100 rokov detskej slobody. Peter Gray o škole Summerhill, demokratických školách a slobode vo vzdelávaní

Peter Gray je americký psychológ a zástanca sebariadeného vzdelávania. Venoval sa výskumu vplyvu voľnej hry detí na ich vzdelávanie a naopak. Je autorom viacerých publikácií na túto tému a pre portál Psychology Today píše blog. Z neho sme pre vás vybrali príspevok, v ktorom autor stručne vysvetľuje pôvod demokratických škôl a sebariadeného vzdelávania.

Continue reading “100 rokov detskej slobody. Peter Gray o škole Summerhill, demokratických školách a slobode vo vzdelávaní”

Ohliadnutie za stretnutím o sebariadenom vzdelávaní

Ako sa vyštudovaná učiteľka dostala k DV? Ako prešla od riadeného a prísne štrukturovaného vzdelávania so svojimi deťmi k sebariadenému vzdelávaniu? Ako to funguje? Kto sleduje blog Katky Ducárovej spolupozaskolu.sk, vie, že ešte do nedávna vzdelávala svoje deti veľmi systematicky. Na všetky, a nielen tieto, otázky sme dostali priamo od Katky odpovede v podpornej skupine, ktorú zorganizovalo 28. marca večer OZ DVS pre svojich členov v online priestore. Teraz sa za stretnutím ohliadneme a vyberieme z neho aspoň to podstatné.

Continue reading “Ohliadnutie za stretnutím o sebariadenom vzdelávaní”