Kmeňové školy majú v školskom roku 2024/2025 pre domškolákov vyše 1100 miest

Vďaka spolupráci kmeňových škôl naklonených domácemu vzdelávaniu s OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) poznáme počty voľných miest pre domškolákov v kmeňových školách naklonených domácemu vzdelávaniu na školský rok 2024/2025.

Počas prvého aprílového týždňa sme v OZ DVS vďaka promptnej reakcii riaditeľov kmeňových škôl spolupracujúcich s OZ DVS zozbierali informácie o voľných domškoláckych miestach na budúci školský rok na väčšine základných škôl, ktoré podporujú domáce vzdelávanie. Z tridsiatich piatich škôl sa ich do nášho bleskového prieskumu zapojilo dvadsaťosem. 

Tabuľka vyzerá na prvý pohľad pesimisticky – hemží sa jednocifernými číslami, v mnohých bunkách sa dokonca zíva nula. Pohľad na súčty je však upokojujúci. Školy, ktoré sa zapojili, môžu prijať v budúcom školskom roku naprieč ročníkmi do všetkých ročníkov spolu 1143 domškolákov

Najväčší záujem je každoročne o prvý ročník. Podľa štatistík za posledné roky nastupuje do domáceho vzdelávania v okolo 300 domškolákov. Na budúci školský rok je dostupných ešte minimálne 200 miest, pričom niekoľko desiatok budúcich prvákov už svoju kmeňovú školu má a ich miesta v tabuľke nefigurujú, keďže už sú obsadené.

Pozitívne je, že aj v každom z ročníkov 2. – 6. voľné miesta prekračujú stovku a v ročníkoch 7. – 9. sa k nej veľmi približujú. Keďže za uplynulé roky prírastok domškolákov v týchto ročníkoch nepresiahol stovku, zistené počty sú dostačujúce

Prehľad potvrdených voľných miest k 5. 4. 2024 (Pozor, počty dostupných miest sa budú priebežne meniť.): 

Veríme, že si každý domškolák nájde svoje miesto. Zúčastneným kmeňovým školám ďakujeme za úžasnú spoluprácu.

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20