UNESCO na Slovensku

Poklady nemusia mať len podobu rozprávkovej truhlice plnej zlata. Môže to byť akákoľvek vzácnosť, ktorú si strážime ako oko v hlave, ktorá nám leží na srdci. Hoc aj maličkosť alebo krásny vzťah… Pre každého je to niečo iné. O tom, čo pre koho znamená poklad, môžeme s deťmi diskutovať na ceste za pokladmi slovenskej kultúry a prírody. Slovenské pamiatky zaradené na zoznam kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO nesporne sú pokladmi – pre celý náš národ. Preto sme k tejto téme vyhľadali podporné materiály a videá.

Stojí za to naše poklady UNESCO navštíviť. Prostredníctvom nich môžu deti spoznávať nielen celé Slovensko, slovenský folklór a históriu, ale aj spoločenské hodnoty a význam ochrany pamiatok a prírodných krás. V neposlednom rade môžeme poukázať aj na trvácnosť a rozmer diela konkrétneho človeka alebo výsledku kolektívnej tvorby.

Pozrime sa na možnosti nenápadného vzdelávania sa na výlete za krásami Slovenska. Pri spoznávaní krajiny ako celku si vezmeme na cesty mapu a môžeme zaradiť:

  • samotnú prácu s mapou – plánujeme cestu, sledujeme, ako cesta ubieha,
  • vnímanie vzdialeností v rámci Slovenska – meriame na mape vzdialenosti, ktoré precestujeme a sledujeme čas, môžeme vypočítať rýchlosť, akou sme cestovali,
  • administratívne rozdelenie na kraje a okresy – sledujeme štátne poznávacie značky áut na ceste, portál Lepšia geografia odporúča knižku Zábava na cestách od BA po ZV,
  • historické regionálne rozdelenie (alebo nazývané aj kultúrne regióny) a s ním súvisiaca rozmanitosť folklórna (kroje na webe Matice slovenskej alebo v publikáciách Naše kroje a Kroje Slovenska, ktoré nájdete v knižniciach) aj jazyková na úrovni nárečí (na stránke narecie.sk dokonca nájdete podrobnejšie rozdelenie, interaktívnu mapu i slovníky jednotlivých obcí),
  • ak sa chystáme navštíviť viacero z týchto pamiatok (alebo aj všetky), môžeme si ich postupne zaznačovať na mape: špendlíkmi, farbičkami, v elektronickej podobe…

Štátny pedagogický ústav pripravil metodický list „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike“ s námetmi na motivačný rozhovor, prácu so slepou mapou i projektové spracovanie témy. Je zameraný na učivo 7. ročníka v predmete občianska náuka, prípadne v oblasti človek a spoločnosť, no ak deti téma zaujme v akomokoľvek veku, námety sú prispôsobiteľné a použiteľné i pre mladšie deti a zaraditeľné do vlastivedy 4. ročníka.

Čo je UNESCO

Pre druhostupniarov, a najmä pre siedmakov, môžu byť užitočné informácie o organizácii UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru). Tie nájdete na stránkach unesco.sk, kde je aj na stiahnutie brožúra Značka UNESCO na Slovensku vhodná skôr pre väčšie deti. Pre úplnosť prikladáme odkaz na interaktívnu mapu sveta s lokalitami UNESCO s informáciami v angličtine.

Slovenské pamiatky zaradené na zoznam UNESCO

Na úvod si povedzme, že pamiatky svetového dedičstva sa radia do troch kategórií: kultúrne dedičstvo, prírodné dedičstvo a nehmotné dedičstvo. Tak ich nájdete rozdelené aj ďalej v článku a prvé dve kategórie, ktoré sa dajú lokalizovať, sú odlíšené farebne na mape nižšie z portálu www.unesco-slovakia.sk. Do týchto troch kategórií sú rozdelené aj video ukážky na konci tohto článku.

Kompletný prehľadný zoznam kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku nájdete na tejto webstránke.

Nehmotné dedičstvo je veľmi pekne opísané na stránke UNESCO na dosah.

Prírodné dedičstvo UNESCO aj s formálnym popisom dôvodov ochrany nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR.

Pre všetkých, ktorí radi vyfarbujú, sme našli tieto omaľovánky vybraných slovenských pamiatok na stiahnutie, niektoré z nich sú pamiatky so značkou UNESCO. Žiaľ, voľne dostupný ucelený súbor obrázkov našich pamiatok UNESCO na vyfarbenie zrejme zatiaľ neexistuje.

Zaujímavý článok o drotároch sme našli na webe časopisu Quark.

Všetky pamiatky UNESCO sú v krátkej video upútavke RTVS na seriál „Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku“, ktorý RTVS práve (v lete 2021) vysiela:

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku vo videoukážkach

Prírodné pamiatky UNESCO na Slovensku vo video ukážkach

Nehmotné dedičstvo UNESCO na Slovensku vo videoukážkach

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20