Tag Archives: kmeňová škola

Nová kmeňová škola ponúka voľné miesta pre domškolákov

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku oslovujú školy, ktoré chcú podporiť rodiny vzdelávajúce svoje deti individuálnym spôsobom, teda najčastejšie doma. Žiadajú nás o rady, pomoc aj o zaradenie do zoznamu škôl naklonených domácemu vzdelávaniu, ktorý je uverejnený na našom webe (tu).

Budova ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice 313

V uplynulých dňoch sa na nás obrátila pani riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chocholnej – Velčiciach. Na škole ponúka 20 voľných miest pre deti vzdelávané doma. Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2020.

Základná škola s materskou školou Chocholná – Velčice 313 je škola pre 1. – 4. ročník ZŠ. Obec sa nachádza 10 km juho-západne od Trenčína pri diaľnici D1. Škola je naklonená rodinám, ktoré chcú svoje deti vzdelávať doma a ponúka im:

  • kvalifikovaný a priateľský prístup,
  • milé pani učiteľky,
  • garanta, ktorý je potrebný na schválenie individuálneho vzdelávania,
  • učebnice,
  • maximálny administratívny servis pri vybavovaní žiadosti o individuálne vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou pripravenou na vyplnenie.

Ak ak hľadáte kmeňovú školu, ktorá by vášho domškoláka prijala, kontaktujte pani riaditeľku PaedDr. Alenu Leu Ilenčíkovú emailom alebo telefonicky. Kontaktné údaje nájdete nižšie.

email: zschocholnavelcice@gmail.com
telefón: 0918985411
web: https://zschocholna.edupage.org/?