UNESCO na Slovensku

Poklady nemusia mať len podobu rozprávkovej truhlice plnej zlata. Môže to byť akákoľvek vzáznosť, ktorú si strážime ako oko v hlave, ktorá nám leží na srdci. Hoc aj maličkosť alebo krásny vzťah… Pre každého je to niečo iné. O tom, čo pre koho znamená poklad, môžeme s deťmi diskutovať na ceste za pokladmi slovenskej kultúry a prírody. Slovenské pamiatky zaradené na zoznam kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO nesporne sú pokladmi – pre celý náš národ. Preto sme k tejto téme vyhľadali podporné materiály a videá.

Stojí za to naše poklady UNESCO navštíviť. Prostredníctvom nich môžu deti spoznávať nielen celé Slovensko, slovenský folklór a históriu, ale aj spoločenské hodnoty a význam ochrany pamiatok a prírodných krás. V neposlednom rade môžeme poukázať aj na trvácnosť a rozmer diela konkrétneho človeka alebo výsledku kolektívnej tvorby.

Pozrime sa na možnosti nenápadného vzdelávania sa na výlete za krásami Slovenska. Pri spoznávaní krajiny ako celku si vezmeme na cesty mapu a môžeme zaradiť:

  • samotnú prácu s mapou – plánujeme cestu, sledujeme, ako cesta ubieha,
  • vnímanie vzdialeností v rámci Slovenska – meriame na mape vzdialenosti, ktoré precestujeme a sledujeme čas, môžeme vypočítať rýchlosť, akou sme cestovali,
  • administratívne rozdelenie na kraje a okresy – sledujeme štátne poznávacie značky áut na ceste, portál Lepšia geografia odporúča knižku Zábava na cestách od BA po ZV,
  • historické regionálne rozdelenie (alebo nazývané aj kultúrne regióny) a s ním súvisiaca rozmanitosť folklórna (kroje na webe Matice slovenskej alebo v publikáciách Naše kroje a Kroje Slovenska, ktoré nájdete v knižniciach) aj jazyková na úrovni nárečí (na stránke narecie.sk dokonca nájdete podrobnejšie rozdelenie, interaktívnu mapu i slovníky jednotlivých obcí),
  • ak sa chystáme navštíviť viacero z týchto pamiatok (alebo aj všetky), môžeme si ich postupne zaznačovať na mape: špendlíkmi, farbičkami, v elektronickej podobe…

Štátny pedagogický ústav pripravil metodický list „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ s námetmi na motivačný rozhovor, prácu so slepou mapou i projektové spracovanie témy. Je zameraný na učivo 7. ročníka v predmete občianska náuka, prípadne v oblasti človek a spoločnosť, no ak deti téma zaujme v akomokoľvek veku, námety sú prispôsobiteľné a použiteľné i pre mladšie deti a zaraditeľné do vlastivedy 4. ročníka.

Čo je UNESCO

Pre druhostupniarov, a najmä pre siedmakov, môžu byť užitočné informácie o organizácii UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru). Tie nájdete na stránkach unesco.sk, kde je aj na stiahnutie brožúra Značka UNESCO na Slovensku vhodná skôr pre väčšie deti. Pre úplnosť prikladáme odkaz na interaktívnu mapu sveta s lokalitami UNESCO s informáciami v angličtine.

Slovenské pamiatky zaradené na zoznam UNESCO

Na úvod si povedzme, že pamiatky svetového dedičstva sa radia do troch kategórií: kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo a nehmotné dedičstvo. Tak ich nájdete rozdelené aj ďalej v článku a prvé dve kategórie, ktoré sa dajú lokalizovať, sú odlíšené farebne na mape nižšie z portálu www.unesco-slovakia.sk, kde nájdete aj odpovede na otázky čo je to pamiatka UNESCO, aké sú kritériá výberu, kde sa nachádzajú iné lokality UNESCO vo svete a aké sú pamiatky UNESCO na Slovensku. Do týchto troch kategórií sú rozdelené aj video ukážky na konci tohto článku.

Kompletný materiálPamiatky UNESCO na Slovensku“ vo formáte pdf na stiahnutie pochádza z tej iste webovej stránky. Obsahuje mapu lokalít, ich úplným zoznam, popisy, krásnu foto grafiku a tipy na výlety v jednotlivých lokalitách.

Nehmotné dedičstvo je veľmi pekne opísané na stránke UNESCO na dosah.

Pre všetkých, ktorí radi vyfarbujú, sme našli tieto omaľovánky vybraných slovenských pamiatok na stiahnutie, niektoré z nich sú pamiatky so značkou UNESCO. Žiaľ, voľne dostupný ucelený súbor obrázkov našich pamiatok UNESCO na vyfarbenie zrejme zatiaľ neexistuje.

Všetky pamiatky UNESCO sú v krátkej video upútavke RTVS na seriál „Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku“, ktorý RTVS práve (v lete 2021) vysiela:

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku vo videoukážkach

Prírodné pamiatky UNESCO na Slovensku vo video ukážkach

Nehmotné dedičstvo UNESCO na Slovensku vo videoukážkach

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20