru, kde sa každý z hráčov stáva správcom jedného zo 7 antických miest a snaží sa dosiahnuť čo najviac civilizačných úspechov.

1 – Rad (Kolejka), 2 – Země, 3 – 7 divov sveta, 4 – Vlajky, 5 – Poznáš Slovensko?, 6 – Jízdenky, prosím!
Zdroj obrázkov: web

Postrehovky

SpeedCups. Alebo rýchle poháriky. Hra prepája pravú a ľavú hemisféru, podporuje pamäť, koncentráciu, svižnosť, koordináciu oko-ruka, keďže je potrebné podľa vyloženého obrázku zhodnotiť farebnú a priestorovú postupnosť a čo najrýchlejšie postaviť poháriky do potrebnej pozície. Na seba? Vedľa seba? A nevzdať sa, keď vám kartu trikrát po sebe vyfúkne súper. Zahrajú si aj najmenší, u starších je to napínavejšie.

Dobble. V rôznych prevedeniach od klasických, rozprávkových, tematických až po verziu od Inštitútu Daphne s rôznymi živočíchmi kombinuje rýchlosť, všímavosť a verbálne schopnosti. Majú deti radi Harryho Pottera? Elzu? Príšery? Marvelovských hrdinov? Aj tí majú svoje dobble.

Tango s tarantulou. Podporuje vizuálny a zvukový postreh. Vyhráva ten, kto sa dokáže najlepšie sústrediť a nezamotá si jazyk pri imitovaní zvukov zobrazených zvierat. A že si ho zamotá aj dospelý!

1 – SpeedCups, 2 – Dobble Harry Potter, 3 – Tango s tarantulou
Zdroj obrázkov: web

Pexesá, domino

Pexesá majú nespočetne veľa možností využitia. Od dopravných značiek, cez vybrané slová, živočíchy, stravovacie návyky až po výuku cudzích jazykov. Pexeso Bratislava deťom napríklad ponúka široké využitie vo výuke prvouky či vlastivedy, keď si vybrané kartičky vezmete so sebou von a hľadáte vyobrazené budovy. Môžete k ich hľadaniu využiť kompas, navigáciu podľa mapy a porozprávať o významných osobnostiach, ktoré v niektorých z nich pôsobili. Môžete si s nimi zahrať bingo. Kartičky zďaleka nemusia ostať len doma na stole. Kreativite sa medze nekladú. Náročnejšie sú potom vedomostné pexesá, kde treba čítať texty a hľadať informácie, ktoré spolu súvisia, napríklad Zvieracie NAJ, Svetové NAJ

Pexetrio ponúka vyšší level pexesa, kde sú hľadané trojice významovo prepojené. Napr. v pexetriu o cicavcoch treba hľadať prepojenie živočích-stopa-potrava a má teda využitie pri výuke potravných reťazcov. Pexetrio Štáty Európy ponúka prepojenie vlajka-geografická poloha-typický obrázok z hlavného mesta.

Podobne variabilnou skupinou hier je aj domino, kde je možné spájať rôzne tvary písmen abecedy, násobilku či rôzne geometrické obrazce. Navyše si akékoľvek domino môžete vytvoriť ľahko sami doma len z tvrdého papiera či kartónu.

1 – Vedomostné pexeso História, 2 – Pexetrio Cicavce, 3 – Domino Dopravné značky
Zdroj obrázkov: web

Ďalšie tipy na hry

BrainBox kocky. Kvízové či postrehové kartičky. Tieto existujú v rôznej náročnosti vztiahnutej vždy k veku, pre škôlkarov sú predovšetkým obrázkové, pre väčšie deti už treba viac čítať a venujú sa zložitejším témam. Od abecedy až po dejepis, vesmír či geografiu. 

Emotions detective. Hra využiteľná v etike a ponúka bezbolestnú príležitosť riešiť rôzne konfliktné situácie; s rastúcim významom u detí, u ktorých je chápanie sociálnych situácií sťažené. Hra obsahuje kartičky so situáciou, ktorú je potrebné verbalizovať, navnímať a pokúsiť sa nájsť empatické riešenie. Pochopiť, čo je šikana, posmievanie a ako naopak budovať vzťahy medzi sebou.

1 – BrainBox Zvieratá, 2 – BrainBox Matematika, 3 – Emotions detective
Zdroj obrázkov: web

Rozdelenie hier

Uvádzame zopár pojmov, ktoré vám môžu uľahčiť prehľadávať nielen slovenské ale i zahraničné weby, rozumieť videám o hrách a prispôsobiť výber vášmu dieťaťu/rodine. Predsalen sú deti dynamickejšie či viac filozofujúce a niektoré hry im preto jednoducho nesadnú ani ak majú pre nich zaujímavú tému. Základné delenie hier je na:

 1. Eurogames – kladú dôraz na stratégiu a mechanizmus hry, kde si ťahy musíte vopred celé naplánovať
 2. Ameritrash – kladú dôraz na vizuál, príbeh a náhodu, ľahšie sa hrajú, keďže veľa z herného postupu závisí od ťahania kartičiek či hodu kockou.

Ďalej rozlišujeme hry na kartové a doskové (s hernou doskou, hracím plánom).

 1. Kartové  
  1. ťahacie (drafting)
  2. vykladacie (deck building)
 2. Doskové
  1. worker placement – hra zameraná na osadzovanie panáčikov na vybrané miesta a získavanie surovín či schopností prostredníctvom nich
  2. deck building – vykladanie kartičiek na herný plán, ktoré označujú nejaký stav, body
  3. engine building – pomocou kariet tvoríte mechanizmus hry, na základe ktorého napríklad každé kolo získavate body
  4. area control – ak ide v hre o záber a ovládanie územia
  5. war games  – hry z prostredia bojov, kde sa dá naučiť veľa o vojenských stratégiách, niekedy diplomacii; zväčša sú až pre náročnejších a najmä starších hráčov, ktorí rozumejú dôvodom a následkom vojen
  6. 4X games – kategória stragetických civilizačných hier “eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate”, teda objavuj, zaberaj, využi, znič

Väčšina dnešných hier kombinuje jednotlivé mechaniky a vytvárajú tak unikátny zážitok z hrania. Všetky hry sa samozrejme delia na základe náročnosti a času potrebného na jednu hru – od 15 minút až po niekoľkohodinové záťahy, ktoré vyžadujú často aj veľký stôl a majú množstvo komponentov (Sid Meier´s Civilization, Scythe, Duna Impérium, Anachrony, Mars Teraformace – tieto hry zvládnu už aj švrtáci, pokiaľ ich máte kde rozložiť). A samozrejme tematicky sa dá taktiež vyberať od rozprávkových, zvieracích, historických, sci-fi až po strašidelné.

Rozloženie 4X Eurogame hry Sid Meier´s Civilization aj pri hre len dvoch hráčov zaberie značnú plochu stola.

Záver

Každá hra má vekové určenie dané výrobcom a väčšina webov umožňuje filtrovať si výber podľa veku. S výberom parádne pomôže web zatrolene-hry.cz, kde nájdete okrem rozsiahleho vyhľadávacieho filtra aj kompletné pravidlá v češtine. Kúpiť sa dajú následne napríklad aj na slovenskom e-shope ihrysko.sk, ktorý má aj youtube kanál, kde predstavujú vybrané hry. Hry predstavuje aj ďalší slovenský youtube kanál Nithrania. Ľahko si preto môžete vybrať hru pre najmenšie deti aj pre starších (domácich) školákov. Zopár recenzií na hry nájdete aj na facebooku OZ DVS s hashtagom #SkolaHrou. Hry sú skvelým začiatkom výuky, stmeľujú rodiny po večeroch či ponúkajú zábavnú a zmysluplnú alternatívu upršaným víkendom. A vyrobiť si doma s deťmi vlastnú hru otvára dvere fantázii a umožňuje deťom budovať svoje sebavedomie.

Nithrania: Výber TOP 25 hier roku 2020 (miesta 10-1)
Nithrania: Výber TOP 25 hier roku 2020 (miesta 25-11)

Prajeme vám príjemnú zábavu!

Autorka článku: Barbora Kabinová

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20