V domácom vzdelávaní sa koncentrujú vzdelaní rodičia 

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku zozbieralo údaje o vzdelaní rodičov žiakov v individuálnom vzdelávaní za školský rok 2023/2024, ktoré ukazujú, že v domácom vzdelávaní sa sústreďujú vzdelaní rodičia. 

Bratislava 27. februára 2024 – Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) urobilo v januári 2024, vďaka spolupráci s kmeňovými školami, prieskum o najvyššom dosiahnutom vzdelaní rodičov detí v individuálnom (tzv. domácom) vzdelávaní. 

Prostredníctvom dotazníkov sa podarilo zozbierať údaje o rodičoch 1206 domškolákov. To je 65,9 % všetkých domškolákov na žiadosť zákonného zástupcu na Slovensku v školskom roku 2023/2024. Vzorka je dostatočne reprezentatívna a umožňuje vyvodenie štatistických záverov. 

Prieskum ukázal, že domáce vzdelávanie volia pre svoje deti väčšinou vzdelaní rodičia: až 69,8 % detí v domácom vzdelávaní pochádza z rodín, kde má aspoň jeden z rodičov ukončené vysokoškolské vzdelanie, pričom pri 38,6 % detí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie obidvaja rodičia,  pri 23,6 % len matka a pri 7,8 % len otec. 28,5 % detí má rodičov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním stredoškolským. 

Pri porovnaní dosiahnutého skóre s celkovou populáciou na Slovensku, kde podľa posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 žije 21,9 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí, možno konštatovať, že v domácom vzdelávaní je koncentrácia vysokoškolsky vzdelaných rodičov výrazne vyššia

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20