Nikdy nebol vzdelávaný. Je z neho nevzdelanec a asociál, alebo pravý opak?

Koncom septembra tohto roku zavítal do Českej republiky predstaviť svoju knihu o príbehu dieťaťa s neobyčajným detstvom André Stern. Nečakajte ale žiadnu beletriu. Tento príbeh sa skutočne stal. Opisuje Andrého detstvo plné nadšenia, dôvery, rozvíjania vlastných záujmov a osobnosti. Škola mu nikdy nestála v ceste. Nikdy do nej nechodil.

Continue reading “Nikdy nebol vzdelávaný. Je z neho nevzdelanec a asociál, alebo pravý opak?”

Štýly v domácom vzdelávaní

Jednou z hlavných výhod domáceho vzdelávania je sloboda zvoliť si spôsob vzdelávania, ktorý najviac vyhovuje dieťaťu aj rodine. Všetky spôsoby však majú čosi spoločné – rodič má záujem dieťa aktívne sprevádzať v procese vzdelávania a má na zreteli jeho psychické i fyzické zdravie. Keďže každá rodina a každé dieťa sú jedinečné, aj domáce vzdelávanie je u každého niečím špecifické. V tomto článku vám ponúkame prehľad štýlov domáceho vzdelávania. Ak si ten svoj ešte len hľadáte, môžete sa inšpirovať alebo nájsť aspoň smer. 

Continue reading “Štýly v domácom vzdelávaní”

100 rokov detskej slobody. Peter Gray o škole Summerhill, demokratických školách a slobode vo vzdelávaní

Peter Gray je americký psychológ a zástanca sebariadeného vzdelávania. Venoval sa výskumu vplyvu voľnej hry detí na ich vzdelávanie a naopak. Je autorom viacerých publikácií na túto tému a pre portál Psychology Today píše blog. Z neho sme pre vás vybrali príspevok, v ktorom autor stručne vysvetľuje pôvod demokratických škôl a sebariadeného vzdelávania.

Continue reading “100 rokov detskej slobody. Peter Gray o škole Summerhill, demokratických školách a slobode vo vzdelávaní”

Ohliadnutie za stretnutím o sebariadenom vzdelávaní

Ako sa vyštudovaná učiteľka dostala k DV? Ako prešla od riadeného a prísne štrukturovaného vzdelávania so svojimi deťmi k sebariadenému vzdelávaniu? Ako to funguje? Kto sleduje blog Katky Ducárovej spolupozaskolu.sk, vie, že ešte do nedávna vzdelávala svoje deti veľmi systematicky. Na všetky, a nielen tieto, otázky sme dostali priamo od Katky odpovede v podpornej skupine, ktorú zorganizovalo 28. marca večer OZ DVS pre svojich členov v online priestore. Teraz sa za stretnutím ohliadneme a vyberieme z neho aspoň to podstatné.

Continue reading “Ohliadnutie za stretnutím o sebariadenom vzdelávaní”